Gerwi's weblog

Het sprokkelmannetje

1 reactie

Sprokkelen. De letterlijke betekenis staat voor het verzamelen van afgevallen takken en ander afvalhout in bos en veld. Je moest daar wel toestemming voor hebben. Vooral oude, arme vrouwtjes trachtten op die manier in warmte en levensonderhoud te voorzien. Wie kent niet het sprookje van “Het sprokkelvrouwtje?” Wanneer ze urenlang, ijs en (guur) weder dienende, onder een dikke laag sneeuw eindelijk genoeg sprokkelhout bij elkaar gesprokkeld heeft, ontbreekt het haar aan krachten om de takkenbos op haar schouders te dragen. De redding lijkt nabij. Want ze wordt bedolven onder aanbiedingen. Vol wijze raad en goedbedoelde hulp. Of speelt eigenbelang de boventoon?

 

Juist die vraag slaat de brug naar mijn politieke week. Ik voelde me net een sprokkelmannetje. Meer in de figuurlijke zin: het bijeengaren van wijze raad en dito meningen over actuele onderwerpen en tal van zaken die volgende week op de agenda staan van de laatste Statenvergadering voor het zomerreces. En die stuk voor stuk van belang zijn voor de Zeeuwse samenleving.

 

Op het gevaar af dat flink wat partijen, die zeggen te staan voor de Nederlandse tradities, vast willen houden aan een sprokkelvrouwtje is een sprokkelvrouwtje, durf ik in tijden van emancipatie en veranderende maatschappijbeelden mezelf wel te bestempelen als een sprokkelmannetje. Hoewel het een rustige vergaderweek was – stilte voor de storm? – kreeg ik te maken met de nodige (voor)overleggen en raakte ik bedolven onder de aanbiedingen. Vol hulp en raad? Welgemeend of uit eigen belang? Dat is uiteindelijk aan mij(n partij). “Wat heb je dan zoal bij elkaar gesprokkeld,” wil jij nu vast weten. En misschien nog wel meer: “Wat ga je daarmee doen?”

 

Veel burgers uit Sluiskil en omgeving klagen al jaren steen en been over stank en andere overlast langs de Kanaalzone. Sinds een werkbezoek aan dat gebied – en gesprekken met inwoners en bedrijven – kan ik dat bevestigen. De laatste tijd (b)leek men moedeloos te geraken, want ze horen niets anders dan “een repeterend bandje” met als kern: blijft u vooral zelf de klachten bijhouden. “Gebeurt hier nou niets mee?” wilde ik weten van de verantwoordelijk gedeputeerde. Hij bracht de Statenleden van GroenLinks maandagmorgen in contact met zijn ambtenaren alwaar wij een concept plan van aanpak voorgeschoteld kregen dat de burger – en bedrijven - moed kan geven. Wanneer dat concreet wordt teruggekoppeld? Dat is dan weer afwachten.. Vakantie enz.

 

Tussen de bedrijven door ontving ik de gehele week telefoontjes en mails van mensen die willen weten wat er nou gebeurt met ons initiatiefvoorstel om te komen tot een of meer pilots voor een rendabel voedselbos in Zeeland. Ieder geeft op zijn/haar eigen manier aan interesse te hebben en graag gauw aan tafel te willen. Zal vast ook uit eigen belang zijn. Maar het bevestigt dat het pleidooi voor een Zeeuws voedselbos niet uit de lucht gegrepen is. Ik ben in overleg met gedeputeerde en ambtelijke organisatie om te kijken of er na de zomervakantie momenten gecreëerd kunnen worden om in 1 op 1 overleggen te kunnen peilen of en op welke manier concrete plannen van mensen ondersteund kunnen worden vanuit de provincie. Natuurlijk moet PS daar dan nog mee instemmen.

 

Veel sprokkelwerk ging zitten in thema’s van de laatste Statenvergadering. Over de gebiedsvisie Veerse Meer bijvoorbeeld. We werden bedolven onder verhalen over de belangen van boeren. Maar hoe zit het met die van de natuur, het water, de recreatie en niet te vergeten de omwonenden? Allemaal zaken om te bespreken in fase 2 voor de totstandkoming van die visie. Wat ons betreft stemmen we zo spoedig mogelijk in met fase 1. Want nog meer pijplijnprojecten, daar zit niemand op te wachten. “Genoeg is genoeg” horen we vaak.

 

En wat te doen met het luchthavenbesluit? Juridisch lijkt het misschien geen discussiestuk. Maar al die protesten dan? Het besluit blijkt nodig om een aanvraag te kunnen indienen voor het verdraaien van de baan van het vliegveld. Opdat de gasten van het Waterpark Veerse Meer op geen enkele wijze last krijgen van dat luchtvaartverkeer. Maar omwonenden en gasten van andere recreatievoorzieningen krijgen daar dan juist meer van te verstouwen. Wat is wijsheid? We nemen alle tips, overwegingen etc. in beraad. En zijn er vrijdag wel uit, daar kun je vanop aan. Net als over Zichtbaar Zeeland, RES 1.0 en de stikstof.

 

Tot slot spraken we uitgebreid over wat we als GroenLinks in zijn geheel moeten met het compensatiepakket van dhr. Wientjes voor het niet verschijnen van de mariniers in onze provincie. Daarbij gingen we niet gebukt onder 1 takkenbos vol raad en suggesties maar onder een bos vol takkenbossen – variërend van “Wat moeten wij nou met criminelen" tot "er zitten genoeg roodgroene elementen in” – nog eens aangevuld met een stevige lobby om het pakket te vervolmaken met een tolvrije Westerscheldetunnel. Daar hebben immers alle Zeeuwen wat aan, met name die uit Zeeuws-Vlaanderen.

 

De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat het nog niet 1,2,3 een uitgemaakte zaak was of onze Tweede Kamerfractie voor deze tunnelmotie zou stemmen. Sterker nog: dat waren ze niet van plan. Maar intensief telefoonverkeer deed de weegschaal doorslaan naar de andere kant. Als Zeeuwse fractie hebben we altijd de plussen en minnen erkend van de gevolgen van de tunnel en zullen dat blijven doen. Daarnaast staat keer op keer in ons verkiezingsprogramma dat ook GroenLinks zo spoedig mogelijk de tunnel tolvrij wil hebben. Wanneer het Rijk de resterende verplichtingen zou willen overnemen, was dit het ideale moment. Mede ook omdat de Belgen rekeningrijden willen gaan invoeren. Onze Haagse fractie liet zich overtuigen door deze couleur locale argumenten. Dat op zich zien wij als winst, ook al haalde de motie het niet. Hoe wij verder tegen het totale compensatiepakket aankijken? Donderdag en vrijdag a.s. hoor je dat.

 

De week overziend constateert dit sprokkelmannetje tevreden dat het op deze manier sprokkelen van meningen en ideeën niet armoedig en zwaar is, maar je juist verrijkt. Daarom zal GroenLinks ook op die laatste vergadering voor het zomerreces goed beslagen ten ijs komen. Mede dankzij al dat sprokkelhout. Waarvoor dank.   

 

     

  

Hartelijke roodgroene groet,

Gerwi.

1 reactie

Inderdaad een sprokkelmannetje, maar dan met veel bossen op de rug. En blijf sprokkelen voor die tolvrije tunnel.

Toos van Holstein

08 July 2020 om 11:44

Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.