Gerwi's weblog

(Niet) over de grens?

1 reactie

Grenzen. Legio mogelijkheden om daar wat over te schrijven. Letterlijk van het oversteken van landsgrenzen tot figuurlijk gezien het overschrijden van (fatsoens)grenzen. Terwijl je evengoed kunt denken aan voornemens om iets juist binnen de perken te houden. Mocht je je afvragen of er in de Zeeuwse Statenzaal deze week sprake was van elkaar bejegenen op een manier die allesbehalve onder de categorie parlementair taalgebruik past: nog even doorlezen en je weet het antwoord.

 

Voor je nu aankomt met voorbeelden uit de Tweede Kamer waar de honden geen brood van lusten: ja, die ken ik. Maar parlementair taalgebruik staat officieel voor het hanteren van fatsoenlijke taal, ook al ben je het hardgrondig oneens met wat iemand anders verkondigt. Op inhoud wel te verstaan, want op de persoon is not done.

 

In een week waarin de buitentemperatuur de grens van maar liefst 40˚ Celsius aantikte, was het afgelopen vrijdag tijdens de laatste vergadering van de Provinciale Staten voor het zomerreces de vraag of de discussie over een van de heetste onderwerpen uit de Zeeuwse politiek – de Zanddijk – het kookpunt zou bereiken. Niet geheel ondenkbeeldig. Immers via ingezonden brieven, mails, insprekers en demonstranten trachtte men meer dan eens duidelijk te maken dat veel inwoners en bedrijven uit Yerseke en omstreken die plannen absoluut niet zouden zien zitten.

 

Voor wie niet zo goed op de hoogte is van wat er aan de hand is; de smalle, kronkelende dijk tussen Yerseke en de A58 wordt overspoeld door enorm veel (vracht)verkeer. Omwille van veiligheids- en onderhoudsredenen moet daar wat aan gedaan worden. In november 2020 kozen PS in meerderheid voor de variant, die nu voorlag in een voorontwerp: het verbreden van die dijk met een parallelweg voor fietsers en landbouwverkeer. Andere varianten, zoals dwars door de polder een geheel nieuwe weg aanleggen met een nieuwe aansluiting op de A58, waren toen afgevallen om meerdere redenen (o.a. stuk duurder, lastige grondverwerving en een andere aansluiting op de A58 zou dicht moeten).

 

Tijdens het debat afgelopen vrijdag liepen de gemoederen hoog op. Deels omdat enkele partijen nog steeds liever inzetten op die nieuwe variant, deels omdat meningen sterk verschilden over wat nog meer te doen ten behoeve van het onderhoudswerk, de doorstroomsnelheid en met name de veiligheid. Warme pleidooien voor meer natuurcompensatie, de dijkhoogte, een extra parallelweg en met name de fietsveiligheid passeerden de revue.

 

Het resultaat? 10 van de 14 partijen zijn akkoord gegaan met de voorliggende definitiefase en dit voorlopige ontwerp. Bovendien werden er nog een 3-tal moties aangenomen met tips over o.a. die fietsveiligheid (met GroenLinks als mede-indiener) om uit te werken richting de volgende fase: het definitieve ontwerp. Eind dit jaar volgt dan het finale oordeel van PS. Nieuwsgierig als je bent vraag jij je ondertussen hardop af: “Gingen volksvertegenwoordigers nu over de grens of niet?”

 

Nee, dat niet zou ik zeggen. Het was een mooi, fel debat op inhoud. Met een helder besluit waar ongetwijfeld niet iedereen blij mee is, maar zo werkt de democratie. Hoewel de vakantie lonkt(e), waren we nog niet klaar. Er stonden nog een aantal vragen en een serie moties vreemd aan de orde van de dag op de agenda (dat wil zeggen dat een of meerdere politieke partijen aandacht vragen voor een onderwerp dat niet op die agenda stond).

 

Eén daarvan had te maken met een grenskwestie. Onlangs kon je o.a. uit diverse media kennis nemen van het feit dat het aantal buitenlandse eigenaren van Nederlands grondgebied de laatste jaren fors stijgt, met name in Zeeuws-Vlaanderen. Vooral Belgische boeren – uitgekocht door de haven van Antwerpen – en industriële grootmacht Katoen Natie drijven de prijzen op en “pikken” zodoende een groot deel van Zeeuws-Vlaanderen in (zie foto met kaartje).

 

Op zich niet verboden, maar deze ontwikkeling maakt het daardoor wel lastiger om gemeenschappelijke opgaven gerealiseerd te krijgen. Zoals bijvoorbeeld het zoeken naar ruimte voor nieuwe natuur, volhoudbare landbouw en een gezamenlijke oplossing voor de stikstofproblematiek. Sociaal gezien wordt de Zeeuws-Vlaamse regio er evenmin beter van, want die Belgische boeren bewerken hun land, halen de oogsten binnen, maar maken verder geen gebruik van de winkels, voorzieningen etc.

 

Wetende dat we hier als provincie weinig of niets tegen kunnen doen – het gaat immers om een kwestie die alleen met hulp van de nationale regeringen opgelost kan worden – bracht de fractie van GroenLinks, samen met de PvdA, een motie in met als strekking ons kabinet te vragen het punt hoger op de Rijks agenda te zetten en daarbij ook het Franse model voor grondzaken onder de aandacht te brengen.

 

In dat land kent men soortgelijke problemen. Daar wordt dan een bepaalde regio omcirkeld waarvoor een speciale commissie wordt ingesteld. Alle aan- en verkopen van grond uit dat gebied dienen via die commissie te lopen. Zij bepaalt dan wie uiteindelijk in aanmerking komt om de grond te verwerven tegen redelijke prijzen op grond van die verschillende belangen.      

 

Met 1 stem meer voor dan tegen werd de motie aangenomen! Best spannend, maar ook tijdens dit debat ging niemand over de grens. Wel een geslaagde afsluiting van een heftig politiek jaar. En een mooie opstap naar het moment waarop ik wel over een grens ga: onze welverdiende vakantie nadert nu met rasse schreden. Voor ieder van jullie: een hele fijne vakantie(periode) en tot ergens in september!      

    

  

  

 

Hartelijke roodgroene groet,

Gerwi.     

 

1 reactie

I was able to learn a lot of interesting things. I hope to learn more. I congratulate you on these wonderful

 

voyance par mail en ligne gratuitement

 

 

Nya

29 July 2022 om 15:40

Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.