Gerwi's weblog

Fluitje van een cent?

0 reacties

Centen. 1/100 delen van munteenheden. Voorheen van de gulden. Thans van de euro. Al sinds de Romeinen kennen wij het belang van het opdelen in stukken van honderd. Hun Centurions waren fraai uitgedoste, duidelijk herkenbare leiders van 100 soldaten, die op hun beurt weer 1/100 deel uit konden maken van een Romeins legioen. De vaandeldragers van zo’n leger hanteerden vaak een fluitje om lucht in een windzak te blazen die bij vrijlating zorgde voor een verschrikkelijk gehuil ten teken dat de aanval begon.

 

Afgelopen donderdag en vrijdag stonden er op de vergadering van PS de nodige centenkwesties op de agenda. Als ware Centurions denderden de woordvoerders door de 2 laatste onderwerpen van de dag. Dat moest ook wel na het nodige oponthoud. “Dat kan interessant worden,” hoor ik je mompelen, nieuwsgierig als je bent. Even geduld nog.

 

De vorming van een Zeeuwse data-alliantie is in dit digitale tijdperk onontbeerlijk. Diverse belanghebbenden kunnen uit zo’n verzamelbank vol informatie putten om eigen beleid te ontwikkelen. Bovendien kan zo’n data-alliantie dienen als inspiratiebron voor nader onderzoek. De overstap van de Zeeuwse onderzoekers vanuit het ZB Planbureau naar het kenniscentrum van de HZ past hierin, aangezien dit kennisinstituut eveneens geacht wordt die data-alliantie op te tuigen in samenwerking met belanghebbenden als provincie, Zeeuwse gemeenten, bedrijven en organisaties. GroenLinks erkent het belang van onafhankelijk Zeeuws onderzoek. Wel graag rond thema’s waarin Zeeland zegt zich te willen onderscheiden. Zie hier onze inbreng.

 

Nog rapper klonk het klaroengeschal rond de Zeeuwse Marketing strategie. Hoe we niet-Zeeuwen overtuigen dat het hier prettig wonen, werken en verblijven is wordt rijp geacht voor de overstap naar het uitvoeren van plannen. De provincie gaat het voortouw nemen, krijgt het nodige geld mee en vertrouwt erop dat andere partners – met name Zeeuwse gemeenten en bedrijven – straks vanzelf aansluiten en gaan meebetalen. Ook al geeft de gedeputeerde zelf aan dat dit nog wel jaren kan duren. Dat GroenLinks zo'n besluit daarom te snel gaat – en ook een aantal andere oppositiepartijen – zette geen zoden aan de dijk. Fluitje van een cent dus voor de meerderheid.  

 

“Door welke centenkwestie lieten die op stoom geraakte woordvoerders zich dan eerst ophouden?” wil jij ondertussen weten. Snap ik. En jij waarschijnlijk ook wanneer je het onderwerp kent waarmee we de vergadering donderdagavond aftrapten: de jaarrekening over 2020 en de voorjaarsnota 2021. Zeg maar de verantwoording in tekst en cijfers over het afgelopen jaar alsook een opsomming van belangrijke zaken waarmee bij het opstellen van de begroting voor 2022 later dit jaar in ieder geval rekening mee gehouden dient te worden. Hier het volledige verhaal van GroenLinks daarover.

 

Niet zo gek toch om een tijd stil te staan bij hoe je de ruim 300 miljoen euro besteed hebt – of nog niet – en wat je daar het komend jaar van verwacht? Zeker wanneer dat ook nog eens wollig omschreven is op honderden pagina’s aan verantwoording. Iets dat in ieder geval anders gaat worden zo kreeg GroenLinks de verzekering van GS. Dat corona een en ander doorkruiste moge eveneens duidelijk zijn. Daarom kon praktisch iedereen – ook mijn fractie – zich wel vinden in het voornemen van de 20 miljoen euro die was overgebleven 9,5 miljoen door te schuiven naar volgend jaar om alsnog te besteden en 10,5 miljoen naar de Algemene Reserve te laten vloeien. Fluitje van vele centen zou ik zeggen. Maar op zich een eenvoudige besluit.

 

Het levendige debat zat hem vooral in de aftrap donderdagavond. Grappig om als GroenLinks daarin herhaaldelijk overladen te worden met de complimenten van een andere 2-zetels-partij. Zelf worstelt die voortdurend om overal aanwezig te kunnen zijn bij de Zeeuwse debatten, terwijl het ons ogenschijnlijk gemakkelijk lijkt te gelukken de coalitie mee te krijgen in de roodgroene aanpak op cruciale terreinen als energietransitie en klimaat.

 

Nou leert de praktijk dat dit niet altijd zo is hoor. Het voorstel om bijvoorbeeld ook in Zeeland over te gaan tot 55% reductie van de CO2 uitstoot tot 2030 in plaats van de thans vastgelegde 49% kwam nog te vroeg. Maar het onderwerp staat (weer) op de kaart en zo openen we een weg naar de Zeeuwse RES 2.0. Want daar moeten we naar toe erkende ook zeker de meerderheid van de coalitiepartijen (terwijl een deel van oppositie blijft volharden in het ontkennen dat er problemen zijn met CO2, stikstof en klimaatverandering, maar dat terzijde). 

 

De meeste ophef ging zitten in verhoudingsgewijs echt een centenkwestie. Om precies te zijn 1/16000 deel van de jaaromzet: het pontje van Sluiskil. Praktisch iedereen – van links tot rechts en eveneens in het midden van het politieke spectrum – is het erover eens dat die pont nog jarenlang moet kunnen blijven varen ten behoeve van de overtocht voor honderden kinderen per dag en hun veiligheid. De gemeente Terneuzen en omliggende bedrijven lijken daar inmiddels eveneens van overtuigd.

 

Toch dreigden de meest strijdlustige Centurions uit het kamp van de coalitie en de oppositie te verdrinken in een poging die heen-en-weer-vaart met 1 motie vanuit de provincie ook structureel te bewerkstelligen. Daarom kwam uiteindelijk ieder met zijn eigen motie. Als captain van GroenLinks heb ik achter de schermen nog getracht onze invloed aan te wenden middels een voorstel om die teksten alsnog ineen te schuiven. Van de niet-coalitie-kant proefde ik genegenheid tot opschuiving in die richting, maar helaas bleek ditmaal het coalitieleger muurvast te zitten in haar eigen versie.

 

Tja, dat is jammer. Als partij probeer je dan maar pragmatisch te handelen, gericht op de inhoud. Door voor allebei de moties te stemmen. Daarom is de verwachting nu wel gerechtvaardigd te veronderstellen dat het pontje inderdaad in de vaart blijft met instemming van alle betrokkenen. Het eindvoorstel zal in oktober volgen.

 

Maar waarom dit in PS geen fluitje van een cent werd? Misschien dat de coalitiepartijen het jou kunnen uitleggen? Ik heb in elk geval geen idee.          

 

 

   

 

Hartelijke roodgroene groet,

Gerwi.

 

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.