Fotografie Gina Heynze

Leuk dat je hier een kijkje komt nemen. Ik zal proberen je niet te vermoeien met teveel tekst. Ik fotografeer en ik doe dat met hart en ziel. Mijn foto's zijn op meer plekken op het WWW te vinden dus wanneer je het leuk vindt om eens te kijken...Klik op een van de links aan de linkerkant. Op mijn website staat meer informatie over hetgeen ik doe. Heb je een vraag...Aarzel niet contact met me op te nemen. P.S....Op de foto's rust copyright. Deze mogen niet ongevraagd gedownload en gebruikt worden.

Weidevogels

1 reactie
Helaas is regelmatig posten niet altijd een optie. De natuur is niet regelmatig.
Nadat het een poosje wat stiller is geweest komt de natuur volop tot leven en af en toe heb ik ook meer tijd om op pad te gaan.
Zo ook deze week. Het kan daarom maar zo zijn dat er elke dag een fotoblogje verschijnt.
 
Deze week heb ik een aantal prachtige weidevogels weten vast te leggen. Ik hou van alle vogels maar deze zijn altijd zo gracieus op hun hoge poten. Daar kan ik uren naar kijken.
 
De foto's zijn allemaal gemaakt in Zeeuws-Vlaanderen. Vaak zit ik uren in "de Putting". Dat is een klein natuurgebiedje tussen Hengstdijk en Kloosterzande in. 
 
Rosse Grutto
 
We beginnen met de Grutto. In 2015 is deze vogel gekozen tot Nationale vogel van Nederland.
Door de intensieve landbouw staat de soort momenteel behoorlijk onder druk. 
Vorig jaar waren er te weinig broedparen in Nederland om de soort in stand te houden.
Er is een "reddingsplan" opgesteld. Ben je begaan met de Grutto? Teken dan DEZE PETITIE.
 
Kleine Plevier
 
Dit is de Kleine Plevier.
De kleine plevier is een pioniersoort. Hij vestigt zich rap op plekken die tijdelijk geschikt zijn om te broeden, zoals afgravingen, bouwplaatsen, opspuitingen, grindgaten. Wordt nog weleens een verward met bontbekplevier, maar deze heeft een oranje snavelbasis, oranje poten en géén gele oogring. Bovendien is de bontbekplevier veel meer aan de kust te vinden dan de kleine plevier, die in zoetwatermilieus voorkomt.
Bron: Vogelbescherming
 
Zwarte Ruiter
 
De Zwarte Ruiter.
De zwarte ruiter is in prachtkleed de enige nagenoeg zwarte steltloper. In overige kleden heeft hij meer van een tureluur. Hij trekt alweer in de tweede helft van juni uit zijn broedgebied naar het zuidwesten. De Dollard is een belangrijke pleisterplaats, maar op doortrek zijn zwarte ruiters te zien in een groot deel van Laag-Nederland te zien, hoewel zelden in groot aantal.
Bron: Vogelbescherming.
 
Stelkluut
 
Last but not least...De Steltkluut.
De steltkluut is een gracieuze vogel met een ruim verspreidingsgebied. In Nederland is de steltkluut een bijzondere broedvogel. Steltkluten zijn sociale vogels die in goede leefgebieden het liefst in kleine groepen optrekken. Steltkluten zijn bijna kosmopolieten, op elk continent behalve Antarctica komen ondersoorten van de steltkluut voor.
Bron: Vogelbescherming.
 
 
 
 
P.S. Gelieve de foto's niet zonder toestemming te downloaden en/of te gebruiken.
Wil je een foto hebben? Vraag het dan gewoon.
Misbruik wordt overgedragen aan PERMISSION MACHINE

1 reactie

Je geduld is duidelijk beloond en daarmee beloon je ons weer.

Toos van Holstein

28 April 2021 om 13:02

Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.