Gerwi's weblog

Wisselkoersen

1 reactie

De wisselkoers. Vrij vertaald: “Krijg ik waar voor mijn geld?” Voor 2002 vroeg je je daarbij af: “Hoeveel marken, franken, of lires krijg ik wanneer ik bijvoorbeeld 100 gulden inwissel?” Of omgekeerd: “Wanneer ik nog 100 mark overgehouden heb van mijn vakantie, hoeveel guldens krijg ik dan terug?” Na dat jaar is er feitelijk niets veranderd, behalve dan dat je nu met euro’s werkt tegen valuta uit niet-euro-landen zoals de dollar of yen. Soms worden er vaste wisselkoersen gehanteerd – zeg maar vaste onderlinge verhoudingen – en soms zwevende.

 

Mijn politieke week stond bol van de wisselkoersen. Vrij vertaald zweefde ik tussen politici die van koers wisselden of van koers zouden moeten wisselen. Dat begon maandagavond in Terneuzen. Daar waren niet alleen “de kopstukken” uit de Zeeuwse politiek verzameld, maar vooral de volksvertegenwoordigers uit diverse gemeenteraden en Provinciale Staten. Om te bepalen welke kant het OZO op moet.

 

“Pardon. Het OZO? Veronderstel jij dat wij al die afkortingen uit het jargon kennen?” Nee, dat zou teveel gevraagd zijn. OZO staat voor Overleg Zeeuwse Overheden en is de opvolger van o.a. de club van IJzendijke en de Tafel van Vijftien. Allemaal samenwerkingsvormen uit het verleden tussen bestuursorganen uit Zeeland zoals de gemeenten, het waterschap en de provincie. Toen stond het eigen belang vaak voorop. Lobbyisten maakten duidelijk dat Zeeland in bijvoorbeeld Den Haag of Brussel meer kans maakt wanneer we de koers wat verleggen. De oproep was duidelijk: stap vaker over je eigen (bestuurs)belang heen en kom tot een slagvaardig, eensgezinder Zeeuws bestuur. Een koers waartoe Balkenende enige jaren geleden al opriep en die GroenLinks wel ziet zitten. Benieuwd naar de uitwerking.

 

Donderdagavond zag ik mijn fractiegenoot een soort wisseling van koers ondergaan. Niet dat ze naar een andere partij overstapt hoor. Die avond nam Maaike afscheid van de Veerse gemeenteraad, waar ze sinds 2006 op diverse manieren aan verbonden was. Bedolven onder bloemen en bedankjes kon er geen twijfel bestaan over de koers die ze daar altijd gevolgd heeft: alles – en dat is best veel – deed ze met hart en ziel voor Veere. Hard en scherp als ze dat nodig achtte, maar altijd met een glimlach, zo vertelde de burgemeester. Daarom zal het je niet verwonderen dat ze zich verbonden blijft voelen aan die gemeenschap. De roodgroene koers verleggen over heel Zeeland zal ze met even veel verve doen durf ik hier gerust te voorspellen.

 

De vrijdag begon met een presentatie van het ADB. “Hey, je weet toch dat we al die afkortingen niet kennen?” Jazeker, maar deze is belangrijk. Wellicht ook voor jou. ADB staat voor Anti-Discriminatie-Bureau. Uit het jaarverslag 2018 van dit bureau, dat werkt in opdracht van Zeeuwse overheden, blijkt dat we in onze provincie nog wel wat meer aandacht mogen vragen voor artikel 1 van de grondwet.

 

Een dalende tendens in discriminatie naar waar je vandaan komt, hoe je eruit ziet of wat je gelooft valt namelijk nog niet te constateren. Wat vooral opvalt is dat het aantal (neigingen tot) zelfmoord(en) in onze provincie oploopt bij jongeren die zich letterlijk en figuurlijk niet veilig (genoeg) voelen om uit de kast te durven komen. Weliswaar is het aantal Zeeuwse Regenbooggemeenten gegroeid tot 12 – wanneer volgt Schouwen-Duiveland..? - en is Zeeland op initiatief van GroenLinks sinds 8 juni 2018 een Regenboogprovincie, maar deze verontrustende cijfers doen de vraag rijzen of wij als politici niet van koers moeten wisselen. Met andere woorden: niet alleen zorgen voor “papieren steun”, maar eveneens in de praktijk hier meer voor opkomen! Bijvoorbeeld door ambassadeur te worden van het LHBT-netwerk Zeeland? Of je gezicht laten zien op de Zeeuwse coming-out-day op 11 oktober a.s. in Vlissingen. Ditmaal grootser dan ooit georganiseerd en ook jij bent van harte welkom. Daarvoor hoef je echt geen politicus te zijn.

 

De heftigste wisselkoersen ervaarde ik deze week aan het eind van de vrijdagmiddag. Op de agenda stond het klimaatakkoord en de beoogde uitwerking van een deel van dat akkoord, namelijk het vervolgproces op weg naar een Regionale Energie Strategie, "de Zeeuwse RES." Dat het Nederlandse klimaatakkoord actueel is, heb je deze week vast wel gemerkt. Adviezen als de maximum snelheid moet omlaag en de veestapel zou fors moeten inkrimpen kunnen je niet ontgaan zijn. Over een paar weken vernemen we hoe de Zeeuwse overheden hun aandeel denken te (kunnen) gaan leveren en mogen we onze wensen en bedenkingen daarover uiten.

 

Afgelopen vrijdagmiddag was er gelegenheid wensen en bedenkingen te uiten bij de voorgestelde richting hoe de Zeeuwse energietransitie vorm te geven. Tijdens de finale van de Zeeuwse energiedialogen, eind 2017, constateerden Zeeuwse jongeren en Marjan Minnesma van Urgenda dat het twee voor twaalf is. Ed Nijpels complimenteerde Zeeland met het eerste concept van de RES. Echter het stikstofdossier en de aangescherpte eisen om samen waar te maken wat we met zijn allen ondertekend hebben in Parijs en Zeeland vragen meer verduurzaming rond elektriciteit, mobiliteit, industrie, landbouw en woning.

 

Het was de bedoeling die punten een voor een langs te lopen, maar de wisseling van koersen verliep zo snel dat het voor de voorzitter en menig ander amper bij te houden viel. Zo waren er een aantal partijen die een ware gedaanteverwisseling hadden ondergaan door opeens volmondig voor zo’n transitie te zijn, terwijl ze tot voor kort daar niets van moesten hebben. Anderen bivakkeerden nog wat in de achterhoede door te blijven pleiten voor de “ouwe trouwe diesel in nieuwe uitvoering”, maar tot een echte krach(tmeting) kwam het niet. Want de oplossing lijkt voor velen simpel: zet vooral in op kernenergie en er is geen vuiltje aan de lucht voor Zeeland..

 

Die wens konden we als PS gerust aan GS adviseren want het coalitieakkoord repte toch al over die mogelijkheid. Dat we daar uiteindelijk niet over gaan vormde geen belemmering. De coalitie? En de PvdA dan? Was waarschijnlijk even afgeleid. Alleen GroenLinks meldde hier niets in te zien en zet liever in op andere sporen. Wij sluiten graag aan bij het idee, ditmaal geopperd door de CU, van meer vervoer per spoor. Van Gent naar Terneuzen bijvoorbeeld. Dat vindt GS dan weer een onzinnige wens, want daar gaan wij niet over.. Ben jij het spoor nog niet bijster?

 

GroenLinks ziet niets in kernenergie. Het afvalprobleem en de ontmantelingskosten blijven gigantisch, om nog maar niet te spreken van de verlieslatende bedrijfsvoering die we maand in maand uit mogen bijlappen. Hou ruimte voor echte vernieuwingen! Meer bomen, bos en natuur bieden kans op een nieuwe vorm van duurzame landbouw. Wij werken aan een initiatiefvoorstel hiertoe. Voor GroenLinks geen wisselkoersen, maar een vaste koers. En waar voor je geld.    

 

 

   

 

Hartelijke roodgroene groet,

Gerwi

1 reactie

Langs de Zijlijn,

Over – Stikstof, Ammoniak, CO2 en andere vervuiling.

Beste Gerwi,

Op zich is het fijn om te zien dat de politiek na al die jaren het milieu eindelijk begint te roepen dat men het milieu serieus neemt. Als ik jouw blog lees, dan vrees ik dat de uitspraak van mijn vader van 40 jaar terug, juist is: Niet gehinderd door enige kennis van zaken oreren ze er lustig op los! En neen, ik heb lang niet van alles verstand, maar toevallig wel van milieu. Ik heb daar namelijk voor gestudeerd, er daarna 25 jaar in gewerkt, en nu volg ik de ontwikkelingen  vanuit mijn zieke stoel al weer 7 jaar.

Als je diesel en benzine rijders klassificeert als “”een achterhaalde groep””, die beter zou moeten weten dan is duidelijk dat je duidelijk geen benul hebt van de technische ontwikkelingen in de auto industrie en de implicaties die dat heeft op de energiebalans. Energetisch betekent het dat een goedkope Ebiel (Elektrische automobiel). Qua energie behoefte bij de bouw er van en het functioneren, 13 jaar en een beetje nodig heeft op op energetisch gelijk niveau te komen als een benziner of een diesel. Maar dan vergeten we gemakshalve wel een paar dingen. Een Ebiel is dan bezig aan zijn 3e accupakket. In de praktijk zal de Ebiel dat niet halen. Een nieuw accupakket is duur. Zo duur dat het bij veel auto’s de economische waarde en levensduur al bij het 2e pakket al overtreft. Leasemaatschappijen zullen na 5 jaar ook met veel 5 en 6 jaar oude auto’s blijven zitten omdat een nieuw accupakket duurder is als weggooien. Het merendeel van de Ebielen zal daarmee het break even point van 13+ jaren niet bereiken. Over een paar jaar al zal blijken dat Ebielen de slechtste milieu investering zijn die we ons kunnen indenken. We hebben dan het spreekwoordelijke paard op een hele slechte manier achter de wagen gespannen.

Hoe we al die accu’s moeten gaan verwerken is nog een grote vraag. Wat we wel weten is dat al die lithium/ion dingen milieugevaarlijk afval opleveren (Een Tesla heeft er 4.686). Ze zijn brandgevaarlijk, en als we allemaal met zo’n ding gaan rijden, dan zullen we zo’n slordige 75 miljard euro in ons hoofd elektriciteit net moeten investeren om al die laadpalen te voeden met stroom.

Maar er is meer. We zullen de snelheid op onze wegen moeten verlagen tot 30 – 5- 60 – 80 en 95 km/h. Dat bespaart 14% uitstoot. Het spaart daarnaast veel doden en gewonden. Da’s ook geld! Het betekent ook dat autofabrieken moeten worden gepushed om motoren te gaan bouwen op het energie niveau van 1980. Die zullen dan minstens 50% zuiniger zijn dan de huidige motoren. Bovendien raak ja dan die achterlijke racers kwijt op de weg. Want waarom wil ik van 0 – 100 in minder dan 5 seconden? Ook dat scheelt doden en gewonden.

Mijn dieseltje (goed onderhouden) gaat meer dan 1 miljoen kilometers mee. Dat scheelt 4 nieuwe auto’s bouwen (= enorme milieu winst). Even tot zo ver over auto’s en de reden waarom ik vind dat jegekwaak laat horen dat het grote publiek wil, en niet de waarheid spreekt.

We hebben het nog niet gehad over andere maatregelen. Dat zal ik ook heel kort doen:

Windmolens lopen op subsidie.

Zonnepanelen, al of niet met subsidie zijn in huidige vorm nauwelijks rendabel. Er wordt meestal niet goed mee omgesprongen, en men heeft geen idee hoe ze aan het eind van de technische levensduur verwerkt moeten worden.

Warmtekrachtkoppelingen,  zijn voor het overgrote deel een ramp die gezinnen in de kou zet.

Vliegen: de grootste ramp van alles, blijven we faciliteren. Ik zou er geen broodje minder om eten als we dat in 1 klap met 25% zouden verminderen, met een paar stevige belasting maatregelen op reizen, niet op brandstof.

Over veehouderij, staat een log dat laat zien hoe de overheid daar mee omgegaan is tot nu toe. En ja dat we 50% weg moeten saneren is milieutechnisch een feit.

Met alle maatregelen, en de heroverweging op automobilistje pesten lijkt het misschien mogelijk om de lange termijn doelen te halen. Maar dan moeten we nu wel ophouden met investeren in dingen die op langere termijn het milieu niet dienen.

Groet,

WillemII

WillemII

30 September 2019 om 18:08

Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.