Gerwi's weblog

Primeurs?

0 reacties

Een primeur. Staat voor meerdere betekenissen. Denk jij gelijk aan de eerste lichting van een gewas, nog voordat het seizoen eigenlijk begonnen is? Of aan de eerste Nederlandse krant voor de jeugd? Waarschijnlijk niet. Ik schat in dat de meer gangbare betekenis – de benaming voor een noviteit – als eerste door je hoofd flitste bij het lezen van deze titel. En misschien schoot je wel meteen door naar de journalistieke vertaling: welk medium komt als eerste met een echt nieuwtje?

 

Of deze inleiding een soepele overstap wordt naar mijn politieke werkweek waag ik te betwijfelen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik me lange tijd afvroeg of ik deze week überhaupt wel iets te melden zou hebben. De laatste dag van de week bezorgde me toch nog gespreksstof. Berichten die het nodige stof deden opwaaien. In fijne en iets minder fijne vorm. Met de vraag natuurlijk of we te maken hebben met echte nieuwtjes.

 

Te beginnen ’s ochtends vroeg. Het ontbijt lachte me nog toe, toen ik me bijna verslikte in mijn eerste slok koffie. Van de voorpagina van de Provinciale Zeeuwse Courant, de PZC, spatte een primeur: de eerste vrouwelijke wethouder van SGP-huize zal in Zeeland benoemd worden! En wel in mijn eigen gemeente Schouwen-Duiveland. Echt nieuws nietwaar?

 

De mannenbroeders van de gelijknamige Statenfractie waren er maar wat trots op, hetgeen niet kon verhinderen dat er vanuit andere fracties luchtigjes opmerkingen doorklonken in de trant van beter laat dan nooit. In elk geval houdt dit in dat het College van B&W vanaf heden voor driekwart zal bestaan uit vrouwelijke wethouders. Of dat ook een primeur is? Weet ik niet, maar wel in Zeeland veronderstel ik.

 

“En heb je nog meer primeurs?” vraag jij je nu af, wetende dat ondergetekende nou niet direct betrokken was bij bovenstaande primeur. Dat valt te bezien. Ik hoorde in elk geval de woordvoerder van Forum spreken over een primeur toen hij meende dat zijn fractie en die van GroenLinks het geheel eens zouden zijn over de verdere aanpak van het dossier de Zanddijk. Dat zijn fractie voorstander is van een nieuw tracé dwars door de polder ter ontsluiting van Yerseke, de zogenaamde rode variant, werd nog eens duidelijk gemaakt.

 

Enkele andere woordvoerders vroegen zich eveneens af of GroenLinks overgestapt was naar de variant met die kleur na de bijdrage van mijn collega Statenlid. Als voorzitter van de commissie economie had ik haar dat echter niet horen zeggen. Wel dat er aan de rode variant ook nog de nodige onduidelijkheden kleven. Ze vroeg zich hardop af of alles op dit moment helder genoeg is om in de eerstvolgende Statenvergadering een besluit te kunnen nemen. Ze opperde daarom of het misschien niet wijs zou zijn een pas op de plaats te maken. Een voorstel dat even daarvoor eveneens door de fractie van Forum was gelanceerd. En later ook nog door D66.

 

In tweede instantie herhaalde ze nog maar eens dat ze niet beweerd had dat de fractie van GroenLinks voor die rode variant zou gaan. Dat kan overigens niet eens, want dit Statenvoorstel vraagt alleen maar om groen licht voor het definiëren en ontwerpen van wat er nodig is om de huidige dijk te verbreden, de roze-zwarte variant, maar dat terzijde. Kunnen we nu niet het hoogstnoodzakelijke eerst laten doen – het bedrijventerrein een tweede ontsluiting geven – en in een later stadium met omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden zoeken naar een oplossing waar meer begrip en draagvlak voor gezocht is was de vraag. En daarbij dan ook nog andere opties betrekken zoals transport over water?

 

Het zou moeten gaan om een totaaloplossing in 1x meende de gedeputeerde in een reactie. Dat een enkeling dan zo’n discussie aangrijpt om via sociale media te onderzoeken of hij/zij wellicht een primeur kan lanceren rond een vermeende ommezwaai van GroenLinks vind ik wel grappig. “Allemaal leuk en aardig, maar van hoeveel primeurs was er afgelopen vrijdag nou sprake?” wil jij natuurlijk graag weten.

 

In elk geval noem ik een vrouwelijke SGP-wethouder wel echt nieuws. Vermoedelijk geldt dit ook voor een Zeeuws college waar 75% van de wethouders bestaat uit vrouwen, maar hier hou ik nog een kleine slag om de arm. Ik heb het Zeeuws Archief er niet op nageslagen, maar als jij je geroepen voelt, klik hier (en ontdek dat die site sowieso de moeite waard is). Vandaar het vraagteken in de titel.

 

En wat de fractie van GroenLinks betreft? Zoals mijn collega reeds eerder zei: de fractie zal zich nog nader beraden op haar definitieve opstelling in de PS-vergadering van 6 november a.s. Als afsluiting kan ik je een wedervraag stellen: “Wat denk je zelf? Zal de fractie van GroenLinks een totale ommezwaai naar de rode variant maken?” Nog een paar weken geduld en je weet of je inschatting goed was.

 

Tot die tijd hoef je niet verlegen te zitten om primeurs. Die kun je bijna dagelijks wel ergens vinden. En wat zou het mooi zijn wanneer op enig moment duidelijk wordt dat er in Zeeland een pilot gestart kan worden om ergens in de provincie een rendabel voedselbos te laten ontluiken. Het initiatief van GroenLinks daartoe leverde in elk geval veel meer concrete belangstellenden op dan verwacht. Liefst 40 reacties kwamen er binnen op de interessepeiling! Daar zou zomaar eens een verrassende primeur tussen kunnen zitten..   

 

 

 

Hartelijke roodgroene groet,

Gerwi.

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.