Gerwi's weblog

(Prik)slagen maken

2 reacties

Slagen maken. Daar kan je alle kanten mee op: in je haar, in het kaartspel, in efficiency. “Als je nu komt met voorbeelden uit de politiek van die laatste optie, dan biedt dat hoop voor dit jaar” hoor ik je denken. ‘k Zou de afgelopen weken elke invalshoek als vertrekpunt kunnen nemen – geen kapper mogen bezoeken zorgt voor alsmaar wildere slagen in mijn haar bijvoorbeeld – maar als politicus word je geacht in ieder geval te luisteren naar je achterban. Dus laat ik aftrappen met jouw wens.

 

Of landelijk gezien de aanpak van corona(maatregelen) de eerste maand van dit jaar het predicaat efficiënt verdient waag ik te betwijfelen. Vraagtekens genoeg immers: over de aantallen vaccins van deze of gene soort, de werkelijk geleverde hoeveelheden daarvan ten opzichte van wat verwacht werd, de steeds wijzigende prioriteiten in de volgorde van het prikken, wel of geen verlenging van de lockdown. En dan weet jij er vast nog wel één. Echter het virus blijkt hardnekkig: net wanneer je de oude variant onder controle denkt te hebben, breekt er weer een nieuwe uit. Daarnaast helpt het m.i. evenmin dat sommigen onder ons menen dat al die regels maar onzin zijn.

 

Blij te kunnen melden dat we als Zeeuwse politici – vaak op de digitale achtergrond – de afgelopen weken wel in staat bleken de nodige slagen te kunnen maken. Informatiesessies over (meer) natuur, cultuur, bomen en bossen, agroforestry in Zeeland (met van onze zijde natuurlijk de vraag of de initiatieven voor voedselbossen daarbij betrokken worden) beloven wat voor de komende maanden. Bovendien bereidden we ons in openbare commissievergaderingen voor op de onderwerpen, die afgelopen vrijdag op de eerste Statenvergadering van 2021 op de agenda prijkten. 4 zaken van importantie natuurlijk. Zou dat wel te doen zijn in 1 dag wanneer elk van de 15 partijen daar vanachter de camera zijn zegje over wil doen? En er daarna ook nog eens hoofdelijk gestemd moest worden?

 

Het voornemen om een inpassingsplan op te stellen waardoor de start- en landingsbaan van het vliegveld Midden-Zeeland ietwat gedraaid mogen worden, stuitte op amper bezwaren. 6 gemeenten hadden uit efficiencyoverwegingen om 1 procedure via de provincie gevraagd. GroenLinks informeerde of dit voornemen het niet mogelijk zou maken dat juist op de enige zoetwaterbel in dat gebied bebouwing door het Waterpark Veerse Meer mogelijk zou worden. Daarvan was geen sprake. Zoals ook de totstandkoming van de visie op het  Veerse Meer niet in gevaar zou komen. Bovendien worden de aanvliegroutes veiliger en pakt het voor de omgeving beter uit. Omwonenden en belanghebbenden kunnen nu door dit besluit hun voors of tegens uiten opdat PS, in het voorjaar van 2022, kan besluiten of dat vliegveld inderdaad verlegd mag worden.

 

Alle partijen, ja heus waar, waren het unaniem eens dat de nieuwe aandeelhoudersstrategie van NSP – North Sea Port, het resultaat van de fusie tussen de Zeeuwse havens en die van Gent in 2018 – goed in elkaar steekt. Die gaat zich richten op niet alleen het (financiële) rendement, maar in dezelfde mate ook op werkgelegenheid en duurzaamheid. We zullen regelmatig bijgepraat worden de komende jaren over hoe deze strategie wordt uitgewerkt en wat de resultaten zijn.

 

Dat schoot lekker op. Zo was er voor de middagpauze nog ruimte om het 3e thema te behandelen. Over slagen maken gesproken. Om Zeeland beter zichtbaar te maken dienen die ook gemaakt te worden. Wat GroenLinks betreft niet zozeer om nog meer massatoerisme aan te trekken, maar wel om iedereen te overtuigen dat het goed werken, studeren, wonen en verblijven in Zeeland is. Het jaar rond. Nu de VVV per 1 januari jl. de deuren sloot in Zeeland heeft de provincie tijdelijk een groot deel van die taken overgenomen en wordt er hard gewerkt om een ZMO uit de grond te stampen. Een Zeeuwse Marketing Organisatie. Om mensen te overtuigen hier naar toe te komen. Mijn collega kaartte succesvol aan wel oog te houden voor de privacy, plus controle en borging op de daarvoor onontbeerlijk geachte digitale systemen.

 

Als in een vlot lopend kaartspel maakten we slag na slag. Nadat we thuis een hapje gegeten hadden – en de benen gestrekt – mochten we rond de klok van half twee weer plaatsnemen achter de schermen voor een agendapunt dat de Zeeuwse gemoederen, zeker rond Yerseke en omgeving, danig bezighoudt. De Zanddijk/Molendijk. In november 2020 had PS uiteindelijk ingestemd met de uitwerking van de volgende fase van de roze-zwarte variant. Met andere woorden: de ontwerp- en definitiefase voor de verbreding van die weg wordt onderbouwd aan ons gepresenteerd ergens in het voorjaar.

 

GS vroeg opeens toch al om een krediet van 8 miljoen euro om bewoners, die nu vrijwillig willen vertrekken, vast te kunnen uitkopen. Dat ging een enkele fractie, waaronder die van GroenLinks, toch wat te snel. Temeer omdat er inmiddels tegenberekeningen waren ingeleverd die aan zouden tonen dat deze roze-zwarte variant uiteindelijk wel eens net zo duur kon worden als een geheel nieuwe weg, dwars door de polder. De zogenaamde rode variant. De toezegging dat die berekening serieus bekeken en besproken zou worden was voor de meerderheid genoeg om akkoord te gaan met het verstrekken van de gevraagde kredietsom. Niet voor GroenLinks overigens, wij volgen liever het handboek en komen er op terug wanneer die 2e fase onderbouwd is uitgewerkt en alles beter vergeleken kan worden.

 

Mocht je nou zitten te wachten op de jokerslag, dan moet ik je teleurstellen. Of misschien toch niet. Want na zoveel gemaakte slagen, hoop ik deze week slagen te kunnen maken van een geheel andere orde: zwierend over pikzwart ijs of prikslagen over bros sneeuwijs, het maakt mij niet uit. Als ik maar weer eens kan schaatsen op natuurijs! Zo ervaar je de schoonheid van onze provincie nog eens van een heel andere kant. Ik kijk er naar uit. Jij ook?

 

  

 

Hartelijke roodgroene groet,

Gerwi.

 

  1. Voor de echte kenner: wie weet welke schilder waar de plek vond voor dit mooie Zeeuwse winterschilderij?

2 reacties

Ik mis dat schilderij in je blog. Heb je daarbij nog een slag om de arm gehouden?

Toos van Holstein

10 February 2021 om 12:03

Niet bewust Toos. Juist getracht te hinten op 2 stukjes uit het blog. ZMO moet overal duidelijk maken hoe mooi Zeeland is om te wonen, werken en genieten (dat wist men vroeger dus al) en slotalinea waarin ik aangeef deze week ruimte te willen vinden om te kunnen gaan schaatsen in Zeeland. Met als extra vraag dus waar dat op dit schilderij van welke schilder al gedaan werd.. (Haven Middelburg, Jongkind).

Gerwi Temmink

11 February 2021 om 23:55

Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.