Columns met een glimlach

Verhalen en ontboezemingen die ironisch bedoeld zijn

342. Burgerlijke ongehoorzaamheid

1 reactie

Ik zal het maar eerlijk toegeven: ik ben afgelopen week burgerlijk ongehoorzaam geweest. Daarover straks meer. Eerst iets over het verschijnsel "burgerlijke ongehoorzaamheid".
Vaak is het een uiting van protest tegen de gevestigde orde, een teken van onmacht ten aanzien van overheden die in gebreke blijven. Maar soms is het ook gewoon een overtreding waar een sanctie op rust. Enkele voorbeelden:

Als bewoners van een kinderrijke buurt met z'n allen vinden dat de auto's wel wat minder hard zouden kunnen rijden, dan zijn er een aantal mogelijkheden. De lange weg is om het probleem aan te kaarten bij de plaatselijke overheid. Ambtelijke molens draaien uiterst langzaam, dus het kan jaren duren alvorens er uitspraak gedaan is. En die kan óók nog negatief uitvallen. Een veel gebruikt alternatief is het aanschaffen van een opvallend gekleurd poppetje, met een wapperend vlaggetje in de hand, ten teken dat de snelheid omlaag moet. Deze oplossing wordt gedoogd door de overheid. De meest rigoureuze oplossing wordt NIET gedoogd: het heft in eigen hand nemen, waarbij de bewoners zèlf borden van een 30 kilometer zone in de wijk plaatsen. Deze vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid krijgt ongetwijfeld een staartje.

Mijn vader had in de jaren '50 van de vorige eeuw een bijzondere beslissing genomen. Hij had zojuist de buitendeur en de kozijnen van ons huis afgelakt. De straat waarin wij woonden was kortgeleden opgebroken geweest. Elke auto die de straat passeerde deed een wolk van zand en stof opvliegen. En dat is niet bevorderlijk voor recent schilderwerk dat nog niet opgedroogd is. Toen nam hij een gedenkwaardige maatregel. Hij besloot om voor verkeersagent te gaan spelen, door elke auto aan te houden met het verzoek om het wat rustiger aan te doen. Vele uren heeft hij daar gestaan om zijn schilderwerk te redden. Gelukkig waren er in die tijd nog niet zo veel auto's.
Achteraf had hij beter aan elke zijde van de straat een verkeersbord neer kunnen zetten: verboden in te rijden. Legaal? Nee, dat niet. Maar het zou wel geholpen hebben. En dankzij deze burgerlijke ongehoorzaamheid had hij gewoon thuis koffie kunnen drinken en z'n krantje kunnen lezen.

Wat kun je als burger doen tegen de brieven uit Leeuwarden, die van tijd tot tijd je deurmat teisteren. Alweer een verzoek om minimaal € 40 over te maken naar dat overbekende IBAN-nummer. En dat alleen omdat je op de rondweg van Papendrecht 83 km per uur hebt gereden in plaats van de maximale 80 km per uur. Er zijn talloze manieren van burgerlijke ongehoorzaamheid om deze stroom van ongewenste post in te dammen:
- een bijl pakken en de flitspalen één voor één omhakken
- onthouden waar er flitspalen staan en ter plaatse even het rempedaal in te trappen, om daarna weer vrolijk op het gaspedaal te drukken
- een app downloaden op je smartphone, die precies aangeeft waar die dag de mobiele snelheidscontroles plaatsvinden
- de nummerborden van je auto bewerken met een speciale coating; met het blote oog zie je er niks van, maar de flits van de flitspaal wordt teruggekaatst en de cijfer/lettercombinatie is niet te lezen op de foto

Wat valt er nog meer onder burgerlijke ongehoorzaamheid?
- Zonder achterlicht rijden als protest tegen de invoering van de wintertijd? De verbalisant zal je smoesje hoofdschuddend aanhoren.
- De betaling van de acceptgiro zo lang mogelijk uitstellen, of zelfs helemaal niet betalen, tot en met de derde herinnering, als een soort protest dat de gemeentelijke lasten meer dan proportioneel gestegen zijn of dat de hondenbelasting terug ingevoerd wordt.
- Geen belasting meer betalen omdat je van je spaarcentjes jaarlijks 1,2% moet afdragen aan de overheid, terwijl de banken, uit zuinigheidsoverweging, slechts maximaal 0,6% rente willen geven; een meer dan schandalige maatregel, zitten ze in Den Haag te snurken of zo?

Zelf hanteer ik dagelijks een vorm van burgerprotest dat echter niet valt onder de burgerlijke ongehoorzaamheid. Een aantal jaar geleden kreeg Melanie Schultz een onzalig idee om 130 km/uur toe te laten op een deel van de Nederlandse snelwegen. Onmiddellijk heb ik toen een protestmail gestuurd naar deze blonde dame. Nooit iets van gehoord natuurlijk. Uit protest rijd ik nu nog steeds maximaal 120 km/uur. De enige weggebruikers die hier problemen mee hebben zijn de "duwers" die ongeduldig op ongeveer een meter afstand achter mij rijden als ik met dit slakkengangetje een serie vrachtwagens aan het passeren ben.

Tenslotte mijn burgerlijke ongehoorzaamheid van afgelopen week:
In oktober heb ik een column geschreven over bezuinigingen die de toekomst van het Goese museum ernstig bedreigden (column-333). Allerlei protestacties, handtekeningenacties, inspreken tijdens de raadsvergaderingen, hebben er gelukkig toe geleid dat de onzalige bezuinigingsplannen van tafel gingen. Het Historisch Museum de Bevelanden is (voorlopig) gered.
Degene die zich met name ingezet heeft voor de goede zaak is bestuursvoorzitter Peter Gruijters. Ik heb toen het volgende plannetje bedacht om deze man te eren voor zijn inspanningen:
We bestellen een straatnamenbordje met opschrift P.J. GRUIJTERSPLEIN en we hangen dit aan een lantaarnpaal op het idyllische pleintje naast het museum. Dit pleintje heeft officieel geen naam, in de volksmond heeft iedereen het over het Weeshuisplein.
Tijdens de Kerstviering is één van de straatnaambordjes persoonlijk overhandigd. Het andere hing inmiddels al aan de lantaarnpaal. Na afloop van de Kerstviering kon het bewonderd worden.

Ik denk niet dat het ophangen van een zelfgemaakt straatnaambordje een legale actie is, sterker nog, er is wellicht een strafbaar feit gepleegd. Maar wie is er dan schuldig?
De bedenker van het geheel? Dat was ik.
Degene die het bordje daadwerkelijk heeft besteld en, met behulp van een keukentrapje, heeft opgehangen? Dat was een collega van me.

We gaan er zeker nog van horen. Ik hou u op de hoogte.

1 reactie

Heel goed, ik hou van ludieke burgerlijke ongehoorzaamheid. TOOS

Toos van Holstein

20 December 2016 om 16:28

Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.