Gerwi's weblog

Stuivertje wisselen

0 reacties

Stuivertje wisselen. Een leuk spel herinner ik me uit mijn jeugdjaren. Je moe(s)t telkens van boom (of hoepel/krijtcirkel) wisselen. Er is echter altijd minimaal 1 boom minder dan het aantal deelnemers. Degene die geen boom heeft is de kikker. Bedoeling is dat hij/zij tijdens dat verwisselen sneller bij een leegstaande boom komt dan iemand anders. Degene die overblijft is de nieuwe kikker. Jou ook bekend? In organisaties spreken we ook wel van stuivertje wisselen wanneer mensen van functie verwisselen.

Afgelopen vrijdag was het de dag der dagen in PS Zeeland. De algemene beschouwingen stonden op de agenda. Gelukkig geen hoedjesparade bij ons. Voor de minder ingewijden in het politieke metier: dit zijn de besprekingen over de begroting voor de komende jaren. Met name 2019 in dit geval. Daaraan gekoppeld zijn de najaarsnota – met wat strategische voorstellen en financiële vertalingen daarvan, een soort laatste leidraad naar het nieuwe jaar – en nog een fonds voor de nazorg van stortplaatsen. Die laatste is een verplichting, waar zelden of nooit discussie over ontstaat. Over de rest des te meer.

Daar geven de cijfers ook aanleiding toe. Uit de laatste begroting onder dit college blijkt namelijk dat er voor het eerst sinds 4 jaar ruimte overblijft nadat de algemene reserve, de financiële buffer zeg maar, eerst weer boven de vereiste grootte is gebracht. Hoe dat zo ineens mogelijk is na zoveel jaren van tegenslag? Met dank aan de commissie-Balkenende, die een actieprogramma opstelde hoe Zeeland sterker kan worden. Op voorwaarde dat het Rijk wat bijpast: van die 25 miljoen komen de eerste 13 volgend jaar onze kant op. Het kabinet ziet (eindelijk) in dat Nederland groter is dan de Randstad. Voor onze regio volgen er nog eens 35 miljoen.

Daarnaast doneren de overige provincies in 3 jaar 20 miljoen euro om een weeffout uit het provinciefonds te compenseren. “Weeffout?” roep jij nu misschien. “Wat houdt dat in?” Elke provincie krijgt geld via het Rijk. Zeeland kreeg te weinig omdat men veronderstelde dat wij jaarlijks nog 10 miljoen dividend van Delta krijgen. Dat is al jaren niet meer zo. Vandaar. Onze provincie zorgt zelf voor de laatste 10 miljoen extra. Beter gezegd jij en ik. Via de verhoging van de motorrijtuigenbelasting.

“Karrenvrachten vol extra geld” zie ik je denken. Daar zullen vrijdag wel de nodige stuivertjes gewisseld zijn. De ene partij wil hier wat meer voor, de andere daar. Dat viel nog wel mee. Of tegen zo je wilt. Op het totaal van 206 miljoen euro ligt meer dan driekwart deel sowieso vast en voor de rest is de afgelopen jaren ook al veel ingevuld. Bovendien gaan er nog steeds kruiwagens vol geld uit vanwege grote tegenslagen die we deze periode dienden op te vangen. Denk maar aan de tientallen miljoenen voor de Sloeweg en Thermphos. Die laatste blijft een risico, net als die andere grote bottleneck om onze nek: de kerncentrale. De meeste partijen omarmden het idee van GS om de resterende financiële ruimte voor een groot deel over te laten aan het nieuwe college.

Je merkte inderdaad aan verschillende bijdragen dat de verkiezingscampagne gestart is. Stokpaardjes werden van stal gehaald. Van de Thoriumcentrale tot de verbreding van provinciale wegen tot 4-baans-snelwegen. Ook GroenLinks bracht haar speerpunten naar voren – klimaat en energie, leefbaarheid, natuur en milieu plus een slagvaardig bestuur, dat samenwerking met alle belanghebbenden hoog in het vaandel heeft staan – en diende mede moties in om te trachten zaken te bewerkstelligen in de roodgroene richting. Soms lukte dat. Vaak niet, omdat in de huidige verhoudingen de midden- en rechtervleugel de overhand hebben. Voor al te wilde plannen van die zijde werden eveneens vakkundig de nodige stokjes gestoken. Al met al een soort patstelling.

De voorvrouwe van de partij met de tomaat in haar logo vatte het debat aan het eind samen door te stellen dat zij nogal wat vreemde manoeuvres had gezien: rechtse politici die linkse invalshoeken verdedigden en een linkse gedeputeerde die meer aan de Tour de France zou denken dan aan cultuur. Constateringen waar ik mij niet geheel in herkende. Klik hier wanneer je de algemene beschouwingen van GroenLinks nog eens wilt nalezen. Wat mij opviel was dat zij, evenals twee kleine partijen ter rechterzijde, de begroting en de najaarsnota afwijzen zonder met een motie of een alternatieve begroting te komen.. Enfin, misschien kozen zij wel bewust voor de rol van kikker.

GS gaat niet bibberend haar laatste half jaar in, want alle andere partijen keurden zowel de begroting als de najaarsnota goed. En er hoeft zelfs niets verschoven te worden. Volgens mij een soort stilte voor de storm. Gezien de grote maatschappelijke opgaven waar wij allemaal voor staan – denk alleen maar aan de transities ten behoeve van de energie en het klimaat en de effecten daarvan op bijvoorbeeld jouw woning, de natuur en de leefbaarheid – kan het niet anders dan dat de eerstvolgende begroting wel verschuivingen kent willen we waar maken wat we als provincie zo genereus ondertekenen: duurzame convenanten voor de havens, Zeeuwse energieakkoorden en intenties om de economie en de landbouw te verduurzamen. Allemaal hard nodig. En dat gaat niet voor niets. Mee eens?

Het tempo zal dan eveneens flink omhoog moeten willen we wereldwijd, maar zeker in Zeeland, die ambitieuze doelen halen! Het is twee voor 12. De hoogste tijd om stuivertje te wisselen. Op 20 maart 2019! Meer roodgroen in PS. En in GS? Jouw stem telt. Mogen wij daarop rekenen?

 

 

Hartelijke roodgroene groet,

Gerwi

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.