Gerwi's weblog

Sche(r)tsvertoningen

0 reacties

Schetsen. Met een paar lijnen of woorden duidelijk maken wat je bedoelt. Kun jij dat? Ik vind het knap. En ook knap lastig. Bewondering voor meesterschetsers als Rembrandt van Rijn of Vincent van Gogh is op zijn plaats. Zo ver hoef ik echter niet terug in de tijd om talenten te (h)erkennen die met een paar (potlood)lijnen treffend weten uit te beelden wat ze willen overbrengen. Mijn vader bijvoorbeeld. Helaas heb ik daar niet zoveel van meegekregen.

 

De redeneerkunsten van Obama bekoren mij aanzienlijk meer dan die van zijn opvolger. Maar ook hier geldt: voor goede voorbeelden van het in een paar woorden neerzetten wat je belangrijkste boodschap is hoef ik niet zo ver van huis. Na haar afscheid van de gemeenteraad in Veere hield Maaike haar maidenspeech afgelopen vrijdag in Provinciale Staten.

 

Kernachtig – en met de lachers op haar hand – gaf ze weer wat GroenLinks van belang acht bij de totstandkoming van een gebiedsvisie over het Veerse Meer. Hoe eerder hoe beter. En bovenal: praat niet alleen met belanghebbende organisaties en bedrijven, maar zet de inspraak voor omwonenden en andere burgers hoog op de agenda en werk uit hoe je dat wilt gaan regelen. Zij schetste het dusdanig sterk dat de gedeputeerde direct toezegde hier werk van te maken. Een mooie opsteker en ook haar overige bijdragen mochten er zijn. Op onze website kan je die desgewenst nalezen.

 

Ongemerkt ben ik aanbeland bij de politieke gebeurtenissen van deze week. Landelijk blijft de stikstofproblematiek de nodige aandacht trekken. Boeren hebben zo hun eigen vertoningen om te schetsen wat zij belangrijk vinden. Massaal demonstreren? Prima. Met zoveel mogelijk trekkers wat mij betreft. Maar optredens door enkele van hen zoals in Groningen (met het rammen van een deur) of zoals vrijdag in Den Bosch met intimidaties zie ik als schertsvertoningen waarmee ze meer onbegrip kweken dan sympathie. Dan zie ik liever de Zeeuwse insteek: dank voor de boerenlunch vrijdag en de mogelijkheid om met elkaar van gedachten te wisselen.

 

Dat is ook wat ik voor ogen heb bij een goed debat. Het onderwerp “Klimaatakkoord en RES (Regionale Energie Strategie)” leende zich daar uitstekend voor. Landelijk is dat akkoord doorgelicht en de slotsom is dat we met zijn allen flink aan de bak moeten willen we de doelen voor 2030 en 2050 halen. Wat en hoe kunnen we als Zeeland ons steentje – of beter gezegd steen – bijdragen? Dat regelen was de opzet.

 

Een paar Zeeuwse politieke partijen, die geen heil zien in zo’n gezamenlijke aanpak, waren van mening dat het beter is de burger via een referendum hierover te raadplegen. Op zich zijn wij niet op voorhand tegen een referendum, maar zo’n complex onderwerp leent zich niet voor een simpel ja of nee. En bovendien: zouden we het doen, dan komt die uitslag veel te laat, want elke provincie moet uiterlijk in november kenbaar hebben gemaakt hoe zij hun aandeel denken te gaan realiseren (of niet). Terugkijkend op het debat over dit initiatief van FvD en PvZ durf ik wel te stellen dat het meer een schertsvertoning was dan schetsen wat je beoogt.

 

Genoemde partijen zijn ijzersterk in het hanteren van zogenaamde waarheden, die feitelijk onjuist zijn. Blijven beweren dat China het akkoord van Parijs niet ondertekend heeft, terwijl dat wel zo is bijvoorbeeld. Net als 194 – inmiddels 193 – andere landen. Wist je dat in dat akkoord staat dat we alles op alles gaan zetten om de stijging van de gemiddelde temperatuur flink onder de 2 graden Celsius te houden? Moeten houden eigenlijk. Doen we niets gaan we richting 3 a 5 graden met alle gevolgen van dien. Nog meer overstromingen, wateroverlast, hitte en droogte.

 

Terug naar vrijdag. Terug naar het wondermiddel tegen alle (klimaat)kwalen als het op duurzame energievoorzieningen aankomt: hou de kerncentrale in Borsele open en doe er als het effen kan nog eentje bij. Afgezien van of je daar nu voor of tegen bent – GroenLinks is echt niet de enige die daar niets in ziet zo bleek nog maar weer eens – blijft het een thema waar het Rijk over beslist en niet de provincie. Wat ons betreft hoort het dan ook niet in de brief met wensen en bedenkingen over de Zeeuwse Energiestrategie, die we met elkaar dienden op te stellen om mee te geven aan GS.

 

Enfin, vanuit de commissie was in de voorgaande vergaderingen duidelijk geworden dat een meerderheid dit wenselijk achtte. Als woordvoerder schetste ik waarom het al die andersdenkende partijen (bijna 30% van PS) gerechtvaardigd leek eveneens die bedenkingen op te nemen inclusief de kansen die zij zien. Daartoe dienden we gezamenlijk een voorstel in (waar GS zich best in kon vinden). Zie hier mijn bijdrage aan het debat. Zoiets was volgens mij al eens eerder gebeurd en daar wordt in een van de toekomstige vergaderingen over een andere wensen- en bedenkingenkwestie zelfs nadrukkelijk om gevraagd.

 

In plaats van voldoende steun om toegevoegd te krijgen dat een minderheid niets ziet in (voortzetting van) kernenergie, maar liever inzet op besparing en echte innovaties rond duurzame energiewinning – kansen genoeg in Zeeland en echt niet alleen maar zon en wind – stemde driekwart van de coalitie toch niet in. Een vage uitleg als “De gedeputeerde neemt die meningen heus wel mee in het vervolg” kon ik al helemaal niet plaatsen. Dan had je de wens om de kerncentrale in Borsele nog langer open te houden, al dan niet met een nieuwe erbij, evenmin hoeven op te nemen. Immers driekwart van dit college wil dat sowieso..

 

Tja, je kunt wel hard roepen dat je graag verbindend werkt, dat je samen het verschil wilt maken en dat je elk voorstel van oppositiepartijen – O sorry, door de coalitie bewust niet-coalitiepartijen genoemd – op zijn Numeri tus wilt beoordelen. Maar waarom dan niet gewoon een bedenking toevoegen aan een brief waarin geacht wordt weer te geven wat in de Staten leeft rond het klimaatakkoord en de RES? Gevalletje van “dat doen ze nu anders nooit”, een gemiste kans of een schertsvertoning? Zeg jij het maar. Je hebt vast geen potlood of mooie woorden nodig om te schetsen hoe ik die vertoning ervaren heb. Anders kijk je nog maar eens naar de titel van deze column.

 

 

Hartelijke roodgroene groet,

Gerwi

 

PS. Met het klimaatakkoord en de weg naar een Zeeuwse RES werden gelukkig wel ingestemd (29 voor, 9 tegen).

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.