Gerwi's weblog

Van kern tot kern

0 reacties

 

De kern. Daarmee kan je nogal wat kanten op. Kies je voor: de pit, het binnenste, een samenklontering of het belangrijkste? Voorbeelden? De aardkern; daarin zit  gloeiendhete magma dat af en toe zijn weg naar buiten zoekt bij vulkaanuitbarstingen. Plekken waar mensen in elkaars nabijheid wonen heten woonkernen. Taalkundig wordt de zinskern als het belangrijkste beschouwd. Die geeft immers aan wie wat doet.  

 

“En wat was de kern van de activiteiten van de dames en heren politici deze week?” is nu een logische vraag van je. Zoals altijd wil elke politicus in de kern van zijn of haar betoog duidelijk maken waar hij/zij als volksvertegenwoordiger voor staat. Daarbij aangevend tot hoever een voorstel mag gaan op een bepaald terrein (kaders stellen heet dat, op gebied van bijvoorbeeld ruimte, milieu, financiën) en hoe de uitvoering controleerbaar dient te blijven. Ditmaal over o.a. slim (openbaar) vervoer.

 

Kernachtig weergeven waar het om gaat valt niet mee. Dat bleek afgelopen vrijdag tijdens twee voorbereidingen op de laatste Statenvergadering van dit politieke jaar (23 juli a.s.). Alle bovengenoemde voorbeelden passeerden de revue. Zo lijkt de partij waarvan de landelijk leider uitspraken doet in de trant van “daar waar wij zijn zal heibel zijn” in het Zeeuwse niet verder te komen dan het afdraaien van een repeterende plaat. In elke commissievergadering waar men aanwezig is – dat is onderhand vaker niet dan wel – horen we erupties als zouden kartelpolitiek en, netjes gezegd, ondemocratisch genomen besluiten hier de boventoon voeren. Video- en notulen tonen aan dat ze daarmee de plank misslaan.      

 

Mocht zo’n opstelling voor hen daadwerkelijk de kern van hun bestaan inhouden, dan staat dit in verhouding tot de andere Zeeuwse fracties als water tot vuur. De kern voor de andere aanwezige partijen bestaat uit het komen tot politieke discussies op inhoud - aan de hand van voorliggende stukken - om aan te geven waar ze voor gaan en staan. Zij voegden later op de dag de daad bij het woord.

 

Met name ’s middags rond de vraag hoe we in de toekomst ons vervoer zo gaan inrichten dat iedereen snel, slim, veilig en op tijd voor betaalbare prijzen van woonkern tot woonkern kan reizen binnen Zeeland. En daarbuiten. De aftrap van deze grote maatschappelijke uitdaging was een kleine anderhalf jaar geleden verricht door alle belanghebbenden in theater de Mythe. Toen dat nog mocht ja. Eind vorig jaar gevolgd door een notitie waarin PS aangaf welke richting het op zou moeten gaan: vraaggericht naar behoefte van de reiziger. Met inzet van een mix van mobiliteit – denk aan trein, (buurt)bus, (elektrische) deelfiets of -auto en taxi’s (flex-, halte- of vliegend?)  – een mobiliteitscentrale, knooppunten, data en living labs (lees: praktische initiatieven, leidend tot succesvolle voorbeelden van vervoersvormen anders dan lege bussen).

 

Wat acht jij haalbaar en betaalbaar? Draagvlak is belangrijk voor politici. Een slimme strategie vereiste overleg in 2021. Met name tussen belangenorganisaties, gemeenten, vervoerders, provincie. Kan er een bundeling plaatsvinden van geldstromen, vervoersvormen, doelgroepenvervoer? Met gebruikmaking van diverse vervoersmiddelen, apps, aanwezige kennis, data (die behoeften in kaart brengen), een centrum waarvandaan elke rit/reis gepland kan worden en diverse knooppunten waar je gemakkelijk van vervoermiddel kunt wisselen? In het najaar moeten we als PS vaststellen tot hoever we waarin gaan: het is dus tijd om de kaders aan te geven. Achterbannen zijn geraadpleegd. Van burgers tot de 3 O’s > overheden, ondernemers en (kennis- en belangen)organisaties. Iemand uit de “categorie reizigers met een beperking” hield ter plekke nog een warm pleidooi om die groep toch vooral niet te vergeten in het kader van toegankelijk en betaalbaar (openbaar) vervoer voor iedereen.

 

Hoe de gedeputeerde ook zijn best deed om de contouren te schetsen van een in zijn ogen gedegen voorstel vol mogelijkheden om de richtingen en uitgangspunten ingevuld te krijgen na al dat overleg, het leek vrijdagmiddag een mythe om alle Statenleden in dat spoor mee te krijgen. Een aantal willekeurige opmerkingen op een rijtje: de fiets is toch niet voor iedereen een handig middel om snel bij een halte te komen? Zeker niet wanneer buslijnen nog meer langs de woonkernen zouden gaan lopen dan erdoor. En 1 mobiliteitscentrale? Klinkt mooi, maar hoe zit het dan met Zeeuwse gemeenten die laten weten dik tevreden te zijn met hun huidige vervoerscentrale en zo’n bundeling (nog) niet zien zitten? Moet je die kennis niet koesteren? Om over de nieuwe concessie – de aanbesteding voor welke (bus)maatschappij na 2024 door Zeeland mag rijden – nog maar te zwijgen. Houden we als volksvertegenwoordigers nog wel grip dat soort zaken?

 

Zomaar wat vragen uit een levendig, professioneel debat. Want gaandeweg kwam dankzij de vasthoudendheid van de deelnemers de crux boven tafel. Die lag in het verlengde van de zinskern. Taalkundig dus. Niet alleen van belang is wie wat zou kunnen gaan doen. Spraken we wel over dezelfde begrippen? Hoe interpreteerden we kernwoorden uit het stuk? Niet gelijkluidend, zo bleek. Haltes kunnen verdwijnen, maar als er opstapplaatsen voor andere vervoersvormen in elke woonkern voor terugkeren verandert dat de zaak. Betere begripsomschrijvingen werd dus een van de wensen die PS mee gaan geven voor die laatste vergadering van dit jaar. Net zo als aandacht voor de rol van volksvertegenwoordigers, belangen van mensen met een beperking en als je dan toch data wilt gaan inzetten, turf dan ook eens waar mensen, die nu alleen gebruik maken van eigen vervoer, behoefte aan hebben om eventueel ook gebruik te maken van slim (openbaar) vervoer.

 

Terugrijdend naar huis bedacht ik hoe nuttig een goed politiek debat is. Een debat met pit. Gloedvolle betogen alsmede scherp doorvragen brachten ons feitelijk niet alleen van woonkern tot woonkern, maar ook tot de kern van ons politieke werk. Vanuit je rol als (kritische) volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur richting bestuurder duidelijk maken wat jij van belang acht, anderzijds gezamenlijk schaven aan een voorstel dat uiteindelijk voor iedereen weergeeft wat beoogd wordt om slimme mobiliteit de komende jaren in Zeeland mogelijk te maken.

 

Voor mij de kers op de taart. Of er ook echt wat te vieren valt in dit proces? Dat is nog niet zeker, moet de 23e juli blijken. En later dus, in het najaar. Heb jij nog tips voor goed en slim (openbaar) vervoer? Er komt nog 1 kans. Grijp hem zou ik zeggen.  

 

  

 

 

Hartelijke roodgroene groet,

Gerwi.

PS. Ik ben de ferry niet vergeten hoor. Die dragen we een warm hart toe, maar valt buiten deze scope.

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.