Gerwi's weblog

Droomscenario's

0 reacties

Dromen. Doe jij dat? Met andere woorden ervaar jij beelden, geluiden, gedachten, gevoelens wanneer je slaapt zonder dat je daar controle over hebt? Over wat je bezighoudt? Of om gebeurtenissen te verwerken? Misschien ontspruiten er toekomstplannen uit je brein zonder dat je er erg in hebt. Ik droom best veel, over van alles en nog wat. Maar kan ze nooit navertellen. Dagdromen doe ik regelmatig, over scenario’s die zich in de politiek zouden kunnen of (hoognodig) moeten gaan afspelen.

Afgelopen week werd ik overspoeld met beelden, geluiden, gedachten en gevoelens. Vol inspiratie en bijbehorende droomscenario’s. Een enkele is ondertussen al waargemaakt of staat op het punt werkelijkheid te worden. Maar wees gerust: er blijven nog genoeg grote wensdromen over. Laat me een tipje van die sluiers oplichten.

Maandagochtend drentelde ik wat vreemd door mijn eigen huis: “Het zal toch wel goed gaan?” spookte het door mijn hoofd. En dan doelde ik niet op de vele afspraken die ik ’s middags had in Middelburg. Evaluaties, werkoverleg, vergaderingen, navraag doen of voorbereidingen treffen: daar draai ik mijn hand niet voor om, dat is immers het dagelijkse werk van een politicus.

Nee, ik herinnerde mij de gang van zaken 4 jaar terug op de provinciale ledenvergadering van GroenLinks toen de lijsttrekker gekozen diende te worden. Dat werd iemand anders dan de voorgestelde droomkandidaat. Gebeurt niet vaak, maar kan in een democratische partij. Gelukkig kwam ditmaal mijn droomscenario uit: ik mag de kar trekken! Een hele eer. Met een prima #teamvoorverandering en een goed verkiezingsprogramma. Blij en dankbaar met zo enorm veel vertrouwen. Wij gaan er samen alles doen om een droomscenario te laten uitkomen op en na 20 maart 2019.. Kan jij je daar iets bij voorstellen?

Woensdag toog ik via het fraaie Zeeuws-Vlaanderen richting de Noordzeekust om daar af te buigen naar onze zuiderburen. Beter gezegd naar het gezamenlijke natuurgebied ’t Zwin waar eb en vloed vrij weer meer vrij spel krijgen en voor unieke natuur zorgen. In het bezoekerscentrum – echt de moeite waard, ook voor kinderen – vergaderde ik als een van de afgevaardigde Zeeuwse Statenleden met de Scheldemondraad. Het orgaan dat alle zaken de grensprovincies Zeeland, Oost- en West-Vlaanderen aangaande gezamenlijk bespreekt. Attente volgers roepen nu vanuit hun historische kennis natuurlijk “O ja, dat ken ik wel. Dat is toch die club waar alleen maar even gepraat wordt om dan snel over te gaan tot heerlijke Bourgondische maaltijden?” Nou dan moet ik je teleurstellen. Of juist opvrolijken.

Die rollen zijn tegenwoordig wel omgedraaid. Achter de schermen wordt veel overlegd en voorbereid. O.a. de tweejaarlijkse top tussen de premiers. Misschien moeten we er meer bekendheid aan geven, maar zo is er begin deze maand meer ruimte geregeld voor experimenten in de grensstreek. Bijvoorbeeld rond de arbeidsmarkt. Naast de samenwerking in en voor dat prachtige natuurgebied – waar volgend jaar van Nederlandse zijde de duinen op één plek zullen wijken om het getij te doen terugkeren – is er woensdag een convenant ondertekend voor inzet vanuit beide provinciale grondbanken opdat er gemakkelijker grond geruild kan worden. Vrijwillig, voor natuur en landbouw. Daar kon je vroeger alleen maar van dromen.

Vrijdag ging het in de commissie Ruimte hoofdzakelijk om de beleidsnota Natuurwetgeving. Vorig jaar is de natuurvisie vastgesteld – natuur is immers sinds enkele jaren een nieuwe taak van de provincie – waarbij al aangekondigd werd dat er dit jaar uitwerkingen zouden volgen. O.a. de Wet Natuurbescherming. En door het vervangen van de Boswet en de Flora- en Faunawet kwam dus deze nota nu aan de orde. Het grootste discussiepunt, ook maatschappelijk gezien, is de vraag “Moeten verwilderde katten in het uiterste geval afgeschoten kunnen worden ter voorkoming van nog verdere teruggang van de akker- en weidevogels?”

In de conceptnota stelde GS eerst voor nee, uit (digitale) raadpleging van de maatschappij kwam een ja en insprekers opteerden vrijdag juist weer voor een fel nee. Het zou niet echt helpen, het gaat niet om grote aantallen, er zijn andere manieren die beter werken (castreren en uitzetten bijvoorbeeld bij boerderijen om muizen te bestrijden) en, zeker ook volgens GroenLinks, het loont meer de moeite om de echte oorzaak van de achteruitgang van die vogelstand aan te pakken: de landbouw.

Begin december moeten wij als PS een besluit nemen. Kattenliefhebbers zien de oplossing in hun (dag)dromen helder voor zich; daar komt geen geweer aan te pas. En ook vogelliefhebbers geven aan twijfels te hebben of afschieten wel werkt. De grote vraag is natuurlijk of wij als politici een droomscenario weten te regisseren waarin iedereen tevreden is. Zal moeilijk worden. Maar dat is het lot van een politicus; lastige besluiten nemen.

Genoeg beelden, geluiden, gedachten en gevoelens worden over ons heen gespoeld wanneer het gaat om andere, nog grote(re) maatschappelijke opgaven. De bijdrage van(uit) Zeeland aan de energietransitie en klimaatadaptatie om er eens een paar te noemen.

Invallen genoeg. Sommige kun je wel dromen, anderen zijn misschien wat meer out of the box gedacht. Maar wat zijn hier de droomscenario’s die op zoveel draagvlak mogen rekenen dat we die uitdagingen nog tijdig realiseren met elkaar? Enig idee? Ik hou me aanbevolen.

 

 

Hartelijke roodgroene groet,

Gerwi

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.