Gerwi's weblog

D-day

0 reacties

D-day. Je gaat me toch niet vertellen dat je daar nog nooit van gehoord hebt? 75 jaar na dato besteden zowel traditionele als moderne media volop aandacht aan de invasie op 5 Normandische stranden. Operatie Overlord beoogde een tweede front te starten in WOII tegen Duitsland door 130.000 soldaten op dat Franse schiereiland te droppen met behulp van 12000 vliegtuigen en 7000 vaartuigen. Het weer was verre van ideaal, de tegenstand groot, de verliezen enorm, maar het besluit van generaal Eisenhouwer luidde het begin van het einde van de Tweede Wereldoorlog in. 6 juni 1944, D-day oftewel Decision Day, bleek inderdaad beslissend voor onze vrijheid. Nog steeds. Goed dat we daar bij stil blijven staan, ieder jaar opnieuw.

 

Mijn politieke week zat eveneens vol met decision days. Besluiten die deels al genomen waren, deels nog genomen moesten worden. In orde van grootte niet te vergelijken met die waar Eisenhouwer voor stond – het is te hopen dat een dergelijk zware beslissing nooit meer door iemand hoeft te worden genomen – maar voor betrokkenen best spannend.

 

Zo was daar het afscheid van twee ervaren Zeeuwse gedeputeerden, die hun sporen in de politiek verdiend hebben, zonder nou te kunnen beweren dat die paden uitsluitend geplaveid waren met rozengeur en maneschijn. Hoe zou dat gaan? Voorafgaand aan de plechtigheid zag ik de man, die zich zo graag de nestor van het GS-gezelschap liet noemen, toch ietwat zenuwachtig drentelen door de spelonken van de Abdij, met een microfoontje om zijn nek. PvdA-er Ben de Reu – bekendstaand om zijn niet alledaagse stijl van besturen met het vermogen mensen te prikkelen – bleek toch meer in zich te hebben van het type ruwe bolster, blanke pit, al kwam dat er niet altijd uit door zijn opstelling en woordkeuze.

 

Daar viel niet zoveel aan te veranderen bleek t/m zijn laatste werkdag, maar zijn verdiensten mogen er zonder meer zijn. Op het gebied van cultuur, de waterhuishouding, het milieu en de grensoverschrijdende samenwerking heeft hij echt goed werk verzet, samen met anderen. Hoewel hij – in zijn eigen handgemaakte Zeeuwse kostuum – de voorgrond nooit schuwde, verrichtte hij achter de schermen misschien nog wel meer werk dan menigeen beseft(e). Mensen bij elkaar brengen, structuren creëren, oplossingen aandragen voor ingewikkelde kwesties, ik kan uit eigen ervaring – rond de samenwerking met onze Zuiderburen bijvoorbeeld – melden dat ie daar een kei in was. Zijn eigen trots laten varen deed ie niet gauw, maar kon hij wel, waardoor ik bijvoorbeeld, mede dankzij hem, toch heb weten te bereiken dat er uiteindelijk ook in Zeeland een verbod op varend ontgassen geregeld is.

 

Dan die andere afscheid neemster: Carla Schönknecht, van VVD-huize. Het was haar eigen decision om na 6 jaar te stoppen als dagelijks bestuurder van de provincie. En hoewel wij inhoudelijk best wel eens flink verschilden van mening, vind ik dat toch wel jammer. Haar koffie – telkens door haar zelf ingeschonken uit echte stenen kopjes (“waste jij die ook zelf af Carla?”) – smaakte prima en bleek vaak het bindmiddel om toch zaken voor elkaar te krijgen die nou niet direct bovenaan haar partijprogramma stonden of in het coalitieakkoord. Ik herinner me nog hoe op mijn initiatief – mede dankzij haar hulp – de verordening is aangepast waardoor nertsenfokkerijen in Zeeland geen vrij spel kregen.

 

Hoewel haar hart, als voormalig directeur van o.a. de VVV, vooral sneller ging kloppen wanneer de recreatie(ondernemingen) aan bod kwamen, zag zij – mede door de maatschappelijke onrust en protesten van o.a. GroenLinks – het belang van ongerepte natuur en dito kusten voor onze provincie in. Net zoals ze ook haar mannetje – sorry, vrouwtje – stond om nieuwe natuur te creëren. Een verplichting vanuit het Rijk, maar ook omdat zij er het belang van inziet voor o.a. de Zeeuwse biodiversiteit.

 

Haar gesprekspartners tijdens het ronde tafelgesprek bij haar afscheid roemden niet voor niets haar kennis en kunde rond de realisatie van de kustvisie, de havenfusie en de verbetering van de Grevelingen om maar een paar voorbeelden te noemen. En dat het met Delta BV en de Marinierskazerne (nog) niet helemaal gelopen is of gaat zoals zij dat voor ogen had en heeft komt alleen maar omdat niet iedereen altijd de beste bedoelingen van deze gedeputeerde (door)ziet. Aldus de commissaris van de Koning. Maar dat ook zij heeft bijgedragen aan vele belangrijke beslissingen die goed zijn voor onze provincie kan ik beamen. En met die welke ik graag anders zag, zal ik haar vanaf nu niet meer lastig vallen.

 

Misschien wel haar opvolger(s). Want PS moest vrijdag ook enkele belangrijke beslissingen nemen opdat het provinciale Zeeuwse bestuur weer voltallig verder kan werken aan de grote, maatschappelijke uitdagingen waar wij voor staan. Hoe jouw omgeving er uit komt te zien bijvoorbeeld. De komende jaren moeten we samen met gemeenten, bedrijfsleven, het onderwijs, maatschappelijke organisaties (o.a. op het gebied van natuur en cultuur) en niet in het minst de burger – jij dus – een omgevingsvisie opstellen. Wat mag waar wel en niet verschijnen op het land, in de kernen, langs de wateren etc.? De kadernota die dat proces beschrijft was het laatste belangrijke besluit dat genomen is op voordracht van het oude college met een zestal aanvullingen van PS.

 

Resteerde vrijdagmiddag het spannendste besluit van deze week voor betrokkenen: de installatie van het nieuwe college van GS en de installatie van enkele nieuwe leden van PS opdat de 39 zetels van dit volksvertegenwoordigersorgaan gelijk weer volledig bezet werden. Pas volgende maand zullen alle partijen laten horen wat zij van het bijbehorende coalitieprogramma vinden. De strategische agenda omvat een aantal onderwerpen waarvan GroenLinks veel verwacht. Onze volledige reactie laat nog even op zich wachten dus, maar de beslissing om in te gaan op het verzoek van Omroep Zeeland alvast te komen met een eerste reactie was geen moeilijke. Als je wilt weten waarom kun je hier terecht.

 

Nu alle besluiten van deze week achter de rug zijn, resteert de wens om succesvol te mogen gaan (samen)werken aan (het vervolg op) een slagvaardig Zeeuws bestuur dat oog heeft en houdt voor groenrode invalshoeken. Uiteraard wensen we daarbij de nieuw geïnstalleerde GS-ers en PS-ers alle succes, want de beslissing om je voor dergelijk werk beschikbaar te stellen is weliswaar lang niet zo zwaar als die welke generaal Eisenhouwer diende te nemen, maar verdient wel ieders waardering. Bij deze.

 

 

 

Hartelijke roodgroene groet,

Gerwi

 

 

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.