Gerwi's weblog

Hoogtij(d)

0 reacties

Hoogtij. Voor veel Zeeuwen is deze twee maal per etmaal terugkerende hoogste waterstand doorgaans een dagelijks, nauwelijks nog opvallend natuurverschijnsel. Behoor jij tot deze groep? Of geniet je er regelmatig van? Dat in ieder geval ook deze zomer weer honderdduizenden toeristen zich aangetrokken voelden door de schoonheid van de werking van eb en vloed kan je niet ontgaan (zijn).

Isaac Newton ontdekte al in 1687 dat met name de zwaartekracht van de maan zorgt voor deze 6-uurlijkse wisseling van aflatend naar opkomend water en vice versa. Afhankelijk van plaats en weer kunnen de verschillen groot zijn. Wie wel eens in de Golf van Biskaje of rond Saint Mont Michel in Frankrijk gebivakkeerd heeft weet dat die verschillen metershoog kunnen zijn. En niet alleen daar. Wie hier de watersnoodramp van 1953 heeft meegemaakt vreest tot op de dag van vandaag de (allesvernietigende) kracht van water. Voor 1836 mensen gold toen wel het “Luctor” maar niet het “et Emergo”..

Ook als niet Zeeuw ben ik diep onder de indruk geraakt van (de gevolgen van) die natuurramp, de hulp van dichtbij en veraf en de herstelwerkzaamheden. Meer weten? Dan beveel ik je een kijkje in het watersnoodmuseum aan. De link tussen de getijdenwerking en mijn politieke werkzaamheden is snel gelegd. Want ook tijdens mijn vakantieperiode, maar zeker de laatste weken, spoelt de een na andere golf weer over ons, provinciale politici, heen met noodroepen en uitdagingen die om een voortvarende aanpak vragen. Ga maar na, in willekeurige volgorde.

De hele zomer hoor je geluiden als: “Zie je wel, politici zijn graaiers, ze pakken wat ze pakken kunnen, gaan voor zichzelf aan de slag en zijn ons kiezers vergeten zodra ze eenmaal op die stoelen zitten.” Echt niet waar natuurlijk, al ontken ik niet dat er ook in de Zeeuwse Staten afsplitsingen plaatsvonden binnen en buiten politieke partijen. Niet goed voor de beeldvorming, maar evenmin terecht dat dit op alle partijen wordt afgewenteld. De onenigheid viert hoogtij, maar volgens mij is het hoog tijd hier een punt achter te zetten. Wat GroenLinks betreft gebeurt dat in de eerstvolgende Statenvergadering.

Frictie (her)kenden wij eveneens toen het ging over de frictiekosten, behorende bij de overgang van 17 medewerkers van de RUD naar de DCMR Rijnmond. “Ho stop”, hoor ik je roepen: “Dat jij al weer volledig opgaat in je werk is weliswaar iets dat van volksvertegenwoordigers verwacht mag worden, maar wil je begrijpelijk blijven, dan moet je wel duidelijk zijn, want dit gaat veel te snel”. Oke, daar heb je een punt.

In 2015 legde het Rijk provincie, gemeenten en waterschappen op hun omgevingsdiensten – alles wat te maken heeft met vergunningen, toezicht en handhaving rond milieuzaken – te bundelen in een Regionale UitvoeringsDienst. Bij ons de RUD Zeeland. Voor grote risicobedrijven als bijvoorbeeld DOW en Yara gelden echter strengere regels, waarvoor de RUD niet bevoegd is. Sinds 2017 geldt daarom dat dergelijke bedrijven onder een van de 6 gespecialiseerde milieudiensten dienen te vallen.

Die overgang naar de DCMR Rijnmond staat nu op stapel. Een verlies voor de RUD, die daarvoor gecompenseerd dient te worden. Dat dit echter minimaal 2,8 miljoen euro dient te kosten, gaat er bij velen niet in. Vandaar hoogtij voor hen die smullen van een goed debat. Echter dat kan niet gevoerd worden zolang de informatie zo ondoorgrondelijk is/wordt gebracht. Volgens GroenLinks hoog tijd voor verheldering en een oplossing. Dat idee mocht rekenen op de nodige weerklank en krijgt aanstaande vrijdag een vervolg.

Hopelijk krijgt ook de opening van de festiviteiten rond 75 jaar vrijheid en (het belang van) de Slag om de Schelde (voor de bevrijding van heel ons land en het laatste stuk bezet Europa in de Tweede Wereldoorlog), dit jaar overal in ons land een passend vervolg. Wat was die opening goed georganiseerd. Een belevenis om bij te mogen wonen als genodigde. Super ook dat tienduizenden mensen aanwezig waren bij de aftrap van die festiviteiten! Was jij erbij?

Hoog tijd ook voor iedereen die de vrijheid en democratie koestert om een bezoek te brengen aan De Vrijheidsboulevard. Momenteel nog in Terneuzen, later overal in den lande. Want de aanwezige veteranen, nabestaanden, onze premier Mark Rutte en vooral de Canadese gouverneur, mevrouw Julie Payette, wezen nog maar eens op het feit dat vrijheid niet zo vanzelfsprekend is als we denken. Des te opvallender dat een deel van de politieke partijen die deze statements zo hoog in hun vaandel dragen “schitterden” door afwezigheid.. En nee, dan doel ik niet op de VVD of D66. Die gaven net als de PvdD, SP, GroenLinks, PvdA, 50Plus, CU, CDA en SGP netjes acte de presence.

Afgelopen donderdagavond was ik met velen aanwezig op een interessante informatieavond in Ouddorp. Nee, wees gerust, Goeree-Overflakkee is niet geannexeerd door Zeeland (ook al veronderstelt menigeen buiten onze provincie dat dit wel zo is). Maar dat samenwerken met naburige gemeenten en provincies leidt tot mooie kansen werd wel heel duidelijk.

Hoogtij stond daar letterlijk op de agenda, omdat er werk gemaakt moet worden van de terugkeer van het getij in de Grevelingen met bescherming van unieke natuur boven en onder water, terwijl ook maatregelen tegen klimaatverandering en voor duurzame energieopwekking middels een getijdencentrale onderdeel uitmaken van dit project waarover we binnenkort meer moeten besluiten.

Dat brengt me vanzelf bij onze politieke agenda. Alweer enige weken geleden verkenden we met GS en PS op een zogenaamde heisessie – letterlijk nabij de prachtig bloeiende hei van de Zeepeduinen bij Burgh-Haamstede – waar we dit jaar naast alle normale bezigheden en verplichtingen de meeste aandacht aan dienen de besteden. En hoe dan? De energietransitie, de klimaatverandering, de ruimtelijke ordening (wat mag waar wel/niet gerealiseerd worden), slimme mobiliteit en Zichtbaar Zeeland schreeuwen om concrete oplossingen. Dat vindt niet alleen de coalitie, maar iedereen. Immers overstromingen, wateroverlast, hitte, droogte zijn effecten van veranderingen die we allemaal (h)erkennen. Voldoende zoet water is daarbij van essentieel belang voor mens, plant en dier. Net zo als goede, haalbare en betaalbare voorzieningen voor iedereen.

Het water staat steeds meer inwoners van onze provincie aan de lippen. Letterlijk kan dat prettig zijn wanneer je voor je ontspanning bij hoogtij de zee in gaat, maar figuurlijk gezien toch allerminst. Werk aan de winkel en dus hoog tijd dat wij als politici weer aan de slag gaan.

De nieuwe fractie van GroenLinks is er klaar voor! Niet alleen voor die dagelijkse werkzaamheden en de grote uitdagingen, maar ook om weer te luisteren naar jou(w ideeën). Je mag daarom rekenen op de nodige initiatieven van onze kant. Nieuwsgierig? Nog even geduld..

 

 

 

Hartelijke roodgroene groet,

Gerwi

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.