Gerwi's weblog

Ho-ho-ho

0 reacties

Ho-ho-ho. Dat je zo aan het eind van het jaar richting de Kerstdagen bij deze kreet onmiddellijk aan de Kerstman denkt die - vliegend door de lucht op zijn Arrenslee - alle moeite moet doen om zijn 9 rendieren in toom te houden om op tijd af te dalen met een presentje voor jou, kan ik me goed indenken. Als je tenminste al geen bezoek hebt gehad van die andere goedheiligman eerder deze week en in deze Santa Claus gelooft. En wanneer jouw geloof, al of niet juist rond deze dagen, een andere boventoon kent: even goede vrienden.

Het verhaal van Dasher, Dancer, Pranar, Vixen, Comet, Cupid, Donder, Blitzen en niet te vergeten Rudolph the Rednosed Reindeer als helpers van de Kerstman, ken je vast wel. Maar weet je ook hoe Rudolph aan zijn bijnaam “de Roodsnuit” is gekomen? Voor wie hier met de handen in het haar komt te zitten, onderdruk je neiging ze daar vandaan te halen richting je google-vriend(in) om dat op te zoeken. Komt straks wel. Ik breng je anders alleen maar verder op het verkeerde spoor waar het gaat om mijn politieke activiteiten van deze week.

Niet dat het ho-ho-ho bij de laatste Statenvergadering van 2018 ontbrak. Bij alle onderwerpen meende ik die diepe, zware stem van de Kerstman te horen. Op de achter- of voorgrond. Met telkens een andere toon om ons vakkundig – en op tijd – door de agenda te loodsen. Doorgaans doet de voorzitter dit, maar al voor aanvang van de marathonzitting had diens plaatsvervanger ons staande gehouden, ho-ho-ho roepend. Want het was toch wel zaak dat de heer Polman eerst zelf onderwerp van gesprek zou worden nu hij voor nog eens 6 jaar herbenoemd gaat worden als commissaris van de Koning. Terecht dat we daar allemaal tijd voor inruimden. De feestneus zelf trakteerde ons op een overheerlijke Zeeuwse lekkernij. En wij konden van start met het serieuze werk.

Zouden we de afgesproken eindtijd van 17 uur wel halen? Enkelen onder ons wachtte nog een surprisefeest dat eigenlijk geen uitstel duldde. En dat terwijl zo’n laatste agenda altijd propvol staat. Maar geen nood, in de voorbespreking was geconstateerd dat rond 1 thema de informatie ons pas zo laat bereikte dat het niet eens zeker was of betrokkenen al waren ingelicht over de gevolgen. Het leek ons daarom beter dat onderwerp sowieso door te schuiven naar een volgende vergadering.

Bij het eerste echte bespreekpunt hoorde ik enkele collega’s direct fors op de ho-ho-ho-rem trappen waar het gaat om de duiker in Waterdunen. Net onder Breskens moet halverwege komend jaar zout zeewater gecontroleerd doorgelaten worden in dat nieuwe natuur- en recreatiegebied om o.a. onze veiligheid beter te kunnen garanderen. Klinkt gek, maar werkt echt. Tenminste als die duiker de toets der Waterwet doorstaat. Dat wordt nog onderzocht. De plannen op zich veranderen niet en alles blijft tot nu toe binnen de begroting, dus op naar het volgende agendapunt.

De Beleidsnota Natuurwetgeving. Dat dit punt veel tijd zou kosten was ingecalculeerd. En terecht. Een huzarenstukje werk. Want pas maar eens even aan aantal oude wetten zoals de Bos-, Flora- en Faunawet 1 nieuwe met een Zeeuwse vertaling naar concreet beleid. Na gedegen voorwerk – en raadpleging van belanghebbenden – bleven er toch nog een aantal wensen over. Had je anders verwacht van politici?

Ook GroenLinks riep 3x ho-ho-ho: of we geen risico liepen dat hetgeen we met dit beleid voorstaan - het versterken van de Zeeuwse biodiversiteit – juist geweld wordt aangedaan wanneer we de gebieden waar mensen per dag 10 kilo mogen rapen (schelpdieren) of snijden (zeegroenten) voor eigen gebruik gaan uitbreiden? Kunnen we de mogelijkheid van het afschieten van verwilderde katten niet reduceren tot nul? En kunnen we samen met andere boombeheerders regelen dat de voortwoekerende bomenkap in Zeeland niet leidt tot een kaalslag, maar dat er in ieder geval minimaal een gelijkwaardige herbeplanting plaatsvindt? GS liet zelf ook nog enkele malen een krachtig ho-ho-ho horen toen bleek dat er in eerste instantie wat al te veel ruimte geboden werd om toe te staan dat damherten en ganzen overal in Zeeland met het geweer zouden mogen worden bestreden. Landelijke wet- en regelgeving staan dat dus niet toe. Benieuwd naar de inbreng van GroenLinks en de uitkomsten van dat debat? Kijk hier.

Het fietsvoetveer kent eigenlijk geen ho-ho-ho. Al waait het windkracht 9, die boot steekt gewoon de Westerschelde over om voetgangers en fietsers van oever te laten wisselen. En de flappentapper van de provincie maakt jaarlijks overuren om de tekorten op dit openbaar vervoermiddel te kunnen aanvullen. Dit doet zij overigens bij elk OV. Maar de nieuwe prijzentabel – waarin forensen en scholieren goedkoper uit (kunnen) zijn en toeristen wat meer betalen – kon op grote instemming rekenen zonder al te veel discussie. Wat moet dat moet. De grote vraagtekens zitten meer bij de nieuwe wijze van organiseren: een verdergaande samenwerking tussen de ferry- en tunnelorganisatie. Maar geen fusie. Dat (b)lijkt efficiënter. Maar kan dat? Mag dat? We horen daar later meer over.

Ik zeg hier daarom "ho-ho-ho" tegen mezelf. Niet langer uitweiden, keer terug naar het begin van deze column en sluit het kalenderjaar passend af. “En hoe zit het dan met Rudolph the Rednosed?” roep jij nu natuurlijk, je handen uit je haar halend, bang dat zij voor een onvergetelijke Kerstlook zullen zorgen. “Ai, hoe interessant ook, daar is geen tijd en ruimte meer voor”. (Klik hier maar even als je het toch wilt weten).

Allemaal hele fijne dagen dus en een goed 2019. En wat dat voor GroenLinks inhoudt? Daar hoor je me volgend jaar wel weer over, ergens in januari. Een ho-ho-ho waar het gaat om de opwarming van de aarde en eentje tegen de groeiende ongelijkheid, zullen daar zeker onderdeel van uitmaken. Wanneer ik hier over een jaar mag constateren dat 2019 een go-go-go jaar geworden is in de richting van meer roodgroene politiek is in elk geval één van mijn wensen uitgekomen. Dat het jaar jou/jullie mag brengen wat je hoopt!

 

Hartelijke roodgroene groet,

Gerwi

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.