Gerwi's weblog

In verwachting

0 reacties

In verwachting. Nee, ik doel hier niet op de periode voorafgaand aan het moment dat er weer een wereldburger bijgekomen is. Dat die 9 maanden voor de toekomstige moeder – en vader – een achtbaan vol emoties kan zijn, leidt geen twijfel, maar gezien de persoonlijke aard waag ik mij niet aan een beschrijving. Grote kans dat ik die niet kan bevatten.

 

De geboorte van de eerste Statenvergadering in dit nieuwe politieke jaar juist neerzetten is al lastig genoeg. Afgelopen vrijdag togen wij – dames en heren politici – over het statige Abdijplein richting vergaderzaal. De ontvangst was anders dan anders. Tv-camera’s draaiden, fotostatieven stonden pontificaal opgesteld en persmuskieten deden hun werk.

 

De lucht zwangerde namelijk van de onvrede en protesten. Dat gebeurt bijna nooit zo. Ingetogen en gepast maakten maar liefst twee actiegroepen ons echter duidelijk dat er die dag wel enkele heel verkeerde plannen op de agenda stonden. Eigenaren en huurders, die vaak al tientallen jaren in hun stacaravans genieten van hun vaste paradijs op een Zeeuwse camping willen dat kunnen blijven doen. Anderen zijn van mening dat er geen mestvergister in Rilland moet komen. Zeker niet op de beoogde plek.

 

Nou wisten wij alle 39 echt wel dat er die dag een heel belangrijk onderwerp aan de orde was. Een van de belangrijkste uit deze periode, namelijk het nieuwe Omgevingsplan 2018 met de bijbehorende verordening. Veel meer mensen hadden mij hierover al benaderd. Van zeer zakelijk tot heel persoonlijk. Het draait allemaal om de kernvraag: “Wat mag waar wel of niet gerealiseerd worden in Zeeland?” Natuurlijk is hier eveneens een belangrijke rol weggelegd voor de gemeenten en hun bestemmingsplannen. Maar in het buitengebied – denk aan het platteland, de natuur, het landschap etc. – vallen tal van zaken onder de provincie, die bovendien ook bestemmingsplannen dient te toetsen.

 

Een hele klus. Zeker nu er een nieuwe Omgevingswet is afgekondigd vanuit het Rijk. Dat is een dappere poging om een stuk of 26 wetten rond ruimtelijke ordening, milieu en leefwereld in 1 nieuwe te bundelen. Bedoeling is dat gemeenten, waterschap, provincie, maar ook andere partners die belang hebben bij de schaarse ruimte zoals bijvoorbeeld organisaties voor natuur en milieu, land- en tuinbouw, woongenot, recreatie etc. gezamenlijk komen tot een lokale en regionale invulling van die nieuwe wet voor 2021. Opdat daar draagvlak voor komt en iedereen weet waar hij/zij nadien aan toe is.

 

“Aha, daar hebben jullie dan nog even de tijd voor. Waarom moest dat nieuwe Omgevingsplan 2018 er vrijdag dan doorheen gedrukt worden?” vraag jij je natuurlijk af. Tja, ik hoor zeker de laatste week uit meerdere hoeken dat de politiek niets anders schijnt te doen dan zaken erdoor drukken.. iets met een D-woord. En ja, daar kan ik je volgen. Maar nee, dat is hier niet zo. Er moet voor 1 november een nieuw Omgevingsplan zijn voor de provincie, simpelweg omdat de oude dan afloopt. In dit “tussenplan” moest in ieder geval de kustvisie omgezet worden naar concreet beleid met heldere bepalingen: waar liggen de kwaliteitsstranden? Waar de natuurgebieden? En waar mag je wel of geen paviljoen (ver)plaatsen bijvoorbeeld. Maar liefst 600 bladzijden tekst en regels. Over wonen, natuur, cultuur, recreëren, landbouw, veehouderijen, kassen, aquacultuur, maar ook over grote maatschappelijke vraagstukken als de energietransitie, de klimaatverandering en hoe we die kunnen beperken, wat is daar voor nodig? Idem om de krimp te bestrijden en de voorzieningen op peil te houden. Ja, het ging echt ergens over afgelopen vrijdag.

 

Ook ik ging er naar toe in de verwachting dat er toch wel wat van die plannen omgebogen konden worden in een richting die beter aansluit bij dat wat partijen als o.a. GroenLinks graag zien. Het enige dat we gedaan wisten te krijgen is dat er op korte termijn heikele aandachtsgebieden in beeld gebracht zullen worden om juist over zo’n gebied gauw met elkaar aan tafel te gaan. Het Veerse Meer hoort daar zeker bij.

 

Gaandeweg de vergadering werd de tribune leger en leger. Buiten was iedereen al weg. Toch ging ik uiteindelijk verwachtingsvol de stemmingsronde in. Er zouden toch wel wat aanpassingsvoorstellen uit het linker-, zo je wilt progressieve, smaldeel van De Staten aangenomen worden? Hoewel soms heel spannend, was het resultaat teleurstellend. Niet een voorstel haalde het. Schaalvergroting in de landbouw en veehouderij blijft mogelijk, idem waar het gaat om uitbreiding van recreatieverblijven inclusief hogere hotels op plaatsen waar ze juist de karakteristieke Zeeuwse rust en ruimte aan (b)lijken te tasten. Luchtkwaliteit en stralingsgevaar komt later wel een keer. Zelfs voor de stacaravans en de mestvergister konden wij niets bereiken al gaat er nog wel over gepraat worden. Je snapt vast dat ik tegen dat Omgevingsplan heb gestemd.

 

“Na zo’n lange vergadering met zo weinig resultaat, dan vertrek je zeker in mineur?” hoor ik je denken. Toch niet. Ik heb in ieder geval ontdekt dat ook het college van GS voortschrijdend inzicht ten toon spreidt, want daar waar de dame en heren tot voor kort niets zagen in de Statiegeldalliantie – een bundeling van inmiddels al meer dan 775 organisaties, provincies en gemeenten (alle Zeeuwse bijvoorbeeld) die de Tweede Kamer oproepen statiegeld te gaan heffen op kleine plasticflessen en blikjes opdat het zwerfafval minder wordt en het hergebruik meer – hebben zij Zeeland inmiddels ook laten aansluiten. Scheelde mij in elk geval een motie (die het wel gehaald zou hebben)!

 

En ik heb die lange, rommelige vergadering getracht toch nog positief af te sluiten. Door op te merken dat ik uitkeek naar de totstandkoming van die omgevingsvisie waar alle belanghebbenden dus echt met elkaar in gesprek gaan over al die onderwerpen die zo sterk bepalen hoe onze provincie eruit ziet. Met kansen voor jou en mij dus. En al die andere mensen die dit omgevingsplan graag anders hadden gezien. In de verwachting dat zo’n stemming na de verkiezing van volgend jaar best wel eens wat meer in de richting van het GroenLinkse gedachtegoed zou kunnen schuiven.

 

 

 

 

Hartelijke roodgroene groen,

Gerwi

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.