Gerwi's weblog

Eindejaarslot

1 reactie

Het eindejaarslot. Waar jij dan aan denkt? Misschien wel aan een van die vele loterijen waaronder je in de laatste maand van het jaar bedolven lijkt te worden. Niet alleen vanuit Vadertje Staat. Zowel landelijke als lokale acties proberen je over de streep te trekken. Al of niet voor het goede doel. Nou weet ik uit ervaring dat je daar natuurlijk altijd je geld aan kwijt kunt. Hoef je oudejaarsavond of Nieuwjaarsdag ook niet in spanning te zitten of je een van de gelukkige prijswinnaars bent geworden. Maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik meestal wel 1 Oudejaarslot koop. En jij?

 

“Hey, je probeert toch niet erachter te komen waar ik mijn centen aan uitgeef? Dat gaat je niks aan.” Nee, nee, gelijk heb je. Dat ben ik echt niet van plan. ’t Is alleen bedoeld als opstapje naar het slot van mijn (politieke) kalenderjaar. Niet eens zo’n sterke moet ik bekennen, al zullen enkele collega’s dat idee dan weer willen betwisten. Want tja, daarvoor zit je in de politiek. En wellicht hebben ze gelijk wanneer ik zie hoe zij de kansen – of het lot zo je wilt – inschatten van de twee onderwerpen die afgelopen vrijdag op de laatste Statenvergadering van 2019 centraal stonden: Waterdunen en de PZEM.

 

2 voor de prijs van 1. Aanbiedingen waar je zo vlak voor de feestdagen ongetwijfeld overal tegenaan loopt. Mooi meegenomen. Maar met de realisatie van Waterdunen willen Zeeland en haar partners daar overheen: 3 voor de prijs van 1. Immers versterking van de veiligheid (tegen het water), verkrijging van nieuwe natuur met de werking van eb en vloed alsook een economische impuls voor Sluis en omgeving zijn de doelen (waarvan inmiddels de eerste twee zo goed als gerealiseerd zijn).

 

In december dient telkens bekeken te worden of grondprijzen en andere zaken nog in de pas lopen. Sec gezien blijft alles tot nu toe binnen de gestelde kaders, zowel qua inhoud als financiën zo bleek. Of dat zo blijft? Dat is de jaarlijks terugkerende vraag. Zorgen over het tijdpad en zorgen of de duiker voor de inlaat (van dat zoute water) naar behoren functioneert houden wij. Maar om dan het lot van dit grote project te bestempelen als faliekant mislukt gaat er bij mij niet in. Integendeel! Ik zie/hoor nog onze Friese Statencollega’s – die ik daar nog niet zo lang geleden mocht rondleiden – dusdanig onder de indruk zijnde van wat Zeeland en haar partners presteren dat die nuchtere Noorderlingen niet doortrokken naar Brussel, maar langer bleven genieten van Waterdunen. En meldden dat ze er terug zouden komen.

 

Terugkomen. Dat deden we ook op de inmiddels al meer dan 10 jaar levende wens van alle Zeeuwse volksvertegenwoordigers om de aandelen van het nutsbedrijf Evides (voor ons water) nou eindelijk eens uit onze energiemaatschappij, de PZEM te halen. Je weet wel, de opvolger van DELTA N.V. “Waarom moet dat zolang duren?” vraag je je vast af. Lang verhaal. Maar kort samengevat: dat kon niet eerder, want Zeeland wilde – en kon – haar toenmalige energiemaatschappij niet verkopen. Andere provincies ontvingen daarvoor honderden miljoenen tot soms meer dan 1 miljard, maar wij wilden o.a. de werkgelegenheid hier houden. En er bleek ook niemand geïnteresseerd, want wij waren/zijn gelieerd aan de kerncentrale. Die in Nederlandse handen moet blijven en die geen verlies mag maken. Waarvoor Zeeuwse overheden dan garant moeten staan (hetgeen het laatste decennium resulteerde in jaarlijks geen dividend ontvangend ter waarde van zo'n 10 miljoen euro voor alleen al de provincie).

 

Het kleine DELTA N.V. kon zich alleen staande houden door meer te bieden dan alleen energie. Zij handelden daarom in 5 voor de prijs van 1: afval, energie (verkoop en netwerk), je internet en je water. Al die diensten op 1 nota. Om in de toekomst het hoofd boven water te houden is onlangs de ene na de andere tak verkocht. Nu resteren nog de link naar die kerncentrale, een gascentrale (en de commerciële energiemarkt voor bedrijven) plus dat water. Gokken met publieke aandelen mag niet. Moet je als volksvertegenwoordigers ook niet willen. Nu er genoeg geld op de PZEMplank ligt uit die eerdere verkopen, is het dus zo gek niet dat wij het moment daar achten om die publieke belangen onder eigen hoede te willen stellen. Om niet wel te verstaan. Lees gratis, want feitelijk zijn die aandelen immers al van de Zeeuwse gemeenten en provincie. Of en hoe dat zou kunnen? 9 varianten zijn daarvoor bestudeerd.

 

Vrijdag konden we wensen en bedenkingen uiten op een vervolgonderzoek op het enig overgebleven scenario, variant 7, bestaande uit een splitsing van die aandelen in juridische en economische eigendomsrechten. “Ho, ho, ik snap er niks meer van” roep je nu misschien. Valt mee hoor. Je wordt direct de juridische eigenaar van die wateraandelen, maar verplicht je het economische resultaat – zeg maar de winst – nog bij de PZEM te laten zolang zij nog geen zwarte cijfers draaien. Een serie aangescherpte wensen riepen nog wel wat vragen op voor ons als GroenLinks, maar verdient onze steun. Wil je weten wat ik precies daarover gezegd hebt? Klik hier. Duidelijk moge zijn dat GroenLinks niet mee zal gaan met de politieke partijen die toch voorzichtigheidshalve opperden dat de speculantvariant – van zeg maar in 1x al die aandelen zelf opkopen met geleend geld zonder splitsing – misschien op den duur toch weer op tafel zou moeten kunnen komen. Vast liefhebbers van een eindejaarslot..

 

Ik hou liever vast aan dat wat mij ieder jaar weer eind december “overvalt”: het terugdenken aan hoe snel zo’n jaar gaat, wat je meemaakt aan leuke en minder leuke dingen. Dierbaren die je verloren bent, anderen die je nog mag koesteren. En steevast mijn eindejaarslot van nog (te)veel (administratieve) zaken te willen afhandelen. Zoals het schrijven van kerstkaarten. Ja, als postzegelverzamelaar doe ik dat.

 

Oeps, ja daar heb je gelijk in. Jaren terug beloofde ik reeds jullie niet lastig te vallen met mijn privéaangelegenheden. Eind januari, begin februari meld ik me weer. Rest mij ieder van jullie hele fijne dagen en alle goeds voor en in 2020 te wensen!    

 

  

Hartelijke roodgroene groet,

Gerwi

1 reactie

Ik denk dan aan Lubach . Groet van Yochem .

yochem

16 December 2019 om 12:28

Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.