Gerwi's weblog

Marathons

2 reacties

De marathon. Je weet wel, zo’n hardloopwedstrijd over exact 42 kilometer en 195 meter. De naamgeving zou verbonden zijn aan de Slag bij Marathon, 490 v. Chr., tijdens de Eerste Perzische Oorlog tussen de toenmalige bewoners van Perzië (het huidige Iran) en de Grieken. Een soldaat zou zover aan een stuk doorgerend hebben richting zijn generaal in Athene, om doodvermoeid – letterlijk te nemen – voor hem neervallend nog net te kunnen prevelen dat de strijd gewonnen was. Bij de invoering van de moderne Olympische Spelen werd de afstand definitief bepaald.

 

“En nou wil jij ons laten geloven dat jij na het zomerreces zo getraind bent dat je die afstand in 1x al rennend overbrugt zonder erbij neer te vallen?” Nee, dat red ik echt niet. Maar afgelopen donderdag en vrijdag, bij de inhoudelijke start van het politieke jaar, moest ik wel aan marathons denken. Enerzijds vanwege het gevoel zeker zo’n 42 km aan leesstof te moeten doornemen, anderzijds omdat de duur van de vergaderingen die van marathonzittingen overtrof.  

 

“O jee, zeker in de lijn van hardlopers zijn doodlopers?” vraag jij je nu af, gevolgd door: “Leer mij de politiek kennen. Uren-, ja dagenlang praten met elkaar en dan tot niets komen.” Denkend aan de Haagse perikelen rond de kabinetsformatie kan ik je goed volgen. We zijn een half jaar verder en nog geen meter opgeschoten. Maar de Zeeuwse politiek zit net wat anders in elkaar.

 

Ja, ik (h)erken het gefrons van de wenkbrauwen van degenen onder jullie die de ontwikkelingen rond de gebiedsvisie Veerse Meer op de voet volgen. Na jaren overleg met belangenorganisaties uit de rode, groene en blauwe hoek – lees recreatie, natuur, landbouw, waterkwaliteit plus burgers/omwonenden – lagen de contouren van de vergezichten over en langs dat Natura2000 gebied ter bespreking voor. Om in een volgende maand in de Provinciale Staten en de gemeenteraden te kunnen worden vastgesteld.

 

De vergadering van donderdagavond en vrijdagmorgen maakte duidelijk dat nog niet iedere volksvertegenwoordiger toe was aan het opmaken van de eindbalans: de een vond dat deze groepering nog te weinig aan bod is gekomen, de andere wilde daar nog graag wat meer aandacht voor en ook de plannen van boer Bastiaan passeerden nogmaals de revue. Hoe verschillend er ook gedacht werd en wordt: besloten is dat er hoe dan ook nog dit jaar een besluit dient te vallen. En ja, met die uitkomst zal niet iedereen even blij zijn. Maar die geeft wel handvatten om eindelijk helderheid te krijgen wat nu waar nog wel of juist niet mag.

 

De discussie over het Zeeuwse Deltaplan Zoet Water ontspon zich langs dezelfde lijnen. Over het belang van zo’n plan bestond geen verschil van mening. Dit plan moet er komen. Alleen zijn alle opties meegenomen? Zijn er bijvoorbeeld voldoende alternatieven voor de eventuele pijpleidingen richting Schouwen-Duiveland? Al of niet op ideeën gebracht door insprekers (zoals moet de Grevelingen niet zoet worden of zouden we geen 2e kustlijn creëren om de zeespiegelstijging beter ter lijf te kunnen gaan), concludeerden we dat het verstandig is in elk geval zo spoedig mogelijk een start te maken met zo’n plan. Vanuit de huidige situatie. Gaandeweg kan zo’n plan ingevlochten worden in andere oplossingen voor grote uitdagingen, zoals het omgaan met klimaatveranderingen. Droogte, hitte, wateroverlast. We hebben er allemaal mee te maken. Laten we dan ook samen aan oplossingen werken en nu beginnen. Of dat naar ieders tevredenheid zal gaan? In een passend tempo? Daarover is het laatste woord nog niet gezegd.   

 

Lange, boeiende discussies over onderwerpen die er toe doen. Ja toch? En nee, de Zeeuwse politiek heeft niet altijd uren nodig om tot een besluit te komen. Daar waar sommigen onder jullie (en journalisten) wellicht een stevig debat verwachtten over hoe de Antwerpse vervuilers van de Westerschelde het best aangepakt konden worden, waren we het snel eens. Zorgvuldigheid gaat voor snelheid. Dus graag eerst volledige informatie door deskundigen over die PFAS vervuiling en de gevolgen alvorens te bepalen hoe we daar iets tegen kunnen doen met kans op succes. Geen hardlopers en doodlopers, wel graag een sprint naar zo’n snelle expertmeeting. En ruimte voor het stellen van gerichte vragen. Die komt er volgende week “al” in deel 3 van deze vergadering.

 

Vragen naar vergunningen, het toezicht en de handhaving zullen niet ontbreken. Sowieso hebben we het daar regelmatig over. Wie een schoon, gezond en veilig Zeeland wil, kan er niet omheen dat onze Zeeuwse milieudienst (de RUD) – werkend voor de gemeenten, provincie en het waterschap – robuust en voldoende toegerust zal moeten worden. Dat kunnen en willen we niet alleen als provincie. Ook niet met alleen voorzetten vanuit het dagelijks bestuur. Daarom waren we het in een mum van tijd eens: gauw aan tafel met onze collega volksvertegenwoordigers uit de Zeeuwse gemeenteraden en het waterschap (dat wordt 15 oktober a.s.).   

 

De vrijdagmiddag leek wel een kopie van de donderdagavond en vrijdagochtend. Nadat we meer dan een jaar geleden – als eerste in Nederland – de Regionale Energie Strategie voor Zeeland hadden vastgesteld, de zg. RES 1.0, hoorden we niets meer. Vrijdagmiddag debatteerden we eindelijk over de eerste uitwerkingsplannen. Wat komt voor rekening van gemeenten? Provincie? En bedrijven? De een wilde dat de doelen scherper gesteld werden (mijn partij drong daar bijvoorbeeld op aan, anders halen we die doelen van Parijs en Zeeland echt niet), anderen zagen vooral heil in meer “conventionele” energie (doelend op kernenergie). Al snel werd duidelijk dat we moeten gaan praten over een RES 2.0.

 

En dat we van links tot rechts beter ons best moeten doen om de bewustwording en het draagvlak voor de noodzaak van zulke veranderingen bij o.a. burgers, boeren en het MKB dienen te vergroten. Bovendien moeten we investeren in voldoende netwerken, leidingen en voorzieningen om ook industrieën e.a. grote stroomverbruikers tijdig te kunnen voorzien van groene stroom. Kunnen (nieuwe Europese en landelijke) subsidiestromen die kentering teweegbrengen opdat iedereen meekan en het ook voor jou en mij betaalbaar blijft? 

 

Na 3 van zulke marathonsessies kwam ik met de tong op de schoen thuis. Voldaan, de eerste stappen in het nieuwe politieke jaar zijn gezet. Daar komen er nog genoeg bij. En voor wie na deze politieke marathons toch meer ziet in echte marathonstappen: de Zeeuwse kustmarathon komt eraan over een week of 2! Mis hem niet. Ik doe mee (aan de sponsoring). Jij ook?

 

  

 

Hartelijke roodgroene groet,

Gerwi.      

2 reacties

Dit was dan in ieder geval al een goeie training voor al die andere marathons die er nog aan zitten te komen.

Toos van Holstein

23 September 2021 om 15:23

Zeker Toos. Energie genoeg om ze allemaal met volle kracht in te gaan hihi. 

Gerwi Temmink

25 September 2021 om 09:34

Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.