Gerwi's weblog

PS(t), snap jij het nog?

0 reacties

PS. Eerste Kamer. Kabinet. Kopstukken uit de Tweede Kamer. De minister-president. Snap jij het nog? Ja, dat PS staat voor Provinciale Staten is niet zo moeilijk. Daarin zijn afgelopen donderdag keurig netjes de 39 Zeeuwse volksvertegenwoordigers benoemd die de meeste stemmen hebben gekregen van jullie. Wat gaan die nu doen? En waarom hoor en zie je nog zoveel landelijke politici langskomen op radio, tv en andere (sociale) media?

De verkiezingen voor Provinciale Staten zijn vorige week geweest. De uitslagen zijn bekend, de voorkeursstemmen gehonoreerd en ieder Zeeuws Statenlid kent zijn of haar nieuwe plek. Er wordt nu gezocht naar een aantal partijen, die samen het College willen gaan vormen. Zo’n College bestaat uit mensen van die partijen – Gedupeerde Staten geheten (GS) – en de Commissaris van de Koning. Zo’n proces vraagt tijd en vindt daarom doorgaans plaats in alle rust, stilte zo je wilt. Snap jij waarom je dan nog zoveel kopstukken uit de Tweede Kamer en/of minister-president Rutte hoort/ziet over de Eerste Kamer?

Dat heeft te maken met onze manier van kiezen, nu zo’n honderd jaar geleden voor mannen en vrouwen ingevoerd. Thorbecke, de liberale staatsman (1798-1872), wordt gezien als de grondlegger van die parlementaire democratie met een Grondwet (1848). Hij zag in en voelde aan wat ons land halverwege de 19e eeuw goed kon gebruiken. In de late Middeleeuwen was de macht immers al aan het verschuiven gegaan: adel en geestelijkheid kregen steeds minder te vertellen en burgers steeds meer. In en na de Gouden Eeuw trachtten kooplui en regenten de macht over te nemen wat uiteindelijk leidde tot revoluties.

Thorbecke vond dat volksvertegenwoordigers op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau het voor het zeggen dienden te krijgen. Onder andere door te controleren of dat wat gedaan moet worden - door uitvoerende bestuurders (zoals Burgemeester & Wethouders in de gemeente, Gedeputeerden in de provincie en de Ministers/het Kabinet in het land) – ook inderdaad conform afspraken geschiedt. Ook Oranjegezinden, zoals de meesten onder ons sinds 1830 weer waren – en nog steeds zijn – kwam hij sterk tegemoet door de Koning(in) onderdeel van de Regering te laten zijn, met dien verstande dat diens verantwoordelijkheid onder ministeriële bevoegdheid kwam te liggen.

Met enkele kleine aanpassingen werkt dit systeem tot op de dag van vandaag in Nederland. Vandaar dat je telkens voor 4 jaar nieuwe volksvertegenwoordigers mag kiezen: op landelijk niveau voor de Tweede Kamer, op gemeentelijk niveau voor de gemeenteraad en voor PS dus als het om de provincie gaat. En daar is geen bruggetje, maar een trappetje gemaakt naar de verkiezing van de Eerste Kamer. Die moet feitelijk reflecteren of wetten en regels, goedgekeurd door een meerderheid van de Tweede Kamer praktisch uitvoerbaar zijn. De Eerste Kamer wordt gekozen door de leden van PS (27 mei a.s). Een getrapte verkiezing, indirect door jouw stem dus.

En daar kwamen en komen de kopstukken van de Tweede Kamer in beeld. Die voorzagen – terecht zo is gebleken – dat het Kabinet zijn krappe meerderheid in de Eerste Kamer zal gaan verliezen. Met het gevaar dat (nog te nemen) politieke besluiten in de Tweede Kamer dan wellicht toch zullen sneuvelen. Wil men akkoorden over bijvoorbeeld het klimaat of de pensioenen erdoor krijgen, dan verdient het aanbeveling vast af te tasten wie in die Eerste Kamer wel of niet genegen zou zijn zo’n akkoord te steunen. Het is/wordt dus al met al meer dan alleen een “Chambre de Reflection”.

Misschien snap je nu (nog) beter waarom het ietwat onrustig blijft vanuit de landelijke politiek? Natuurlijk, dat valt mee wanneer je het vergelijkt met de Britse (al zijn er ook in ons land wel partijen die denken aan een Nexit), maar ik beperk me hier tot onze volksvertegenwoordigers. En ja, het is voor mij heel eervol dat ik weer voor 4 jaar gekozen ben. Bovendien ben ik enorm blij dat ik versterking krijg van Maaike voor het GroenLinkse smaldeel in de PS van Zeeland.

Maar PS(t), weet je wat ik mij wel afvraag? Of wij volksvertegenwoordigers wel echt goed luisteren.. Want volgens mij zien, beter gezegd ervaren, de meeste burgers “de overheid” als één geheel. Ze weten vaak niet precies wie nou waarover besluit en wat moet controleren; de gemeente, de provincie, het waterschap of het Rijk. Dat maakt ze ook niet zoveel uit. Als de problemen maar opgelost worden en de kansen benut. Van volksvertegenwoordigers wordt (terecht) verwacht dat die alle belangen overzien en laten meewegen in hetgeen zij uiteindelijk besluiten.

En wij volksvertegenwoordigers weten inmiddels allemaal dat het anno 2019 onmogelijk is grote maatschappelijke opgaven in je eentje te kunnen gaan realiseren. Niet als gemeente, niet als Rijk en ook niet als Waterschap of provincie. We zullen (nog) meer samen moeten werken willen we grote uitdagingen als de energietransitie, het realiseren van klimaatakkoorden en fijne woon- en werkomgevingen met oog voor natuur (en toenemende biodiversiteit boven en onder water), cultuur en het karakteristieke (Zeeuwse) landschap de komende jaren goed in gang zetten. PS(t), Maaike en ik zullen vanuit PS zeker inzetten op die verbinding waar dat gaat. Door een groenrode bril bekeken. Maar dat snap jij vast wel. Ja toch?

 

 

Hartelijke roodgroene groet,

Gerwi

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.