Gerwi's weblog

Alle Hens aan dek

0 reacties

“Alle Hens aan dek!” Welke kapitein heeft dat niet geroepen? Ieder van ons weet wat dat inhoudt: er moet hard gewerkt worden. Historisch gezien dateert het begrip vanuit de scheepvaart waar iedereen opgetrommeld werd – met name de matrozen – om te zorgen voor meer handen (hands in het Engels, verbasterd tot hens) aan boord. Om uit te varen bijvoorbeeld of om de zeilen te reven wanneer er een storm opsteekt.

 

Inmiddels is de kreet overal ingeburgerd. Of je het gelooft of niet: ook in de politiek. Rutte zweet dit weekend peentjes over hoe hij maandag alle hens van zijn kabinet aan dek krijgt om nog een geloofwaardige draai te kunnen geven aan hun overwerk: de belastingplannen voor bedrijven heroverwegen zonder gezichtsverlies. Ik voorspel je dat dat niet gaat lukken nu het vlaggenschip van de grote vloot buitenlandse multinationals – Unilever – niet aanmonstert in Neerlands een na grootste havenstad. De afschaffing van de dividendbelasting zal niet doorgaan. Het illustere gezelschap kan zich wijden aan de hamvraag die resteert: “wat gaan we doen met die 1900 miljoen?”

 

Als volksvertegenwoordiger heb ik nog wel een tip. Jij waarschijnlijk ook wel. Investeer het niet opnieuw in (grote) bedrijven. Die redden zichzelf wel. Luister naar de noodkreten uit de publieke sector waar door jarenlange bezuinigingen – gecombineerd met door de politiek verlangde, inefficiënte extra administratieve rompslomp – het water nu echt aan de lippen staat. Niet voor niets waren deze week alle hens naar het Haagse dek getogen om te betogen dat er meer geld en meer mensen moeten naar defensie, onderwijs, politie en zorg. Noodkreten die o.a. GroenLinks al menigmaal heeft geuit. Of Rutte ze hoort?

 

Misschien is ie meer gespind op de stem van het gehele volk. Want in maart 2019 zijn er weer verkiezingen. Jouw en mijn stem zijn ditmaal extra belangrijk omdat de samenstelling van de Eerste Kamer gerelateerd is aan die Provinciale Statenverkiezing. Afgaande op de peilingen snap je dat het kabinet haar krappe meerderheid in de Tweede Kamer (slechts 1 zetel) in die andere Kamer zal verliezen (ook maar 1 zetel nu). En dat maakt het onzeker of alle genomen besluiten in de Tweede Kamer wel door kunnen gaan wanneer de Eerste Kamer doet waarvoor zij is opgericht: toetsen of die plannen wel voldoen aan allerlei (internationale) wet- en regelgevingen.

 

En juist de “gewone” man/vrouw (of genderneutrale voor wie daar op let) heeft alle reden tot klagen nu deze week duidelijk werd dat het verschil tussen arm en rijk in ons land alleen maar groter is geworden. Zelfs al werk je je dagelijks drie slagen in de rondte. “Leuk hoor, al die constateringen. Maar wat doe je zelf?” hoor ik je denken. Nou geloof het of niet, maar ook voor ons als provinciale politici geldt wekelijks: alle hens aan dek! Wanneer je een wat grotere partij bent heb je de luxe niet iedereen altijd uit zijn kooi op te hoeven laten draven, maar voor een eenmansfractie als de mijne is die spoeling dun. Terwijl er toch zoveel te doen is. Samen met je steunfractiegenoten het voorbereiden op en uitvoering geven aan de commissievergaderingen bijvoorbeeld. Dat zijn de standaard verkenningen van waarover we in de eerstvolgende PS-vergadering gaan praten en wat we als hamerstuk vaststellen. Onderwerpen die inwoners raken.

 

Dat lang niet iedereen het eens is met hetgeen in de Zeeuwse Abdij uiteindelijk een meerderheid van stemmen weet te bereiken, wordt de laatste tijd niet alleen via ingezonden brieven en sociale media duidelijk; opnieuw was afgelopen vrijdag alle hens opgetrommeld om te demonstreren tegen de komst van een mestvergister in Rilland. Dat alle volksvertegenwoordigers uit de raad van de gemeente Reimerswaal ons als Statenleden middels een schrijven hadden laten weten vierkant achter deze betogers te staan werd waarschijnlijk gevoeld als een prettige steun in de rug.

 

Het wrange is echter dat juist die raad als eerste over deze kwestie gaat. En dat juist die raad in 2010 op een enkele partij na, praktisch unaniem gezegd heeft: komt u maar met die vergister. Afgelopen vrijdag proefde ik in de commissievergadering wel dat alle hens aan het Provinciale dek die plannen eveneens niet meer passend vinden. Hetgeen mij wel enigszins verbaasde omdat twee weken daarvoor een meerderheid vanuit PS ingestemd heeft met het nieuwe Omgevingsplan2018 waar letterlijk een passage in opgenomen stond waarin de optie van de mestvergister in vermeld stond..

 

“Hoe kan een groene partij daar nou tegen zijn?” hoorde ik. Natuurlijk zijn wij voor het opwekken van duurzame energie, maar dat moet wel efficiënt en inpasbaar zijn. Is daar nog wel sprake van als de mest uit Brabant of van verder moet komen? En omzeil je dan niet het eigenlijke probleem (krimpen van de veestapel)? Om nog maar te zwijgen dat de voedselveiligheid van (biologisch) geteelde gewassen in het geding is. Dus ik kan mijn nee wel verklaren. Echter de meerderheid zei ja. Resteert m.i. alle hens aan dek om de locatie in elk geval verplaatst te krijgen naar een bedrijventerrein..

 

Eerder deze week kregen we als PS tekst en uitleg van een hele reeks heren – en 1 dame – die dit jaar aan boord geklauterd zijn van de Economic Board. “Wat is dat nou weer” roep je nu waarschijnlijk? Kan ik me voorstellen. Misschien herinner je je nog dat oud premier Balkenende met een aantal deskundigen een actieprogramma heeft gepresenteerd – Zeeland in een Stroomversnelling – om onze provincie vlot te trekken uit de economische crisis. De Economic Board, bestaande uit 21 vertegenwoordigers uit de 3 O’s (Zeeuwse overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers), die gevraagd en ongevraagd adviseren hoe die Zeeuwse economische structuur er weer sterker uit kan komen te zien. Lastige klippen als concrete projecten omzeilen ze. Of het alle hens aan dek krijgt? Ik moet het nog zien. Maar laat ze eerst maar wat meer zichtbaar worden, bijvoorbeeld door in beeld te brengen wat de effecten van de Brexit voor Zeeland zijn?!

 

Zomaar een greep uit waar je in een week zoal mee bezig bent. En dan ontbrak de tijd nog om voor te sorteren op toch wel wat meer ambities op het provinciale milieuterrein. Dat hou je tegoed. Terwijl ik ook nauwelijks een inkijkje heb kunnen geven van dat wat het meeste tijd opslokt: werken aan de komst van een GroenLinks Tweede Kamerlid naar Vlissingen met het oog op de beoogde komst van de marinierskazerne. Om over de totstandkoming van ons verkiezingsprogramma nog maar te zwijgen.

 

Een ding is wel duidelijk: wanneer je echt voorstander bent van veranderingen in onze provincie dan is het tijd voor “alle Hens aan dek!” GroenLinks wil zulke veranderingen graag aanwakkeren, dat kan ik je verzekeren. Wil jij dit ook? Monster dan aan.

 

 

 

Hartelijke roodgroene groen,

Gerwi

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.