Gerwi's weblog

Zelfreflectie

0 reacties

Zelfreflectie. Ook wel introspectie genoemd. 5 eeuwen voor Christus kon je hiervoor al in de leer bij Boeddha. De 16e eeuwse Franse schrijver Michel de Montaigne wordt gezien als de Europeaan die voor het eerst zijn eigen gedachten, gevoelens en handelingen beschreef. De Nederlandse psycholoog Adriaan de Groot maakte er veel gebruik van bij bestudering van denkprocessen bij schakers. Je binnenste doorgronden, dat is het eigenlijk. Lukt jou dat? Ik vind het best lastig.

 

Je zult het misschien niet geloven, maar als politici reflecteren we ook wel eens. Welke rollen heb je als lid van PS (je bent volksvertegenwoordiger, controleur en kadersteller), ben jij je bewust van welke rol je wanneer speelt? En of je dat goed doet? Bovendien besef je als politicus – als het goed is tenminste – dat het niet gaat om jou, maar om wat je weet te bereiken. Dat kan je nooit alleen in de Nederlandse politiek, dus vraag je je eveneens af hoe de wisselwerking en samenwerking met anderen verloopt.

 

Afgelopen vrijdag stond zo’n terugblikmoment op de agenda van PS. Provinciale Staten hebben zo’n 4 jaar geleden een prachtig visiedocument vastgesteld over waar wij met zijn allen naar toe willen in onze provincie. Zeeland 2040 heet de uitkomst van dat overleg toen met allerlei partners. Afgesproken was dat er halverwege de huidige periode – ergens in 2017 – een tussenbalans zou worden opgemaakt. Zoals je inmiddels weet zijn politici altijd druk, dus jezelf een spiegel voorhouden schuif je dan wat makkelijker voor je uit.

 

Maar nu het einde van onze periode als Statenlid nadert (van maart 2015 tot en met maart 2019) ligt er dan toch een gedegen onderzoeksrapport van een erkend bureau.

“Werkt dit visiedocument door in het provinciale beleid van Zeeland?”

“Voelen onze partners dit ook zo?”

“En hoe zit het met de wisselwerking en samenwerking tussen PS en GS?”

 

O zeker, er zijn veel goede dingen gedaan en er gebeurt ook veel dat betiteld kan worden als pure vooruitgang. Duidelijk werd echter eveneens dat politici – of ze nou uit GS of PS komen – zich (te) veel laten leiden door de waan van de dag. De laatste jaren dringt het besef steeds beter door dat je als provincie niet meer in je eentje over iets gaat. Grote maatschappelijke opgaven als de “Zeeuwse (kwaliteits)kust”, “Leefbaarheid”, “Energietransitie” en “Zichtbaar Zeeland” – inmiddels aangevuld met 7 andere – voer(d)en de boventoon. Alleen vergeten we die langs de meetlat richting 2040 te leggen. Hadden we dat maar wel gedaan, want juist het visiedocument Zeeland 2040 heeft voor dergelijke ontwikkelingen veel in zich waar wij allemaal van kunnen leren. En dan hadden partners zich wellicht wel betrokken gevoeld.

 

Namens GroenLinks heb ik betoogd dat onze partij de conclusies en aanbevelingen omarmd. En hier dus zeker voor openstaat. Naar onze partners – overige overheden, maar ook het onderwijs, bedrijfsleven, diverse (vak)organisaties en maatschappelijke instellingen – en zeker ook naar jou, als inwoner, werker of recreant van onze provincie. Wij zouden ook graag de wisselwerking en samenwerking met GS (nog) verder verbeteren. Dat zie ik niet als een duel, meer als een samenspel, ieder vanuit zijn eigen rol. En daar schort(te) het nog wel eens aan. Bovendien krijgen wij er nog een belangrijke rol bij in dit tijdperk van netwerksturing (een deftig woord voor dat je praktisch alle grote opgaven niet meer alleen oppakt, maar samen): namelijk die van verbinder!

 

Op het moment dat afgelopen vrijdag GS het boetekleed aantrok – de vertaling van hetgeen in het omgevingsplan 2018 is vastgesteld blijkt anderhalve maand later op zijn zachtst gezegd niet overal een op een correct overgenomen in dat milieuprogramma – constateerde ik dat dit uitvoeringsorgaan de conclusies en aanbevelingen uit het rapport net zo hard omarmen. Ze beloofde beterschap. Alleen zaten we wel met een probleem. Voor 7 november 2018 diende dit programma vastgesteld te worden om niet in (juridische) tijdnood te komen. Goede raad was duur, maar de samenwerking sterk. Nu vaststellen wat er al staat met de toezegging dat de aanpassingen zo spoedig mogelijk zullen volgen na eerst weer ter inzage te zijn gelegd voor iedereen. Zal wel februari, maart 2019 worden.

 

Bij het onderwerp “Is er nou wel of niet een MER (Milieu Effect Rapportage) nodig?” voor de plannen van Zeeland Airport B.V. – ze willen graag ruimte tot maximaal 4000 helikoptervluchten, grotendeels ten behoeve van het onderhoud en de toerusting voor windparken op zee – kreeg ik zelf een lesje spiegelkijken voorgeschoteld door een collega Statenlid, toen ik aangaf eigenlijk mee te willen gaan met het idee van de SP om toch een onafhankelijk MER-onderzoek te laten plaatsvinden. Een onderzoek naar of er echt geen sprake is van nadelige milieueffecten bij al die helikoptervluchten en of er echt geen alternatieve locaties denkbaar zijn. Gezien het contraproductieve karakter blijkt zoiets niet te mogen.

 

Zo werken wij niet alleen samen met andere partijen, maar leren we ook nog van elkaar. Mede daarom betreur ik het vertrek van deze collega des te meer, al gun ik hem zijn promotie naar de Tweede Kamer van harte. Gefeliciteerd Rutger! Weer een Zeeuw extra in de TK. En de manier waarop jij afscheid nam van ons getuigde van veel zelfreflectie. Met name je persoonlijke woorden – en de bijdrage vanuit je binnenste aan de totstandkoming van Zeeland als Regenboogprovincie – blijven mij zeker bij.

 

En werken inspirerend. Ik ga weer voor die spiegel staan. Ben ik klaar voor nog een periode in PS van Zeeland? Die ambitie is er. Zeker. Hoe de leden van GroenLinks daarover denken wordt over een paar weken duidelijk. En zoals het hoort: het laatste woord is straks op 20 maart 2019 aan de kiezer. Aan jou dus. Want jij gaat toch ook stemmen? Of je dat nu van plan bent of niet: zelfreflectie brengt je verder.

 

 

 

Hartelijke roodgroene groen,

Gerwi

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.