Gerwi's weblog

De balans opmaken

0 reacties

De balans. Die kunst van het evenwicht zoeken kan tal van gedaanten aannemen. Turners als Sanne Wevers, Epke Zonderland of onze Lord of the Rings, Yuri van Gelder, rekken zich enerzijds op allerlei manieren zover mogelijk uit zonder anderzijds uit balans te geraken. Artiesten balanceren in de nok van het circus op een trapeze of koord alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. De kruidenier van mijn grootouders – dhr. Swartjes, hij was zijn tijd ver vooruit want ging toen al de buurt rond met een soort “SRV-kar” – klonk altijd vrolijk, behalve eind december wanneer de balans opgemaakt moest worden. Menig MKB-er wordt heden ten dage nog niet blij van het in kaart brengen van wat er is verkocht, wat er nog in het magazijn staat, wat er onderweg is en hoe dit alles zich verhoudt tot het totale inkomsten-/uitgavenpatroon. Zelfs al verloopt dit tegenwoordig geautomatiseerd: de balans opmaken drukt je immers altijd met de neus op de feiten.

Feitelijk speelde mijn politieke week zich ook af rond balansen opmaken. Zo kregen wij een verhelderende presentatie over hoe de provinciale omgevingsvisie tot stand dient te komen. “De omgevingsvisie? Waar heb je die nu voor nodig?” hoor ik je denken. En stiekem denk je er misschien nog wel bij dat onze minister-president het niet zo op visies heeft (al komt hij daar meer en meer op terug). Als het goed is – goed komt moet ik eigenlijk zeggen – dan vormt die provinciale omgevingsvisie de onderlegger waarop wij in 2021 de Omgevingswet van kracht kunnen laten worden in Zeeland.

Die wet gaat 26 andere wetten vervangen die stuk voor stuk iets te zeggen hadden op wat waar wel of niet kan plaatsvinden. Niet alleen hoe de ruimte ingedeeld wordt – waar mag gebouwd worden, waar absoluut niet omdat het natuurgebied is bijvoorbeeld, waar is ruimte voor agrarisch grondgebruik en waar voor wegen, sporen, water etc. – maar ook hoe je de kwaliteit van water, bodem en lucht op niveau houdt/krijgt. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Een heidens karwei, vooral ook omdat je dit niet in je eentje kunt. Je moet niet alleen samenwerken met andere overheden als gemeenten en waterschappen, maar ook met (vertegenwoordigers vanuit) het bedrijfsleven, het onderwijs, natuur- en cultuurorganisaties, de samenleving en eigenlijk ook de burgers. Met jou dus.

Daar waar in sommige gemeenten het idee lijkt te hebben postgevat dat de provincie straks niets meer te vertellen heeft wordt het waarschijnlijk extra lastig, want duidelijk werd me wel dat dit echt niet zo is omdat aan die omgevingsvisie ook een verordening komt te hangen waarin precies aangegeven wordt wat waar wel/niet toegestaan is. En waarop dan echt gehandhaafd moet gaan worden. De balans opmakend? Dit wordt een uitdagende zoektocht naar balans.

Dhr. Swartjes zou zich aanzienlijk minder zorgen hebben gemaakt – mocht hij nu nog leven – bij het bestuderen van de balans van de provincie Zeeland over 2018. Afgelopen vrijdag kregen wij, dames en heren politici, een eerste uitleg over de cijfers van het afgelopen jaar. Niet alleen over wat er aan baten en lasten zijn geboekt, de inkomsten en uitgaven dus voor de minder financieel deskundigen onder ons, maar ook hoe die zich verhouden tot wat we verder op de balans hebben staan aan bezittingen en schulden. En of we voldoende buffers hebben om eventuele tegenvallers uit risico’s te kunnen opvangen. Mede dankzij steun van het Rijk en uit andere provincies, maar ook van de Zeeuwse (motorrijtuigen)belastingbetaler ziet het plaatje er beter uit, al blijven wij de armste provincie. De balans opmakend laat ik die in elk geval doorslaan naar de positieve kant.

En dan was er nog de presentatie door dhr. Ad Schenk, preformateur van beroep voor 1 week, die zijn bevindingen openbaar maakte na 4 dagen intensief overleggen met de 4 huidige coalitiepartijen en de grootste winnaar van de verkiezingen voor Provinciale Staten, het Forum voor Democratie. FvD kort gezegd. Hij wilde niet al te kort door de bocht gaan door te stellen dat een eventuele samenwerking niet viel uit te sluiten, maar dat die veel tijd zou vergen. En dat de uitkomst onzeker zou zijn, temeer omdat er nogal wat risico’s op de loer lagen. Zijn advies richting Jo-Annes de Bat, voorman van de grootste partij het CDA, was daarom wel kort en krachtig: ga formeren met de huidige 4 partijen.

Jo-Annes was zichtbaar "blij verrast” en kondigde aan met zijn partners in overleg te gaan of zij dit zien zitten. En ook op welke wijze dan aan andere partijen gevraagd zal worden wat zij graag op de politieke agenda voor de komende jaren willen zetten. Over varianten met andere winnaars is niet meer gesproken. Dinsdag horen we van hem of CDA, SGP, VVD en PvdA dit scenario zien zitten. Neem van mij aan dat zij daar helemaal voor zijn.

De balans opmakend concludeerde ik enerzijds dat dhr. Schenk oude wijn in nieuwe zakken schenkt en anderzijds dat GroenLinks zich weer mag gaan opmaken voor 4 jaar oppositie voeren. Hoe we dat gaan doen? Daar willen we o.a. het Paasreces voor gebruiken. Half mei melden wij ons weer in de politieke arena. Want een ding is zeker: het roodgroene geluid zal met deze versterkte fractie nog krachtiger doorklinken. Daar hoeven we de balans niet voor op te maken. Integendeel! We hebben er zin in. De enige kunst zal zijn het evenwicht te vinden tussen dat wat we allemaal naar voren willen brengen en de hoeveelheid toegestane spreektijd. Maar ook dat zien we als een uitdaging. Fijne dagen allemaal! 

 

 

Hartelijke roodgroene groet,

Gerwi

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.