groenleen

Iedere week geef ik mijn mening over actuele onderwerpen in politiek en samenleving. Uitgebreide informatie over de Statenfractie vindt u op http://provinciezeeland.groenlinks.nl/ Leen Harpe, fractievoorzitter.

Kernenergie loont?

0 reacties

Wat een vraag denkt u misschien. GroenLinks en je dan afvragen of kernenergie loont? De vraag stellen is toch al het antwoord geven? Kernenergie loont niet, dat weten niet alleen  wij maar iedereen weet het. Het is alleen zo moeilijk om een keer sorry te zeggen. Sorry wij hebben ons vergist en zien langzaam maar zeker de nadelen in van kernenergie en wat daar bij komt. Het kernafval houdt ons en de generaties die na ons komen nog heel lang bezig. De zgn. ladder van Lansink is hier niet aan de orde, laat staan de circulaire economie. En toch ondekte ik onlangs dat kernenergie loont, alleen dan wel op een heel vreemde en ongewenste manier.

Op 17 september 2013 diende ik bij het ministerie van EZ een zgn. WOB (wet openbaarheid van bestuur) verzoek in voor het plan van aanpak over het onderzoek naar haarscheurtjes in het reactorvat van de kerncentrale (KC) Borssele. Omdat het milieuinformatie betreft moet het ministerie volgens de WOB binnen twee weken beslissen. Ik kreeg, zoals dat is voorgeschreven, geen bericht van ontvangst en ook na een herinnering ontving ik geen antwoord. Na een maand stilzwijgen heb ik daarom gebruik gemaakt van de mogelijkheid geboden in de wet dwangsom bij niet tijdig beslissen. Bij brief van 25 oktober 2013 kreeg ik het eerste levensteken van het ministerie. "Met excuses voor de opgelopen vertraging (...) binnen afzienbare tijd streven wij ernaar te besluiten (...)" En weer werd het stil en dit terwijl er binnen twee weken een beslissing had moeten worden genomen.

En dan levert kernenergie opeens geld op: voor elke dag dat de beslistermijn wordt overschreden; voor maximaal 42 dagen. De dwangsom bedraagt maximaal € 1260,- en dat is inmiddels verdiend. Vervolgens is er de mogelijkheid dit bij de rechter af te dwingen. Er is wel eens geschreven over de autistische overheid, nou minister Kamp kan er wat van! Horende doof en ziende blind. Ik vind het 'leuk' om met de overheid te stoeien en tegelijkertijd beschamend. Ik weet de weg in overheidsland, maar owee de burger die dit overkomt.....

Ik heb er wel een probleem bij. Mag het nog te ontvangen geld gebruikt worden voor de fractie of mag ik het schenken aan de partij of een ander goed doel? Ik zal het voorleggen aan de statengriffie en zij moeten wellicht advies vragen aan de provinciale accountant. Nee kernenergie loont ook in dit opzicht niet; het geeft alleen een hoop ellende en dat door een falende overheid. Maar niet alleen de overheid. Inmiddels is mij bekend dat EPZ alle mogelijke moeite doet mijn verzoek tegen te houden en de gevraaagde informatie niet te verstrekken. Het geheime genootschap EPZ heeft dus toch wat te verbergen en ik vraag mij af wat. Zou het iets te maken hebben met de 60% niet onderzochte veiligheid van het reactorvat?

Ik wacht nog een poosje op antwoord. Mocht de door mij gevraagde informatie er dan nog niet zijn, dan zal ik een beroep op de Tweede Kamerfractie doen gebruik te gaan maken van art. 68 van de Grondwet, . "De ministers en de staatssecretarissen geven de kamers elk afzonderlijk en in verenigde vergadering mondeling of schriftelijk de door een of meer leden verlangde inlichtingen waarvan het verstrekken niet in strijd is met het belang van de staat." Met dit artikel hebben Tweede en Eerste Kamer een belangrijk instrument in handen om de regering te kunnen controleren. Het zal toch niet nodig zijn het geheime genootschap EPZ zo te ontrafelen?

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Er kan niet gereageerd worden op de items in dit weblog.