Gerwi's weblog

Stresstesten

0 reacties

 

Stress. Een verschijnsel waar we allemaal wel eens mee te maken hebben. Of ken je dat gevoel niet van net wat te lang aanwezige spanning? Een beetje spanning ervaren, dat is prima. Daar ga je beter van functioneren. Frustrerende stress is al minder plezierig. Of word jij blij van in de file staan? Wanneer er te lang te veel van je gevraagd wordt, krijg je te maken met schadelijke stress. Er bestaan testen om te onderzoeken of en zo ja met welke soort stress iemand te maken heeft.

 

Mijn politieke week overziend constateer ik – als niet deskundige, dat geef ik grif toe – dat stresstesten afgelopen vrijdag absoluut een rol speelden bij de behandeling van 2 grote onderwerpen in de Statenvergadering. Vooraf, achteraf en tijdens. Iedereen had er zin in. Eindelijk allemaal weer fysiek aanwezig om mee te doen aan debatten over hoe we als Zeeuwen in kunnen spelen op klimaatveranderingen. En hoe we het Veerse Meer het Veerse Meer kunnen laten blijven. Gezonde stress zou ik zeggen.

 

Voorafgaand aan het 1e thema – Het klimaat verandert en Zeeland verandert mee – hadden alle Zeeuwse overheden klimaatstresstesten uitgevoerd. Om op belangrijke terreinen als de gebouwde omgeving (huizen, bedrijven, instellingen), natuur, landbouw, (water)wegen, industrie en recreatie te onderzoeken waar de risico’s het grootst zijn op de effecten van klimaatveranderingen. En adviezen hoe daarmee omgegaan zou kunnen worden. Want ja, niemand kan ontkennen dat we meer te maken hebben (gehad) met periodes van hitte, droogte en wateroverlast. Bovendien stijgt de zeespiegel rapper dan gedacht. Benieuwd naar de uitkomsten voor jouw gemeente? Klik hier.

 

Met die resultaten zijn maatschappelijke instellingen, belangenbehartigers en Zeeuwse overheden aan de slag gegaan om uiteindelijk te komen tot de KasZ: de klimaatadaptatiestrategie Zeeland. Het stuk dat vrijdagmorgen op onze agenda stond. Met vergezichten hoe we in 2030 het hoofd kunnen bieden aan die veranderingen inclusief voorzetten hoe daar te komen. Een gedegen nota vol dwarsverbanden naar andere grote vraagstukken. En kansen, want niets doen is geen optie. Bovendien hoeft niet alles in 1x en is er ruimte voor experimenten.

 

GroenLinks is er best tevreden mee. Temeer omdat wij een belangrijke toezegging van de gedeputeerde gedaan kregen. Bij de concretisering van dit verhaal – voor zover de provincie daarvoor verantwoordelijk is – zullen de bedoelingen van zo’n maatregel aangescherpt worden. Bijvoorbeeld of het CO2-effect van zo’n maatregel in de vorm van een footprint in beeld gebracht kan worden. Klik hier voor mijn inbreng.

 

Praktisch elke partij deelde die positieve insteek, met aandacht voor die concretisering. Twee partijen (FvD en PRO Zeeland) zijn van mening dat er geen klimaatprobleem bestaat en vinden dat er daarom helemaal geen strategie nodig is om samen te bekijken hoe we daar het beste op kunnen inspelen. Tja, wat moet je daar van zeggen? Ik ervaarde het als gefrustreerde stress. En veel collega’s met mij.

 

Dat veranderde helaas niet bij de behandeling van de gebiedsvisie Veerse Meer. Opnieuw was er enorm veel voorwerk verricht. Zowel in de 4 gemeenteraden als in Provinciale Staten dien(d)en volksvertegenwoordigers deze maand te besluiten of we het karakteristieke van het Veerse Meer op allerlei terreinen – denk aan natuur, (boeren)landschap, oevers, waterkwaliteit, recreatie en vergezichten – op deze manier kunnen borgen.

 

Natuurlijk legt de ene partij hier wat meer de nadruk op, de andere daar. Mijn partij hoopt bijvoorbeeld van harte dat er nu een halt wordt toegeroepen aan nog meer ruimte voor (grootschalige) recreatieparken. Anderen vroegen zich af of agrarische belangen wel genoeg doorgesproken waren. Maar uiteindelijk gaf praktisch iedereen groenlicht om over te gaan naar concrete uitvoeringsstappen om het Veerse Meer het Veerse Meer te laten blijven.

 

“Nou, lekker toch wanneer je het van links tot rechts aardig eens bent over een visie,” hoor ik jou mompelen. Gevolgd door: “En waar zit die stress dan?” Misschien volgt die achteraf. Vraag blijft namelijk wat de ZLTO gaat doen. Wel meepraten, maar niet tekenen.. Tijdens het debat was het in ieder geval tenenkrommend hoe de vertegenwoordiger van Forum inhoud meende te moeten geven aan het begrip democratie. Ondanks een viertal bijeenkomsten voor burgers, boeren en buitenlui, ondanks tal van overleggen met belangenorganisaties en betrokkenen, ondanks een x-aantal voorbesprekingen in onze commissievergaderingen bleef de vertegenwoordiger van FvD van mening dat alleen een referendum uitsluitsel kon bieden of de voorliggende visie op het Veerse Meer de juiste was.

 

“Bij elkaar geraapte gezelschappen als PS of de Zeeuwse gemeenteraden” zouden daartoe niet voldoende in staat zijn. Zijn wij niet democratisch gekozen dan? En bovendien: juist ook de volksvertegenwoordigers zijn vooraf meermaals geraadpleegd om desgewenst hun input te geven bij de totstandkoming van de visie. Alleen op dat soort momenten geeft meneer – en zijn partij – zelden of nooit thuis. Mijn collega wreef hem dat nog eens fijntjes onder de neus, met bijval van velen. Maar zonder resultaat. Stoïcijns bleef hij bij zijn standpunt. Typisch voorbeeld van frustrerende stress in het kwadraat. In ieder geval voor mij.

 

Bij de afsluitende moties vreemd aan de orde van de dag – zeg maar het moment waar je als partij nog kunt proberen iets gedaan te krijgen dat niet op de agenda stond – leek het wel alsof de eerder genoemde partijen het uithoudingsvermogen en de stressbestendigheid van hun collega’s nog wat langer wilden testen. En die van jou, mocht je als kijker/luisteraar nog aangehaakt zijn. Over landelijke (corona)besluiten eiste men hier hoofdelijke stemmingen. Na opnieuw een pauze in de tuin van de Abdij dienden we om de beurt aan te geven of we voor of tegen hun idee waren. Die uitkomsten waren van te voren bekend, dus waarom ieder voor zich nou hardop moest zeggen dat hij of zij tegen de ideeën van deze 2 Zeeuwse volksvertegenwoordigers is blijft voor mij onverklaarbaar.

 

De relatie burger en politiek staat al geruime tijd onder spanning. Optredens zoals afgelopen vrijdag van een enkeling werken m.i. eerder richting schadelijke stress dan dat ze bijdragen aan verbeteringen. Misschien is het tijd voor een stresstest onder PS-leden of we op zo’n manier niet teveel van onszelf vergen? En van jou als belangstellende van waar de Zeeuwse politiek mee bezig is. Mee eens? 

 

En wees gerust: ik voel nu al weer een gezonde spanning voor de volgende vergadering met grote onderwerpen als de provinciale begroting en Omgevingsvisie. Nu eerst genieten van het mooie weekend!

 

 

 

 

Hartelijke roodgroene groet,

Gerwi.      

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.