Gerwi's weblog

Spreken is zilver

2 reacties

Spreken is zilver. Het eerste deel van een spreekwoord dat je vast wel kent. Wanneer je nu gelijk reageert in de trant van “Natuurlijk” gevolgd door de veronderstelling: “En politici hebben zeker nog nooit gehoord van het tweede deel” snap ik dat best. Wij, dames en heren uit zowel de landelijke als lokale politieke arena’s zijn graag aan het woord. Dat is de manier om kenbaar te maken hoe je over iets denkt. Afgelopen week genoeg voorbeelden gehoord, zowel landelijk als provinciaal.

 

Eindelijk presenteerden de voorlieden van VVD, D66, CDA en CU een nieuw coalitieakkoord. De beoogd premier mag komende weken op zoek om de 29 posten op 12 ministeries bezet te gaan krijgen voor zijn kabinet Rutte IV. Komt er echt een andere bestuurscultuur? Niet meer zaken op maandagochtend dichttimmeren in achterkamertjes, maar transparant in de openbaarheid duaal in discussie gaan met de Kamer, belangenorganisaties en burgers? Zonder verstrikt te geraken in systemen? Zal dat echt lukken met dezelfde partijen? Als we zo tot zilver komen is dat al een hele winst zou ik zeggen.

 

Provinciaal gezien trokken de dames en heren nog eenmaal flink van leer in de laatste Statenvergadering van het kalenderjaar. En eerlijk is eerlijk: ditmaal hadden de doorgaans grootste “praatjesmakers” eens niet het hoogste woord. Of dat kwam omdat ze geen ruimte kregen voor een extra debat, omdat ze grote delen van de vergadering afwezig waren of omdat hun landelijke voorman deze week door de rechter gesommeerd werd deel 2 van het spreekwoord in acht te nemen weet ik niet.

 

Er was in ieder geval ruimte voor echte debatten. Het ging dan ook wel ergens over: o.a. de toekomst van het Openbaar Vervoer (OV), zoet water in Zeeland en de afronding van een mooi project als Waterdunen. De weg naar hoe we in de toekomst, na 2024, de aansluiting tussen het OV (lees voor een beter begrip in 1e instantie even grote bussen, trein en ferry) en het fijnmazige vervoer (buurtbus, flexbus, flextaxi, en bijvoorbeeld deelfiets) beter op elkaar kunnen afstemmen is vastgelegd in de Regionale Mobiliteitsstrategie.

 

Dat dit nog geen geplaveid pad is werd al snel duidelijk. De ene na de andere spreker had nog wel wat vragen. Je reis straks regelen met een app van begin- tot eindpunt is mooi, maar hoe zit dat voor mensen die minder of geen wegwijs kunnen worden op de digitale snelweg? Kunnen zij ook gewoon bellen? Ja, naar de mobiliteitscentrale. Hoe wordt die opgetuigd dan? En betaald? En verwachten we niet te veel van de samenwerking met gemeenten? Zij blijven immers verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het doelgroepenvervoer (WMO). In hoeverre willen/kunnen ze meegaan in de beoogde samenwerkingsvormen? Hoe de 13 Zeeuwse gemeenteraden hierin staan wordt pas over een paar maanden bekend. Echter zo vlak voor Kerst bleek een meerderheid van PS bereid de portemonnee te willen trekken voor het behoud en zo mogelijk verbetering van het huidige OV. Zo dient bijvoorbeeld alles op alles te worden gezet om de Bredabus (van Hulst via Antwerpen zo snel mogelijk naar Breda) in stand te houden. Ook al betekent dit miljoenen extra.

 

Een veelvoud daarvan is wellicht nodig voor een ander voorstel. Op verzoek van PS is de afgelopen 2 jaar hard gewerkt aan een plan om onze provincie te blijven voorzien van voldoende zoet water. De link met o.a. de verandering van het klimaat – meer perioden van wateroverlast, droogte en/of hitte (h)erken je ongetwijfeld – was snel gelegd en de uitwerking van dit plan krijgt de komende jaren dan ook gestalte via een programma voor klimaat en energie. Hoewel onderzoek uitwees dat de aanvoer van zoet water van buitenaf (via bijvoorbeeld een pijpleiding naar Schouwen-Duiveland) niet rendabel blijkt, wilde een meerderheid van de Staten die optie toch nog niet aan de kant schuiven.

 

“Kom jij eigenlijk nog toe aan het tweede deel van “Spreken is zilver,…? Of blijf je hangen in de gedachte van menig politicus dat niets gaat boven je mond opendoen?” wil jij ondertussen graag weten. Even geduld a.u.b. Nog 1 keer moet ik gewag maken van het grote goed dat politici met praten veel weten te bereiken. Zo konden we vrijdag het project Waterdunen – een prachtig voorbeeld van nieuwe kustverdediging, natuurontwikkeling en een economische impuls – praktisch afronden door het beheer straks mogelijk te maken via Het Zeeuws Landschap. Hoe het zeewater gecontroleerd in en uit dit gebied trekt en wat dat doet voor mens, dier en plant is vanaf komend jaar meer dan 1 bezoekje waard.

 

Hoe vaak we hier over gesproken hebben? Heel vaak. Niet dat er geen vragen resteren, maar ik ben ervan overtuigd dat we al pratend daar wel uitkomen. En dat brengt me vanzelf bij de resterende vraag van jou: “Zijn er voorbeelden bekend van politici die ook deel 2 van het spreekwoord koesteren om successen te vervolmaken?” O ja, zeker wel. Daar kunnen allemaal op zijn tijd van leren.

 

Laat ik 1 voorbeeld noemen: Willem van Oranje (1533-1584), de Vader des Vaderlands, ook bekend als Willem de Zwijger. Kon praten als Brugman, wist zich daardoor op te werken tot de hogere adel uit zijn tijd en kwam zodoende in het gevlei van Spaanse vorsten als Karel V en diens zoon Filips II. Destijds tevens koningen over ons land. De goede verstandhoudingen veranderden drastisch toen zoonlief vertrok naar Madrid, de zus van zijn vader (Margaretha van Parma) hier aanstelde als landvoogdes en middels het leger van zijn krijgsheer Alva korte metten wilde maken met iedereen die meeging in een protestantse leer als die van Luther, Calvijn of de wederdopers.

 

Door overmoed en tegenslagen bleek Willem daar niet tegen opgewassen. Hij werd verbannen naar zijn Duitse geboortegronden rond de Dillenburg. Echter door te zwijgen over de redenen van zijn enorme problemen (huwelijken, schulden, onbegrip, ware geloof) wist hij uiteindelijk toch weer voldoende mensen achter zich te scharen en plaveide hij de weg naar een onafhankelijk Nederland (al moest hij dat met de dood bekopen). Hoe Willem zijn ene gave – spreken is zilver – op de juiste momenten inruilde voor die andere – zwijgen is goud – is onlangs meer bekend geworden in de zeer mooi geschreven nieuwe biografie “De Zwijger” van René van Stipriaan.

 

Dat ik hier de komende weken dus ga zwijgen kan je vast wel snappen. Maar niet voordat ik jou en je dierbaren fijne dagen en alle goeds heb toegewenst voor 2022!                 

 

 

 

 

 

Hartelijke roodgroene groet,

Gerwi.     

2 reacties

Dank voor je goede wensen en kom in het nieuwe jaar maar weer tot spreken/schrijven.

Toos van Holstein

24 December 2021 om 13:33

Graag gedaan Toos. En ja, dat is wel een van mijn voornemens. Fijne dagen en tot in het nieuwe jaar dan masr.

Gerwi Temmink

24 December 2021 om 21:56

Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.