Gerwi's weblog

Smartweek

0 reacties

Smart. Voor managers of pedagogen een vakterm om eenvoudig en eenduidig doelen op te stellen, die dan na een bepaalde periode concreet gecheckt kunnen worden. In de volksmond wordt smart vaak gekoppeld aan leed. Of aan smartlappen, van die echte meezingers, vertolkt door volkszangers. Ben jij iemand die uit volle borst meezingt met dergelijke songs? Hoewel mijn zangkunsten deze week niet getest werden – en dat is voor iedereen maar beter ook – had ik wel te maken met een smartweek.

Zo had ik halverwege de week een weerzien met oud collega’s waarbij hartelijk – en ook wel een beetje smartelijk – gelachen werd om oude verhalen en gebeurtenissen van mijn werkjaren in de Hoeksche Waard, jaren negentig. Maar goed, dat zal je minder interesseren en het principe van privé is privé voorkomt dat ik daarover ga uitweiden. Ik wil wel even stil staan bij een ander doordeweeks gebeuren. Een aantal telers uit de kassen rond Rilland had lokale en provinciale politici opgeroepen (nogmaals) langs te komen om met eigen ogen te aanschouwen – en met eigen oren te horen – hoeveel smart er geleden wordt wanneer de plannen om daar een mest-covergister neer te zetten werkelijkheid worden.

Niet alleen door de omwonenden. Ook door de honderden medewerkers, de gehele omgeving en dat het leed zich uitspreidt op landelijke schaal is niet ondenkbeeldig aangezien de voedselveiligheid in het geding kan komen door besmetting via bacteriën, uitstoot en dergelijke. Worden aspecten als voedselveiligheid, geur, besmettingsgevaar, de enorme toename van zwaar vrachtverkeer op smalle polderwegen en de werkelijke energiebalans wel goed meegenomen in het onderzoek of er een vergunning voor die plannen afgegeven kan worden? Houdt de gemeenteraad van Reimerswaal een aanpassing in het bestemmingsplan om een en ander mogelijk te maken in september tegen? Of overheerst de angst voor claims van Engie? Wat kan de provincie nog doen? In elk geval verwachten de Staten meer uitleg over of en hoe er gezocht is naar eventuele alternatieve plaatsen. Kan deze smart nog voorkomen worden? GroenLinks zal zich daarvoor blijven inzetten.

“Hey Gerwi, heb jij in de 1e week van het zomerreces nog tijd voor het smart maken van doelen in de begroting?” Een plompverloren vraag van een medewerker van de griffie op de late vrijdagmiddag wanneer ik net op het punt sta aan te horen op welke wijze 13 bedrijven hun verhaal willen vertellen – of tonen in filmpjes – over hoe zij hun afvalstoffen en restwarmte opnieuw willen (gaan) gebruiken in het productieproces, al of niet in onderling verband. Aangezien enige flexibiliteit tot aanbeveling strekt wil je je statenlidmaatschap goed kunnen uitoefenen, antwoord ik gelijk bevestigend. Mede omdat ik het belangrijk vind dat in de begroting niet alleen staat wat we voornemens zijn, maar ook dat die doelen specifiek, meetbaar, acceptabel, resultaatgericht en tijdsgebonden zijn opdat ze controleerbaar zijn. Smart dus.

Ondertussen laat het ene na het andere bedrijf zien hoe ze (samen) grensoverschrijdend werken aan de Smart Delta Resources. Besparing van energie, hergebruik van reststoffen en warmte, inzetten op meer duurzame energie en een efficiënter gebruik, een betere opslag en meer vergroeningsactiviteiten worden ons voorgeschoteld in een tempo waar Max Verstappen nog jaloers op zou worden. Vergeleken met een aantal jaren terug, worden er inderdaad slagen gemaakt constateerden wij. Helaas zit er ook nog wel een hoog-gehalte-van-jezelf-op-de-borst-slaan bij. Want buiten de bekende invalshoeken via zon, wind, water en ja hoor, daar kwam ie weer – de kernenergie – komt men (nog) niet. Het moet wel rendabel blijven, al of niet met SDE-subsidies. Dat snap ik, maar waarom wordt alles altijd (eerst) financieel vertaald? Wat te denken van het rekenen met (effecten op) een CO2-begroting? Wel smart a.u.b.

In mijn smartweek werd ik vooral geraakt door berichten over het terughalen van IS-kinderen naar o.a. Nederland, België en Frankrijk uit Koerdische kampen; (praktisch gezien) allemaal weeskinderen van nog geen 10 jaar. “Lekker daar in de regio laten! Veel te gevaarlijk om ze zelf te gaan halen. Wat moeten wij ermee? Alleen maar kans dat ze hier aanslagen gaan plegen” en meer van dat soort reacties hoorde en las ik. Alsof een 2 of 4 jarige al van plan is met bomgordels om te gaan lopen..

Dat kan en wil ik niet geloven. Bovendien hebben die Koerden al zoveel gedaan in de strijd tegen IS. Moeten we ze als dank dan nu maar opzadelen met de opvoeding van die kinderen? Is dat niet de plicht van onze nationale overheid? Voor wezen in eigen land is dit goed geregeld. Wegkijken helpt niet m.i. Verder denk ik dat de kans op radicalisering veel groter is wanneer je ze daar laat. En ben je op de hoogte van de omstandigheden in die vluchtelingenkampen? Dan ben ik echt niet trots op de deals die de westerse regeringen gesloten hebben met Erdogan. En al helemaal niet als het aankomt op het nakomen van onze verplichtingen in deze.

Begrijp me goed, ik wil – net zo min als GroenLinks, ook al lees ik op en in de media vaak het tegendeel – geen enkele landsgrens zomaar openzetten voor iedereen. Zeker niet voor economische vluchtelingen uit landen die veilig zijn. En wie zich niet aan de regels houdt moet zeker op- en aangepakt worden. Laat daarover geen misverstand bestaan.

Ik merk echter dat je ook als politicus altijd gewoon mens blijft. Dat ik in deze smartweek bij het zien van die beelden week van smart werd is daarom niet iets waar ik me voor schaam. Het zet me alleen maar aan om ( vrijwillig) meer te doen voor (echte) vluchtelingen via Vluchtelingenwerk Zuidwest Nederland. Meer weten? Klik hier of neem gewoon contact op.

 

 

Hartelijke roodgroene groet,

Gerwi

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.