Gerwi's weblog

Verhitte discussies?

0 reacties

Discussies. En dan nog verhit ook. Nu verwacht je natuurlijk vuurwerk. Hoewel ik eigenlijk alleen voorstander ben van gecontroleerd afsteken van vuurwerk, mogen er van mij inderdaad de vonken vanaf springen wanneer twee of meer partijen elkaar van hun standpunt(en) proberen te overtuigen. Met woorden die door de beugel kunnen, dat dan wel. Zo vlak voor het zomerreces stond er deze week genoeg op de agenda om de spreekwoordelijke degens te kruisen.

Dinsdagavond bijvoorbeeld. De twee directeuren van North Sea Port – het resultaat van de fusie tussen de haven van Gent en die van Zeeland Sea Port – verdedigden met hun secondanten vol vuur het succes van deze faciliterende onderneming voor havenbedrijven en al wat daar mee te maken heeft. In nauwe samenwerking met de desbetreffende overheden als aandeelhouders, waaronder dus de provincie Zeeland (en 3 Zeeuwse gemeenten om het verhaal van vaderlandse zijde compleet te maken). Hun verhaal was goed, daar niet van, maar van echt discussiëren kwam het toch (nog) niet.

Ik had wel een scherpe vraag gesteld, dat zeker – “Waarom presenteert u zo vol trots in uw jaarverslag 2018 dat u de enige haven bent waar de kolenoverslag niet teruggelopen is terwijl u verduurzaming van de haven als een van de hoofddoelen ziet om u mee te onderscheiden?” – maar het blijkt hier alleen nog maar om speciale cokes te gaan, benodigd voor de staalindustrie. Tja, nog maar eens oppakken dus die discussie bij de verduurzaming van de staalproductie. Ik heb vernomen dat knappe Willy-Wortel-koppen ook daar over een geëlektrificeerd productieproces nadenken. Levert vast een verhit resultaat op.

Vrijdagmorgen stond de laatste commissievergadering Bestuur op de agenda. Doorgaans niet zo in het oog springend als die van ruimte of economie omdat de onderwerpen vaak minder aansprekend (b)lijken – bestuurlijk of financieel van aard – maar nu kon de vlam al vroeg in de pan slaan, mede door het nieuws van de dag waar we altijd mee beginnen. Ditmaal waren we vooraf bijgepraat over het programma van 75 jaar vrijheid in Nederland, waarvan de aftrap op 31 augustus a.s. plaatsvindt in Terneuzen met speciale aandacht voor de Slag om de Schelde. Een veldslag die essentieel was voor de verdere opmars van de geallieerden. De haven van Antwerpen moest immers ontzet worden. Een verhitte slag. Dat zeker. En absoluut de moeite waard om straks te bekijken. Als film, als musical, op de boulevard. Keus genoeg.

Terug naar het gevecht met woorden. Althans dat verwachtte ik toen ik n.a.v. een artikel uit de PZC van die dag – met als kern dat glysofaat in de landbouw nog veel te veel wordt gebruikt tegen alle afspraken in en zodoende de kwaliteit van ons drinkwater in gevaar brengt en de biodiversiteit hard achteruit doet hollen – de vraag stelde of GS wist hoe groot het Zeeuwse aandeel in dit grootverbruik was en of men voornemens is hier iets tegen de doen? De discussie kwam niet op gang, want “daar gaan wij niet over” was het antwoord. Ondanks dat de natuur een hoofdtaak van de provincie is? En biodiversiteit bevorderen daarin een speciale opdracht? NB. opgenomen in een paragraaf uit het coalitieakkoord waar GS voor staat.. wordt die dan geschrapt? Echte discussies over de noodzaak om de veestapel te verkleinen en te stoppen met allerlei onnatuurlijke (bestrijdings)middelen, kunnen we niet ontlopen.  

Het argument van “daar gaan wij niet over” wordt overigens gevarieerd gehanteerd door GS viel mij op. Want discussies over verlaging van de snelheid op de kering – een reeds eerder genomen besluit op een weg van Rijkswaterstaat – mondden uit in een gratis advies aan RWS om toch vooral inhaalmogelijkheden te gaan creëren op een versmalde weg. Want tja “de gehele tijd achter iemand aanrijden” dat trekt blijkbaar niet iedereen. Daar bleek GS het mee eens.. Gaan we daar dan wel over? Om over de discussie rond de kerncentrale nog maar te zwijgen. Over die besluitvorming gaan wij echt niet, maar volgens veel partijen en driekwart van GS is dat dan geen belemmering om je er juist volop mee te (willen gaan) bemoeien.

Het nieuws van de opnieuw forse(re) tekorten bij de Zeeuwse Bibliotheek, de ZB – en dan met name rond het planbureau – ontlokte bij menig collega de aandrang om GS het vuur na aan de schenen te leggen. Was dit al langer bekend? En moest de afspraak om hoe dan ook zoveel mogelijk Zeeuwse deskundigheid en dito werkgelegenheid te behouden niet doorbroken worden? Daar waar rond de marinierskazerne (praktisch) iedereen roept “afspraak is afspraak”, (b)lijkt dat hier weer een stuk minder op te gaan. De gedeputeerde doofde het oplaaiende vuurtje snel door te stellen dat ze met spoed in gesprek zou gaan.

’s Middags waren we getuige van een uitleg over hoe we in Zeeland te komende jaren willen – en moeten – gaan werken aan klimaatadaptatie. Hoe gaan we om met en beschermen we ons tegen wateroverlast, overstromingen, droogte en niet te vergeten hitte als gevolg van de klimaatverandering? Ongetwijfeld gaat dit nog leiden tot verhitte discussies.

Even leek het vrijdag echt te gaan ontbranden toen een collega van FvD veronderstelde dat je als afgevaardigde vanuit PS in bijvoorbeeld de Scheldemondraad kunt handelen zoals je dat als gekozen volksvertegenwoordiger mag doen: zonder last en ruggenspraak ergens aan deelnemen. In het Presidium zal wel duidelijk worden dat dit toch anders ligt in het geval van een afvaardiging: je wordt geacht de mening van (de meerderheid van) PS naar voren te brengen.

Ik weet niet hoe jij het ziet, maar aan het eind van de week constateerde ik dat we amper gediscussieerd hebben. Jammer. Er zullen echter nog genoeg verhitte discussies volgen, dat is wel duidelijk. Ja toch? En anders wakkert GroenLinks die wel aan.  

 

 

Hartelijke roodgroene groet,

Gerwi

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.