Gerwi's weblog

Het wonder van linksonder?

0 reacties

Het wonder van.. boeken, gebeurtenissen, het koningshuis, de natuur, sportieve hoogtepunten, religieuze aard of vul zelf maar in naar believen: keus genoeg. Onlangs nog in het nieuws bijvoorbeeld het wonder van de walvis in de Noordzee, de prachtige Olympische reeks van Ireen en voor wie wat verder terug wil in de tijd: zo’n 1989 jaar geleden schijnt het wonder van de wederopstanding te hebben plaatsgevonden. Ik was er niet bij, maar weet dat dit velen anno 2022 houvast biedt. Zou fijn zijn wanneer die vredelievende insteek vandaag nog neerdaalt in het hoofd van ene meneer P.

 

Daar ga ik niet over. Wel werd ik aan het denken gezet door een suggestie van dhr. Jaap Toorenaar. Waarvoor dank. Hij opperde in de krant dat de slogan voor onze provincie – “Zeeland, land in zee” – hard toe was aan vervanging en stelde “Zeeland. Het wonder linksonder” voor. Vooropgesteld: niet dat ik hier een pleidooi wil gaan houden voor zijn (eventuele) commerciële belangen. Ook daar ga ik niet over. De kreet zette me aan het denken en vormt een brug naar mijn politieke week.

 

Wie de berichten vanuit het zoveelste IPCC klimaatrapport serieus neemt – doe ik zeker, jij toch ook? – die ontkomt niet aan de urgentie dat we echt werk moeten maken van het terugdringen van de CO2, de energietransitie en het inspelen op klimaatverandering. Doen we niets, dan kunnen onze kleinkinderen te maken krijgen met een onder water staande provincie. Echt land in zee dus. Lijkt me reden te meer om niet alleen aan de klimaatadaptie te werken, maar ook aan een nieuwe slogan. 

 

“Ok, sterke constatering. Maar waarom dan nog een vraagteken achter de titel?” wil jij weten. Kom ik op terug. Wanneer ik een aantal wonderlijke voorvallen uit mijn politieke week met je deel, acht ik je prima in staat zelf te begrijpen waarom ik dat leesteken geplaatst heb. Zo vind ik het best wonderlijk dat een Statenlid in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen – waarin hij ook voor zichzelf kansen ziet – in de Zeeuwse media alle ruimte krijgt om uit de doeken te doen waarom hij zijn collega statenleden haat. Mijn eerste reactie heb ik reeds gegeven. Het is allemaal zo verdraaid en ver bezijden de waarheid, dat elk woord dat daar nog aan besteed wordt er een teveel is.

 

Mooier nieuws kwam uit Sluiskil. Daar viert het pontje haar 10 jarig zelfstandig bestaan onder de vlag van een stichting. Enerzijds een wonderlijke mijlpaal voor wie zich de eindeloze discussies en stemmingen in de Staten herinnert over het verzoek tot een luttele structurele bijdrage vanuit de provincie. Die kwam er uiteindelijk. Anderzijds geen wonder daar onder de Westerschelde voor wie weet met hoeveel toewijding de vele vrijwilligers dagelijks honderden fietsers en voetgangers het kanaal over zetten. Met name scholieren. Met mijn collega heb ik dat afgelopen woensdag met eigen ogen opnieuw mogen aanschouwen.

 

Over de Westerschelde gesproken: die stond centraal in de debatten van afgelopen vrijdag. Zowel in de ochtend als in de middag. Eerst een terugblik op de stand van zaken met betrekking tot het in gereedheid brengen van de Hedwige voor ontpoldering. Hoe durf je als minister met droge ogen te beweren dat het inlaten van vervuild water uit de Westerschelde de bodem niet erger zal vervuilen? En waarom die haast ineens? Waarom niet wachten met het inlaten van dat water tot in ieder geval alle onderzoeksresultaten bekend zijn? Zowel qua concentratie van die giftige PFAS-achtige stoffen alsook die van zware metalen en andere chemicaliën?

 

Na de broodjes ging het over de PFAS-actualiteit in die zeearm. Er bleek door corona vertraging op te treden in de onderzoeken naar de gezondheidseffecten op mens, dier en plant. Van links tot rechts – en alles dat daar tussen laveert in het Zeeuwse politieke landschap – werd aangehaald hoe ongerust inwoners zich voelen. En gevraagd om daadkrachtig optreden van met name onze rijksoverheid omdat die er over gaat. Hoe wonderlijk is het dan dat de minister hier nog nooit met inwoners over heeft gesproken? En het niet de moeite waard vindt om een sterke regisseur aan te stellen zoals de Belgen dat een jaar geleden al hebben gedaan?

 

Het onbegrip en de woedde spatte er vanaf. Alvorens de minister eind deze maand in gesprek gaat met onze dagelijkse bestuurders krijgt hij de kans die vergadering nog eens na te kijken. Opdat hij Zeeuwen serieus neemt en doordrongen raakt van de urgentie. Of het helpt? Wonderen zijn de wereld nog niet uit.

 

Zekerheid heb ik niet, dus snap je waarschijnlijk al beter waarom ik dat vraagteken plaatste achter de titel. Dat brengt me vanzelf bij de m.i. meest verassende gebeurtenis van deze week: de uitslagen van de verkiezingen. Nee, dan doel ik niet op het feit dat ook in meer dan de helft van de Zeeuwse gemeenten lokale partijen de grootste zijn geworden. Evenmin dat grote landelijke partijen hier percentagegewijs eveneens fors inleverden.

 

“Wat vind jij dan zo opmerkelijk aan die verkiezingen?” wil jij nu waarschijnlijk graag weten. Niet de opkomst. Die was ook in Zeeland meestal lager dan de vorige keer. Wat me echt positief verraste was de wederopstanding van ons. Daar waar GroenLinks samen met de PvdA 1 lijst vormde bleek de kracht van samenwerken doorgaans sterker dan de som der delen.

 

Ga maar na: in Middelburg (8) en Goes (5) werd die combinatie overtuigend de grootste, in Noord-Beland (2) kwam ze met stip binnen (als enige lijst die de aanhang wist te verdubbelen) en op Tholen werden de 2 zetels knap gehandhaafd. Alleen Veere leverde wat in. Daar waar GroenLinks op eigen kracht meedeed werden de knappe scores van 4 jaar geleden geëvenaard in Sluis (1), Terneuzen (1), Vlissingen (2) en op Schouwen-Duiveland zelfs 3. Felicitaties aan alle winnaars zijn op hun plaats. Bij deze. En succes bij de (coalitie)besprekingen. Dank ook aan iedereen die roodgroen gestemd heeft.

 

“Nou mooi. Wanneer jij dit ziet als het wonder van linksonder kan dat vraagteken toch weg?” opper jij nu. Nou nee, als ik het zo bezie ga ik in deze niet voor “Zeeland, het wonder linksonder.”  Maar voor “Zeeland, het wonder van links komt boven!” Met uitroepteken ja. Lijkt me een mooie inzet voor over een jaar wanneer de provinciale verkiezingen aan de beurt zijn. Mogen we dan (ook weer) op jou rekenen?   

 

 

  

 

Hartelijke roodgroene groet,

Gerwi.     

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.