Gerwi's weblog

Inspirerend SpraakwaterSpraakwater. Vanaf de 17e eeuw een synoniem voor sterke drank. Vaak schertsend gebruikt ter stimulering van de lust tot spreken. Indianen spraken van vuurwater, brandend in je keel en leidend tot (benevelde) uitspraken waar tal van

0 reacties

Spraakwater. Vanaf de 17e eeuw een synoniem voor sterke drank. Vaak schertsend gebruikt ter stimulering van de lust tot spreken. Indianen spraken van vuurwater, brandend in je keel en leidend tot (benevelde) uitspraken waar tal van vuurgevechten uit ontstonden. In een wereld vol brandhaarden (Jemen, Soedan, Rusland/Oekraïne om er een paar te noemen) wil ik die kant niet op. Dat snap je.

 

Mijn opa – doorgaans een zwijgend, hardwerkend keutelboertje – vermocht op zaterdagavond nog wel eens om een spraakwatertje te vragen (lees borreltje) “om wat los te komen.” Die manier heb ik evenmin nodig om de overstap te maken naar mijn politieke werk. Voordat je nu iets gaat roepen in de trant van “Doe je dat dan nog? Wekenlang niets van je vernomen” zal ik je maar voor zijn: jazeker. Wie het volksvertegenwoordiger zijn serieus neemt, kan daar 24/7 mee bezig zijn. Alleen al met luisteren.

 

Persoonlijke omstandigheden (niet vervelend hoor) zorg(d)en er echter voor dat ik niet altijd de tijd kon vinden daarvan te verhalen. Keuze genoeg, daar niet van. Zomaar een greep: de vervuiling van de Westerschelde, PFAS, stikstof, waterstofkansen in Zeeland, wat moet er gebeuren om de RUD haar milieutaken toekomstbestendig te kunnen laten uitvoeren of hoe kunnen we iedereen (op den duur) naar behoefte laten wonen?

 

Nee, Zeeuwse politici zitten niet stil. Binnenkort hoor/zie je ze vast met (ludieke) pleidooien om in ieder geval te gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Gelijk hebben ze. Want de stem van jou telt! Voor mijn partij niet alleen op de verkiezingsdatum. Zo steken we op Schouwen-Duiveland graag de handen uit de mouwen. Een bomenactie om jonge berken te verplaatsen, vragenlijsten over parkeren in de binnenstad en op 27 februari de eerste Roze Olifant (een pop-up cafe voor o.a. de LHBTi gemeenschap in Zeeland) om maar een paar voorbeelden te noemen. Iedereen is welkom.

 

Onlangs woonde ik nog een symposium bij in Zierikzee waar roodgroene voorbeelden uit Zeist en Schagen laten zien hoe belangrijk het is dat burgers meepraten, meedenken over onderwerpen die er toe doen. Van harte hoop ik daarom dat het burgerberaad gemeengoed gaat worden op in ieder geval ons eiland. Meer weten over hoe dat werkt voor jou, je buurman of vriendin? Klik hier.

 

“Aha, gelijk weer een spraakwaterval alsof je niet weggeweest bent. Maar wat was het dat je specifiek deze week inspireerde tot een nieuw blog?” vraag jij me op de man af. Gelijk heb je. Daarvoor neem ik je mee naar een webinar van Spraakwater. Zeg maar de internationale denktank van het Wereld Natuurfonds waar ze inmiddels al zo’n keer of 5 interessante discussies aangegaan zijn met politici, experts en mensen uit de samenleving die willen meedenken. Over bijvoorbeeld de veiligheid van ons land bij een stijgende zeespiegel, het leren omgaan met klimaatveranderingen, het vergroten van de biodiversiteit etc.

 

Halverwege deze week lanceerden ze het plan 12 + 1. Het gaat hier om miljoenen kuubs zandsuppletie. Per jaar spuiten we nu zo’n 12.000.000 m3 zand op onze stranden t.b.v. de veiligheid (en recreatie). En ja, ik weet dat die deels door stormen en andere schades soms ook even snel weer in zee verdwijnen. Dat is ingecalculeerd. Daarom wordt ook telkens bekeken waar wat aangevuld dient te worden. Het gaat me hier meer om die +1.

 

In de huidige zuidwestelijke Delta zien we een gestage afname van intergetijdengebieden. En ook al verplichten we ons de flora en fauna in deze Natura2000 gebieden in stand te houden en te versterken, dat werkt in de praktijk vaak averechts. Ongeacht of die afname nu door menselijk handelen (uitdiepen Westerschelde, lozingen), of natuurlijke verzandingen plaatsvindt. Gevolg is wel dat o.a. de vogeltrek, maar ook de veiligheid afneemt.

 

Wanneer we het aandurven om op een aantal plaatsen openingen in dammen  te creëren en 1 miljoen kuub zand extra suppleren in het achterland van de Delta, dan ontstaan nieuwe intergetijdengebieden met wisselpolders, meer biodiversiteit, meer vogeltrek en een grotere waterveiligheid! De Delta groeit als het ware met de zeespiegelstijging mee.

 

En ja, de bezwaren van veel Zeeuwen – geen cm2 land terug aan de natuur – werden ingebracht. Maar natuurkrachten hou je niet tegen, die kun je beter de ruimte geven op plekken waar dat kan. Het verplaatsen van al die grond kost toch extra CO2? Jazeker, maar elektrische alternatieven zijn in de maak en we moeten die + 1 niet overdrijven.

 

Immers die 12 miljoen voor de stranden is lang niet alles wat we aan zand uit zee opbaggeren. Zo is er ook nog 15 miljoen nodig om de Waddenzee de Waddenzee te houden. Daarnaast hebben we nog zeker 3x zoveel (45 miljoen kuub) nodig voor bouwwerkzaamheden. Huizen, wegen, bedrijventerreinen etc. Hoor je niemand over. Dus die 1 miljoen kuub extra, daar kan je niet over vallen.

 

Ja maar je gaat toch geen kostbare landbouwgrond opofferen voor nieuwe (intergetijden)natuur? Eveneens een veel gehoord argument. Kijk waar die gebieden gepland worden en wees eerlijk: verzilting hou je op den duur niet tegen. Bovendien is ook de landbouw gebaat bij een toenemende (Zeeuwse) biodiversiteit. Natuurlijk, ook de lanceerders van dit plan (professionals uit diverse hoeken) realiseren zich, dat je hier niet eeuwig mee vooruit kunt. De rivieren moeten hun (zoete) water ook nog kwijt kunnen.

 

Toch krijg je zo decennia de tijd om te werken aan de nationale en Zeeuwse (water)veiligheid, internationale Natura2000 afspraken, een meegroeiende Delta, vergroting van de Zeeuwse biodiversiteit en de kans op afstemming met zoetwaterplannen rond bijvoorbeeld De Roode Vaart en/of het Volkerak Zoommeer. Allemaal zaken waar Zeeuwse handtekeningen onder staan.

 

Voor mij een inspirerend voorbeeld van Spraakwater. Building with nature. Wat vind jij? Zit je meer in de hoek van spraakmakend? Geen probleem. Ik hou wel van een goed inhoudelijk debat. Daarvoor zit ik in de politiek. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat we op deze manieren (burgerberaad, inhoudelijke discussies) meer kans maken de kloof tussen de politiek en jou, je buurman, vriendin of welke burger dan ook te dichten dan nog meer olie te willen gooien op de polarisatie in onze samenleving. Middels een taalgebruik dat alsmaar ruwer wordt en waarbij de fatsoengrenzen menigmaal overschreden worden. Ja toch?

 

Daar blijf ik voor gaan. Mag je mij aan houden. En mocht je eerst een glaasje spraakwater nodig hebben “om los te komen,” dan is dat geen probleem. Laat vooral jouw ideeën horen! Dat werkt inspirerend. Bij voorbaat dank.            

 

 

  

 

 

Hartelijke roodgroene groet,

Gerwi.     

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.