Gerwi's weblog

Klappen

0 reacties

Klappen. “Ben benieuwd waar je naartoe wilt, je kan daarmee zeker 10 kanten op” vraag jij je nu waarschijnlijk af. Klopt. Uit de school klappen, klappen als blijk van waardering, het laverend klappen, uitklappen, inklappen, het erop klappen, dichtklappen, klappen uitdelen of incasseren, de klap op de vuurpijl geven of het klappen van de zweep,. En misschien verklap ik je nog wel een 11e mogelijkheid.

 

Ik hoef niet uit de school te klappen om te constateren dat afgelopen vrijdag de klappen centraal stonden voor de Zeeuwse volksvertegenwoordigers. Tenminste voor zover zij gelieerd zijn aan de Provinciale Staten van Zeeland. Iedereen kon het volgen.

 

Het begon al ’s ochtends in de commissie bestuur. Het figuurlijke applaus voor de eerste tussenrapportage over Wind in de Zeilen – je weet wel, dat rapport vol alternatieve projecten voor het niet verschijnen van de marinierskazerne in onze contreien – was nog niet weggeëbd of daar had je het al, patsboem, klap 1. Net op het moment dat een paar partijen, waaronder GroenLinks, scherp aan de wind zeilden (aan het klappen dus in zeiltaal) om helder te krijgen hoe het nou zit met de kansen rond een nieuwe huisartsenopleiding ten behoeve van de Zeeuwse samenleving en bijbehorende PA-ers (Physician Assistant).

 

De voorzitter rondde de klip soepel en we hoorden even later uit de mond van de gedeputeerde dat een en ander op schema ligt (er zouden al 8 kandidaten gevonden zijn), maar er dient nog afstemming plaats te vinden met de reguliere opleiding, want tja, wanneer je buiten de provincie je praktijkwerk moet doen, schiet het nog niet echt op. Wordt vervolgd.

 

Begin van de middag moesten we vol aan de bak. Op de agenda stond de omgevingsvisie. Of we hier nog wensen en bedenkingen bij hadden, want het is de bedoeling dat de achterban hierover geraadpleegd gaat worden. Een collega had het uitgerekend: alles bij elkaar kwam hij, uitgeklapt, op meer dan 800 bladzijden aan documentatiemateriaal over wat waar wel of niet mag in onze provincie. Om het overzichtelijk te houden waren die weer ingeklapt tot zo’n 4 bundels: van wonen en leven via de balans in grote wateren en het landelijk gebied naar een duurzame economie vol innovaties. Het klapstuk bewaar ik voor de 4e module.

 

Gelijk bij de eerste gelegenheid klapten velen erop los. Graag ruimte voor tijdelijke woningen, recreanten, de buitenruimte. Mijn collega zette niet alleen in op betaalbare woningen voor jongeren, maar ook op andere woonbehoeften ten behoeve van ouderen, mensen met een beperking etc. Net goed op dreef, kregen we, patsboem, te maken met klap 2.. Mijn oren klapten ervan dicht veronderstel ik, want ik hoorde in elk geval niets over plekken voor statushouders.

 

Geloof het of niet, maar uit eigen ervaring kan ik je verklappen dat in die groep inwoners (werk)krachten schuilgaan, die op allerlei niveaus Zeeuwse vacatures zouden kunnen invullen. Bij het blok over de economie zagen de liefhebbers van kernenergie hun kans schoon om alle pijlen te richten op peperdure centrales, die niet eens binnen 10 jaar kunnen worden gebouwd en, als het tegenzit, ons nageslacht meer dan honderdduizend jaar opzadelt met een radioactieve afvalberg. Feitelijk was deze stortvloed aan adhesiebetuigingen geheel buiten de orde van de vergadering. Immers, vooraf was nadrukkelijk aangegeven dat de energietransitie later aan de orde zou komen. Bovendien gaan wij als provincie helemaal niet over kern- of thoriumcentrales.

 

Heimelijk hoopte ik hier op een patsboem, klap 3, want de voorstanders weigerden tegengeluiden te incasseren. Het werd helemaal gortig toen een enkeling zelfs meende te mogen spreken namens de gehele Zeeuwse bevolking. In zo’n geval kun je het met een gerust hart overlaten aan de GroenLinks vertegenwoordiging om duidelijk te maken dat dit toch echt niet zo is!

 

Al met al zou een Vlaming geconstateerd hebben dat we er in die 3 bundels stevig opgeklapt waren. “Haha, het Vlaamse klappen, optie 11 zeker,” roep jij nu, alert als altijd. Nee, ik wil die variant daar niet voor in aanmerking laten komen, maar voor wie de taal van onze zuiderburen wat minder machtig is: klappen staat daar voor kleppen/lekker kletsen. Meer dan 100 vragen en tal van wensen en bedenkingen hadden we weten te verzinnen. Teveel om even kort te beantwoorden en in kaart te brengen. Wordt vervolgd dus. En dan opeens, patsboem, klap 3.

 

Tijd voor het klapstuk: de klimaatadaptiestrategie voor Zeeland. “De wat?” mompel je nu misschien. Zeg maar de weg naar hoe we het best kunnen inspelen op de klimaatveranderingen om die zo klein mogelijk te houden. Want ja, die veranderingen gaan hard. Gemiddelde temperatuurswisselingen zijn er altijd geweest, 1 graad in enkele tien- of honderdduizenden jaren is vaker voor gekomen. Maar in nog geen 100 jaar? Dat gebeurt alleen nu.

 

Klimaatakkoorden van Parijs, Europa, Nederland en Zeeland worden niet voor niets ondertekend. We hebben nog 5 a 10 jaar om te starten met passende maatregelen, dan kunnen we de effecten onder de 2 graden houden. Klimaatadaptie is niet iets voor alleen je buren of China. Het is van ons allemaal, we hoeven niet op nul te beginnen, evenmin moet alles in 1x, stap voor stap durven innoveren en aanpakken levert nog extra kansen op ook. En zijn echt nodig willen we Zeeland klimaatbestendig en CO2-neutraal krijgen in 2050, toch wel het hoofddoel van dit stuk. Overal inzetten dus op terugdringen van de CO2-uitstoot en verhoging van de biodiversiteit bepleit GroenLinks daarom.

 

Daar waar vuurwerk verwacht werd van klimaatontkennende partijen als FvD en PVV gaven zij een geheel andere klap op hun vuurpijl: zij waren allen verhinderd. De overige partijen klapten hun handen bijna stuk voor dit helder geschreven stuk. Hoewel, wie het klappen van de zweep in de politieke arena kent, weet dat er overal addertjes onder het gras kunnen schuilgaan. Dat bleek. Kleine maatregelen als tegel eruit (uit jouw tuin) en plant erin, worden toegejuicht door iedereen, maar menigeen deinst terug voor echte veranderingen in de landbouw of visserij bijvoorbeeld. Zelfs wanneer GS duidelijk maken dat (praktisch) niets doen ons Zeeuwen 8 miljard gaat kosten..  

 

En net op het moment dat de collega van de PvdD eveneens een tegengeluid wil laten horen, patsboem, klap 4. Wanneer de avond bijna aanvangt, zijn we er allemaal wel klaar mee. Waarmee? Die 11e mogelijkheid: het eruit klappen van digitale verbindingen tijdens vergaderingen vanachter een scherm! Brrr. De vergadering wordt een andere keer vervolgd. Hopelijk kunnen we dan in elk geval klappen voor de techniek..      

    

 

Hartelijke roodgroene groet,

Gerwi.

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.