Columns met een glimlach

Verhalen en ontboezemingen die ironisch bedoeld zijn

248. Voorjaarsschoonmaak

2 reacties

Het virus is nauwelijks uit te roeien. Ik bedoel het virus van de voorjaarsschoonmaak. Halverwege de vorige eeuw was het een serieuze epidemie. In de maand maart kregen alle huisvrouwen de kriebels. Het huis moest op z'n kop. Alles moest van z'n plek. De ernstigste dwangneurose uit de wereldgeschiedenis. Tussen de dames ontspon zich in die tijd een (on)gezonde rivaliteit: "Hoe ver ben jij al?" was de spreuk van de dag. Gelukkig is de ernst van de epidemie inmiddels afgezwakt, maar het virus is nog steeds latent aanwezig bij het vrouwelijk deel van de bevolking. Niet voor niets krijg ik juist in maart de meest oneerbare voorstellen.
"Zullen we de schuur eens gaan opruimen?"
"Zullen we het balkon eens een goede beurt geven?"

Zo ook dit jaar:
"In het kleine slaapkamertje staan de boekenplanken overvol. Zullen we eens kijken of er wat weg kan?"
In al mijn goedheid besloot ik een handje te helpen. Met de moed in de schoenen begon ik met plank-1 en boekje-1. Ik blies de stof eraf en begon te bladeren. "Wat doe je nou?" Wat was het probleem? Ik had het stof nooit de ruimte in mogen blazen. De bedoeling was om de stoffige rug van het boekwerkje met een kwastje te behandelen. En wèl boven een afvalemmer. Wie denkt daar nou aan? Blazen gaat véél en véél sneller.

Al snel was mijn interesse gewekt door de inhoud van het boekje. Het ging over de Nederlandse taal. Hoe dat vroeger onderwezen werd op de lagere school. Prachtig om dat allemaal terug te lezen. Urenlang zat ik te genieten van stijlfiguren, grammatica en zinsontleding. Dat je dat allemaal moest leren vroeger. En dan al die afkortingen. Ik zal ze even kort de revue laten passeren, met een actueel voorbeeldzinnetje geplukt uit de Statenverkiezingen van vorige week.

ott (onvoltooid tegenwoordige tijd) Ik stem
ovt (onvoltooid verleden tijd) Ik stemde
vtt (voltooid tegenwoordige tijd) Ik heb gestemd
vvt (voltooid verleden tijd) Ik had gestemd
ottt (onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd) Ik zal stemmen
ovtt (onvoltooid verleden toekomende tijd) Ik zou stemmen
vttt (voltooid tegenwoordige toekomende tijd) Ik zal gestemd hebben
vvtt (voltooid verleden toekomende tijd) Ik zou gestemd hebben

En dan natuurlijk de gebiedende wijs: Stemt! Gij zult stemmen.
Of de vragende vorm: Stem ik? Heb ik gestemd? Soms vraag je je dat af. Als je tussen een aantal plankjes een hokje op papier aan het inkleuren bent met een rood potlood en je bent even totaal de draad kwijt ten gevolge van geheugenproblemen. Wat doe ik hier? Waarom ben ik hier?

We hebben het plotseling over stemgedrag. Heb ik gestemd? Jazeker, ik heb gestemd. En niet alleen voor de Provincie. Ook voor het Waterschap. Daar was het toch even zoeken naar een geschikte partij en een geschikte kandidaat. Totdat ik bovenaan één van de lijsten een oudleerling van mij ontwaarde. Een leerling die destijds mocht genieten van mijn lessen wiskunde en rekenvaardigheid. Dat werd mijn kandidaat!! Met zo'n vooropleiding kun je probleemloos de veilige hoogte van het dijklichaam berekenen. Of het aantal kuub water bepalen wat door de gemalen naar zee gepompt moet worden om onze voeten droog te houden.
Nee, ik heb niet zoals vele anderen een stemselfie gemaakt. Dat is nog niet verplicht.
Stemmen zelf is óók niet verplicht. Dit bleek uit een bijzonder laag opkomstpercentage. Let wel, het woord opkomstpercentage betekent in kringen van bollentelers iets heel anders. Dat wil daar zeggen hoeveel procent van de tulpenbollen daadwerkelijk het levenslicht aanschouwt.
Hoe krijgen we het opkomstpercentage omhoog? Dat is wel een heel simpele vraag. Gewoon, door de stemplicht terug in te voeren. "Gij zult stemmen!!". Iedereen die níet gestemd heeft krijgt in het vervolg een boete van € 150, dat lijkt een redelijk bedrag. Even rekenen met de situatie van vorige week:
Er zijn ruwweg 13.000.000 stemgerechtigden. Hiervan is bij de Statenverkiezing 47,5% opgekomen. Met andere woorden: 52,5 % is thuisgebleven. Dat zijn 6.825.000 stemgerechtigden à € 150 = € 1.023.750.000  Meer dan een miljard euro. Te innen door het Centraal Justitieel Incasso Bureau. De rijksinkomsten gaan met stip omhoog. Het eigen risico in de zorg kan nu met een stuk omlaag.

Heeft u zich ook zo geërgerd aan dat gedoe met die Eerste Kamer? Iedereen heeft het erover. De regering gaat op weg naar een minderheid. En hoe moet dat nu? Wat een onzin. U en ik hebben vroeger op school geleerd dat de functie van de Eerste Kamer een hele bijzondere is. Zij moeten erop toezien dat de wetten uit de Tweede Kamer haalbaar zijn in de praktijk. Dat er geen foutjes in zitten. Ieder lid mag met z'n eigen gezonde verstand voor zichzelf beslissen of hij vóór of tegen een wetsontwerp is. Het is niet de bedoeling dat die ouwetjes uit de Eerste Kamer opnieuw partijpolitiek gaan bedrijven. Dat zou dubbel werk zijn. Dan kun je de Eerste Kamer net zo goed opheffen. En dat is nou inderdaad mijn idee. Zie column-175.
De antieke senaatzaal doet op dit moment dienst als een soort crèche voor oud-politici. Een soort hangouderenplaats, afgekort HOP. Een soort tegenhanger van de BSO. Het scheelt maar één letter: BPO, Buiten Parlementaire Opvang.
Dus wat moeten we doen? Net als in Ierland. Gewoon even de grondwet wijzigen en de Eerste Kamer opheffen. Metéén. Nú. Vandaag al. Wat een besparing zou dat opleveren. Opnieuw kan het eigen risico in de zorg een stuk omlaag. Misschien kunnen zelfs de premies omlaag.

Ik besef me terdege dat dit mijn rommeligste column ooit is geworden. Het begon met de voorjaarsschoonmaak. Daarna kwam er een lesje Nederlandse taal, gevolgd door de verkiezingen van Provinciale Staten en Waterschap. En het verhaal werd besloten met de wens om het stokoude instituut van de Senaat aan de wilgen te hangen. Hoe verzin je zoiets? Dit moet het werk van een verknipte geest zijn.

Hoe het inmiddels gaat met onze voorjaarsschoonmaak? Mijn vrouw heeft zich verbaasd over mijn vorderingen. Liever gezegd, over mijn gebrek aan vorderingen. Ik heb van boekenplank-1 nog maar één boekje beoordeeld en ik heb besloten dat dit boekje NIET weg kan. Binnenkort begin ik met boekje-2 van diezelfde plank-1. Als het de moeite waard is hoort u er van...

 

2 reacties

Zo zie je maar waar zo'n schoonmaaktraditie toe leidt. Niet alleen stof van boeken afblazen, maar tegelijkertijd stof van de grijze cellen wegblazen waardoor allerlei nieuwe associaties ontstaan. Associatief klinkt toch veel leuker dan rommelig! TOOS.

Toos van Holstein

24 March 2015 om 18:08

Zo kun je het ook bekijken. En dat klinkt dan een stuk positiever.

han44

24 March 2015 om 18:17

Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.