Gerwi's weblog

Wordt vervolgd

0 reacties

Wordt vervolgd. 50-plussers onder ons halen bij het lezen van deze titel wellicht gelijk het stripprogramma van Han Peekel op uit hun geheugen. Allerlei strips, van wereldberoemde tekenaars tot lokale talenten, werden besproken en kwamen in beeld op tv. De striphelden van toen zijn vast herkenbaar voor jongere volgers, want strips blijven in trek, ook al is het programma reeds lang gestopt.

 

“Leuk dat je bij de heropening van het politieke jaar begint met Wordt Vervolgd. Maar wil je nu van politici ook al striphelden maken?” hoor ik je grinniken. Eerlijk gezegd had ik daar niet direct aan gedacht. Mij viel de eer te beurt gelijk twee van de drie openbare vergaderingen ter voorbereiding op de Statenvergadering van eind september te mogen voorzitten. Vanuit dat perspectief beleef je zo’n vergadering toch anders. Benieuwd?

 

Op het gevaar af dat je liever zou lezen hoe GroenLinks denkt over kwesties als de milieudienst RUD, de stikstofproblematiek en/of het zoetwaterplan in de provincie (die meningen volgen later, dat zeg ik je toe), neem ik je mee naar de andere kant van de tafel. Met name naar de commissievergadering waar echt een onderwerp op de agenda stond dat er toe doet. Voor omwonenden en bedrijven. Ik doel op De Zanddijk/Molendijk. Smalle dijken, waarover vrachtwagens en inwoners vanuit Yerseke en Kruiningen richting de A58 dienen te manoeuvreren.

 

Dat de kwestie speelt moge bekend zijn vanuit de media. Voor een betere ontsluiting waren een viertal varianten opgesteld. Groen en rood, de zogenaamde poldertracé’s, zouden buiten de kernen om voor een (nieuwe) aansluiting op die snelweg moeten zorgen. De minister weigert daaraan mee te betalen. Van de bruine variant zou heel Kaasgat van de kaart zijn, letterlijk en figuurlijk, volgens de inwoners. Waardoor roze-zwart – een verbreding van de huidige weg - overblijft als beste optie. Volgens Gedeputeerde Staten althans, het college van de provincie dat plannen voorlegt aan Provinciale Staten. De volksvertegenwoordigers kunnen daarop dan ja of nee zeggen. Of met aanpassingsvoorstellen komen.

 

Zover was het vrijdag nog niet. Het betrof een voorbereidende vergadering. Vanaf mijn voorzittersstoel zag ik het ene na het andere commissielid binnenkomen in de vergaderzaal. Netjes volgens de coronavoorschriften. Met gezichten van “ja-we-hebben-er-zin-in-want-dit-gaat-ergens-over.” Een enkeling vertrouwde me toe blij te zijn niet te hoeven voorzitten. Tja, want als politici losgaan, hoe hou je ze dan in toom? Eerlijk gezegd had ik me die vraag vooraf ook gesteld.

 

Temeer omdat achter de coulissen een inspreker stond te trappelen van ongeduld totdat de eerste schermutselingen achter de rug waren en ik hem mocht uitnodigen zijn zegje te doen namens heel wat ondernemers en bewoners. Niemand (b)lijkt blij met roze-zwart. “Een weg die niemand wil!” Het zou veel beter zijn toch in te zetten op rood, vooral ook omdat hij de indruk heeft dat het lokale bedrijfsleven wel degelijk miljoenen wil bijdragen (terwijl GS aangaf daar niets van vernomen te hebben). “Geef ons tijd, laten we met een open mind nog eens aan tafel gaan” was zijn slotoproep.

 

Daarna mochten de volksvertegenwoordigers los. Gelukkig ordentelijk, maar erop terugkijkend zou je best overeenkomsten kunnen ontdekken tussen de diverse sprekers en bekende karikaturen uit de stripwereld. Striphelden in overvloed. Zij die vooraf waarschijnlijk de nodige spinazie hebben genuttigd, zich sterk voelend om hun verhaal te presenteren als een ware Popeye of een listige Tom Poes. Daar tegenover bijdragen als die van Stoffel de Schildpad: met veel woorden langzaam duidelijk maken niets te zien in het hele plan. Of meneer Den Uil – mevrouw Den Uil zou ik in deze moeten zeggen – die wijs opmerkt dat het goed zou zijn wanneer PS de lessen vanuit het verleden (het debacle van de Sloeweg) nog eens tot zich nemen om vooraf inderdaad duidelijk af te spreken wat we met die Zanddijk willen/moeten.

 

De reactie van de gedeputeerde zou dan meer in het spoor van Zoef de Haas geplaatst kunnen worden, want hij meende dat alles goed genoeg was uitgezocht en dat alleen roze-zwart in alle opzichten het beste is. Desgewenst met een kleine aanpassing hier of daar, maar dat komt dan wel richting definitief ontwerp. Nu groen licht a.u.b. was zijn hartewens. 

 

Dan wordt er van jou als voorzitter verwacht dat je een conclusie trekt en die voorlegt aan de commissie: “Kan dit een hamerstuk worden in de eerstvolgende Statenvergadering?” Nou nee, dacht ik bij mezelf, dat kan ik zeker niet voorleggen. “Kan het een bespreekstuk worden in de eerstvolgende Statenvergadering?” Nou, eigenlijk ook niet dacht ik. Zowel PS als GS hadden weliswaar meermaals aangegeven er graag samen uit te willen komen, maar volgens mij waren de volksvertegenwoordigers nog niet zover mee te willen met de gedeputeerde en akkoord te gaan met behandeling eind september.

 

Daarom stelde ik een soort “wordt vervolgd” voor door te opperen een tweede termijn van de vergadering te houden in de volgende maand. Dat idee kreeg alle bijval (gelukkig). Een stevig debat goed afgerond. Dat vraagt om meer. 

 

Wordt vervolgd dus.

 

     

  

 

Hartelijke roodgroene groet,

Gerwi.

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.