Gerwi's weblog

Kruispunten

0 reacties

Kruisen. Wiskundigen onder ons – en geloof het of niet, die zijn er zeker – denken bij dat begrip gelijk aan lijnen die elkaar snijden en kruisen. Biologen zien meer in het kruisen van planten of dieren, terwijl treinliefhebbers onmiddellijk het flitsend passeren van een tegenligger op hun netvlies zien verschijnen. Jij denkt misschien meer aan alledaagse verkeerssituaties waar wegen of fietspaden elkaar kruisen. Of ben jij een bootsman die het bij het kruisen de zeilen steeds over een andere boeg gooit om aan de wind te blijven varen? Waar denk jij het eerst aan?

Feit is dat ik deze week regelmatig geconfronteerd werd met situaties die stuk voor stuk vroegen om (politieke) keuzerichtingen. Gaan we door op ingeslagen wegen? Of willen we iets veranderen? Ten behoeve van jezelf? Of juist voor iedereen? Voordat je me nu beticht van abracadabrataal of denkt “in cryptogrammen ben ik nooit zo goed”, zal ik met wat concrete voorbeelden komen. Misschien heb je aan het eind dan nog een goed advies.

Het begon maandagmiddag met het provinciale jeugddebat van NJR. Jongeren van Zeeuwse VO-scholen debatteerden met elkaar. Niet alleen in fracties. Nieuw waren de open debatten over thema’s die hen aangaan. Het OV bijvoorbeeld. Hun idee? Leg een spoorlijn aan dwars door Zeeland zodat ze sneller in de Randstad kunnen komen. En trek die door naar Vlaanderen. Zou mooi zijn, maar niet direct haalbaar. Misschien verrassend, maar hun interesse in het culturele erfgoed blijkt groot. Daarvoor willen ze zelfs vanachter hun schermen vandaan komen. Als ze tenminste eerst in beeld krijgen wat hier allemaal te doen is. Dat hebben wij als vertegenwoordigers vanuit PS natuurlijk direct toegezegd. En dan samen met gemeenten voor vervoer zorgend vanaf hun school op weg naar zo’n bezienswaardigheid?

’s Avonds kregen we andere kost voor onze kiezen. Want wat valt er op dit moment te kiezen wanneer je Zeeuw bent en te maken hebt/krijgt met de Brexit? Het is mooi dat de EU eruit is en een eindbod heeft neergelegd voor de Britten. Maar of we inderdaad een overgangsperiode tegemoet mogen zien van 1,5 tot 3,5 jaar waarin er tijd genoeg is om alles uit te werken voor wie daar of hier woont? Inclusief overeenkomsten voor handel en douane? Of moet je je juist instellen op een Noorse variant (een douaneafspraak) of juist een Canadese (alleen een handelsverdrag)?

Misschien is de tip om je toch maar voor te bereiden op een harde Brexit (niets geregeld) niet zo gek. Want hoezeer ik er ook van overtuigd ben dat het voor zowel de UK als de EU en Nederland – inclusief Zeeland – veel beter zou zijn wanneer Engeland in de EU blijft, wij zijn erg afhankelijk van wat het Britse Parlement halverwege december besluit. We staan op een kruispunt ja, maar welke kant we opgaan? Weet jij het? Nieuwsgierig geworden? Klik hier voor meer info.

Vrijdag hadden we eens een keer een weekafsluiting zonder vergadering. “Lekker dagje vrij dus?” denk je nu misschien. Nou nee. We werden getrakteerd op een stortvloed aan zogeheten Zicht op Beleid of informatiebijeenkomsten. Ambtenaren praten je bij over waar GS aan denkt bij de uitvoering van diverse zaken. Soms laten ze dat door deskundigen doen. Afhankelijk van het onderwerp kan je dan later in de politieke discussie beter onderbouwen waarom je zo door wilt gaan, dan wel een afslag links of rechts voorstaat.

Wil je bijvoorbeeld straks na 2020 de toltunnel zo spoedig mogelijk tolvrij maken? Of juist nog doorgaan tot 2033 met tol heffen, maar de prijzen wel wat naar beneden bijstellen? Dan wel die tickets handhaven op het huidige niveau?

En wat te doen voor de leefbaarheid? Prettig wonen, werken en verblijven in Zeeland, dat streven we allemaal na (lijkt me). Maar hoe hou je voorzieningen bereikbaar en betaalbaar? En moet je dat van bovenaf oppakken of juist initiatieven vanuit de samenleving honoreren? Krijg je burgers wel zover dat ze nog wel vertrouwen in overheid, ondernemers en/of onderwijs houden om gezamenlijk die doelen te bereiken?

Peilingen tonen aan dat de kloof tussen politiek en burgers nou niet echt kleiner wordt. Van de week kwam er nog iemand zich bij mij beklagen met een verhaal dat naadloos past in deze constateringen. Maar ik zie eveneens genoeg inspirerende voorbeelden waaruit we hoop mogen putten. Soms stilletjes als een maquette in een hoekje staand, niet meer in de spotlights gezet, omdat er tempo gemaakt zou moeten worden.. Maar wel gesignaleerd hoor.

Bij het sturen op netwerken – je weet wel, alle maatschappelijke uitdagingen zijn tegenwoordig zo groot, dat je die echt niet meer alleen als gemeente of provincie oplost – kregen we letterlijk een kruispunt voorgeschoteld waaruit op te maken viel dat we steeds meer ideeën van buitenaf moeten halen, van jullie dus, en dan werken aan de voorwaarden om gezamenlijk (meer) resultaat te kunnen halen. Een kruispunt van anders denken. In plaats van binnenuit met (ambtelijke) plannen komen, luisteren naar elkaar en gezamenlijk inspelen op wat wenselijk is. Voor de samenleving wel te verstaan.

De laatste boeg die we deze vrijdag moesten ronden was een soort kruisbestuiving in de wereld van subsidieverstrekking en sponsoring. Als provincie subsidiëren we erg veel kleinere organisaties. Bijvoorbeeld voor behoud, beheer of beleving van natuur en cultuur. Maar juist bij de grotere staan we op het kruispunt om meer en meer af te slaan richting sponsoring. Dan kan je in ruil voor je logo, je naam als provincie ook tegenprestaties verlangen. Van bijvoorbeeld Concert at Sea. Waar je dan gelijk een platform krijgt om aandacht te vragen voor jouw belangen. De Zeeuwse arbeidsmarkt bijvoorbeeld.

Welke richtingen GroenLinks kiest op al die kruispunten? Vergaderingen waren niet aan de orde. Politieke discussies evenmin – hoewel dat voor een enkele partij best moeilijk bleek met de verkiezingen in aantocht – dus ik ga mijn kruispijlen per onderwerp hier nog niet verschieten. Gezien de urgentie zal het je echter niet verbazen dat wij het liefst gezamenlijk en constructief recht op die grote doelen afgaan. Met op zijn tijd een afslag naar links natuurlijk.  

 

Hartelijke roodgroene groet,

Gerwi

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.