Gerwi's weblog

Een staart vol venijn

2 reacties

Het venijn zit hem in de staart. Een Nederlands spreekwoord dat je vast wel kent. Venijn is een oud woord voor gif, maar krijgt vaak de betekenis van bijtend. Overdrachtelijk gezien schuilt het gevaar aan het eind van een gesprek of optreden. Op slinkse wijze word jij dan voor het karretje van de ander gespannen. Wees dus op je hoede, want anders dien je ongewild andermans belangen.

 

“Dat zal jullie als politici toch niet overkomen?” bijt je me nu waarschijnlijk toe met een glimlach op je gezicht. Tuurlijk niet. Doorgewinterd als wij zijn, mag je dat van ons verwachten. Ook al staat het zomerreces voor de deur en dub je al over wat voor soort boeken je mee gaat nemen op vakantie: thrillers of drama’s? Enfin, net als mijn collega’s stapte ik afgelopen donderdag en vrijdag fris en monter de politieke arena binnen voor de laatste Statenvergadering van het politieke jaar.

 

Nou ja, arena? Feitelijk was het een studio. Gelukkig was alles in het werk gesteld om weer fysiek te kunnen vergaderen – dank aan allen die dat mogelijk gemaakt hebben – alleen was de ruimte in de Statenzaal te krap voor een anderhalve meter vergadering. Vandaar Studio 58. Eerlijk gezegd kreeg ik het gevoel een examenhal binnen te stappen, maar dat deed er niet toe.

 

De acteurs hadden er zin in, dat bleek al rap. Enige vraag was nog: bouwen we de voorstelling rustig op als in een drama of knallen we er gelijk in met een thriller. De openingsscene begon kalm – alle partijen waren eensgezind: de geheimhouding op stukken rond het compensatiepakket mocht opgeheven worden – maar alras kon een enkeling de verleiding niet weerstaan gelijk de spotlights op te zoeken. Alsof het totale pakket van dhr. Wientjes naar hartenlust nog verdubbeld zou kunnen worden met bijvoorbeeld hele woonwijken – terwijl een aangeboden nieuwe wijk niet volstond in hun ogen, louter en alleen omdat er geen gasaansluitingen in zouden komen – pretparken en andere wilde ideeën.

 

Waarbij opviel dat enkele collega’s het idee houden dat “alle Zeeuwen” coûte que coûte een tolvrije tunnel opgenomen willen zien in dat compensatiepakket. Wientjes heeft echter telkens gezegd: past niet in mijn opdracht te zorgen voor o.a. meer werkgelegenheid en het slokt een veel te groot deel van het budget op. Enfin, na een uur of 5 vergaderen – en een dito hoeveelheid aan verworpen moties en amendementen – stemde vrijwel iedereen in met “Wind in de zeilen.” Gelukkig wist GroenLinks, in samenwerking met een aantal andere partijen, gedaan te krijgen dat PS ook na 2024 een vinger aan de pols houdt bij het checken en borgen van de gemaakte afspraken. Vanuit Den Haag kan het venijn immers zomaar in de staart zitten. De volledige inbreng van GroenLinks kan je hier nalezen.

 

Na de openingsact volgden een aantal vervolgscenes. Niet stuk voor stuk pageturners, maar waarvan toch wel gesteld mag worden dat er enige audities gedaan werden voor de meest dramatische rollen. Zo trachtte een enkeling van het onderwerp dat de gemoederen flink bezighoudt in ons land – de stikstofproblematiek – een klucht te maken door simpelweg te ontkennen dat dat een probleem zou zijn. Uiteindelijk zei vrijwel iedereen dat de voorliggende Zeeuwse structurele aanpak stikstof (SAS), aangevuld met enkele wensen, rijp is om uitgewerkt te worden.

 

GroenLinks vindt dat eveneens, maar we hebben aangekondigd alert te blijven. Mede gezien de vele pleidooien voor meer ruimte ten gunste van bouwers, boeren en vissers, terwijl de aanpak toch vooral ten goede dient te komen aan de natuur. Feitelijk gold dat ook voor het volgende thema. De gebiedsvisie Veerse Meer moet voorkomen dat de rust en ruimte van dat Natura2000 gebied tenietgedaan wordt door de ambities van (grote) projectontwikkelaars. De inbreng van met name omwonenden dient daarbij verzekerd te worden vindt GroenLinks. Dat kan nu allemaal in fase 2 geregeld worden, want deel 1 werd vastgesteld.

 

De acteurs waren op dreef geraakt, het tempo zat er goed in. En dat zou ook wel zo blijven bij het volgende onderwerp: een heuse RES 1.0. “Een wat?” hoor ik je mompelen. Een Regionale Energie Strategie met daarin opgenomen hoe de regio haar bijdrage kan leveren om de doelen van Parijs, Nederland en het Zeeuwse energieakkoord te realiseren. Dat GroenLinks hier blij mee is zal je niet verbazen. Gekoppeld aan het grote Delta Kenniscentrum uit het compensatiepakket, zien wij nog meer kansen. Bijvoorbeeld voor nieuwe vormen van energie.

 

Hoewel je zou verwachten dat zo’n onderwerp de energie aanwakkert, viel het op dat een aantal acteurs min of meer in hun rol bleven hangen. Alsof ze aan het repeteren waren werd het bandje afgedraaid van “om kern- en thoriumcentrales kan je niet heen.” Evenmin als om aardgas, want volgens de inmiddels aardig vaak in beeld zijnde hoofdrolspelers is het een schande dat we allemaal gedwongen zouden worden op korte termijn van het gas af te moeten. Dat staat nergens in de RES 1.0, maar niemand kon hen van die gedachte afbrengen. Echter ook zonder hun steun, werd de eerste RES in Nederland vastgesteld! Daar mag Zeeland best trots op zijn.

 

Pfff, de marathonzitting zat er ondertussen bijna op. Nog wat moties buiten de agendapunten om en we begonnen stiekem al te denken aan onze vakantie boeken. Of vakantieboeken, wat je wilt. En toen.. kwam er nog een staart vol venijn waar menig thrillerschrijver een puntje aan kan zuigen.

 

De laatste motie – tracht een tolvrije Westerscheldetunnel op de politieke agenda te houden in Den Haag – was vrijwel unaniem aangenomen toen de braaf voorgestemd hebbende Forumacteurs ineens een motie van afkeuring uit hun zak toverden. Dit zou het bewijs zijn dat GS had gefaald omdat zij deze wens niet in het compensatiepakket hadden weten te fietsen..

 

Zonder enige vooraankondiging. Pats boem. De studio veranderde alsnog in een arena. Deze dolkstoot in de rug leidde tot een repliek die zijn weerga niet kent. Ik zal hem je besparen, maar daar waar de heren van FvD wellicht dachten na dagenlang examen te hebben gedaan geslaagd te zijn om de hoofdrol te kunnen opeisen, meende ik ze met de staart tussen de benen te zien afdruipen.

 

Richting de vakantie. Daar zijn we wel aan toe. Jij ook? Hoe dan ook: allemaal een fijne vakantie(periode) en tot begin september!

 

 

 

 

Hartelijke roodgroene groet,

Gerwi.

2 reacties

Welverdiend, die vakantie na zo'n maratonvergadering en die onverantwoorde dolkstoot aan het eind.

Toos van Holstein

15 July 2020 om 11:47

Dankjewel Toos, gaan we zeker doen.

Gerwi Temmink

16 July 2020 om 20:09

Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.