Gerwi's weblog

Mondje roeren

3 reacties

Je mondje roeren. Je laten horen. Dat wordt van politici verwacht. Na een paar weken reces mochten we weer aan de bak. Misschien vond jij het wel lekker rustig zo, maar ik merkte van de week gelijk dat het toch nodig is dat we ons roeren. Om zaken te verduidelijken en om ze gedaan te krijgen.

Zo ervoer ik een paar keer dat het zeer wenselijk is om ons als regionale politici te laten horen. “Waarom?” wil jij dan natuurlijk weten. Een paar midweekse voorbeelden. PS legde een werkbezoek af bij het fietsvoetveer in Vlissingen. Voor 2018 hebben we als PS ten behoeve van die boot vorige maand 9 ton bijgelapt om de begroting sluitend te houden. Aangezien het om OV gaat en we de exploitatie noodgedwongen in eigen hand hebben, zijn we dat verplicht. Jaarlijkse tekorten waren weliswaar voorzien, maar niet in deze orde van grootte. Hoe krijg je die inkomsten omhoog? En hoe blijf je het belang van het OV dienen voor de lokale bevolking? Namens GroenLinks zal ik daarover binnenkort zeker mijn mondje roeren. En ik zal niet de enige zijn.

Dat we gezamenlijk slagvaardiger moeten optreden als Zeeuwse bestuurders constateerde de commissie-Balkende reeds bij de presentatie van haar rapport om Zeeland in een stroomversnelling te krijgen. Vergroening biedt daarvoor de beste kansen. Vanuit de roodgroene hoek roepen we al langer dat water, energie en een biobased georiënteerde economie (= werken met natuurlijke grondstoffen en hergebruik) alles in zich hebben om die daadkracht te tonen.

Water, energie en hergebruik blijken nu ook de pijlers waarop Campus Zeeland! probeert om een Bèta College van de grond te krijgen. O sorry, vanaf nu gaan we voor een Bèta Campus hoorde ik afgelopen woensdag. Zo’n instelling – geen gebouw – moet enerzijds de basis vormen voor samenwerking met (inter)nationale instituten en anderzijds een praktische werkplaats zijn. Straks groeien die 3 pijlers uit tot stevige fundamenten voor onze Zeeuwse economie. En ecologie. Want dat vereist een goede balans volgens de deskundigen.

Nog een beetje ingewikkeld? Dan is enige toelichting noodzakelijk. Daarvoor kunnen, nee moeten, o.a. politici hun mondje roeren. Want bovenstaande is een beschrijving van eindfases. Voordat je überhaupt kunt gaan denken aan werkplaatsen voor en samenwerken met (inter)nationale erkende (onderzoeks)instituten moet je goed onderbouwd aantonen dat zo’n Campus hier past.

Dat vereist op zijn beurt een laboratorium waar een en ander uitgezocht kan worden. Op wetenschappelijke basis. Maar ook in de praktijk. Met inschakeling dus van WO-HBO-MBO. Een lijn waar in elk geval GroenLinks telkens op heeft aangedrongen. Juist daarom is de komst op korte termijn van het Joint Research Centrum het allerbelangrijkst als het gaat om de realisatie van Campus Zeeland! Hier komen studenten op af. Dat is wat we allemaal graag zien. Met support vanuit de kenniswereld (URC, HZ, Scalda maar ook vanuit technische universiteiten uit Nederland en België), onderzoeksinstituten als NIOZ en het bedrijfsleven moeten Rijk en provincie in die eerste en tweede fase dat JRC mogelijk maken. Dat lijkt te gaan lukken, maar daar moet wel meer bekendheid aan worden gegeven. Werk voor de politicus dus: roer je mondje en overtuig andere belanghebbenden. En ja, dat kan jij ook zijn.

Later die middag heb ik dit voornemen maar gelijk waargemaakt in de Scheldemondraad. “De wat voor raad?” hoor ik je denken. De Scheldemondraad. Een overlegorgaan van de 3 provincies langs de Schelde: vanuit België zijn dat Oost- en West-Vlaanderen en vanuit Nederland is dat natuurlijk onze provincie. De Commissaris van de Koning en zijn Vlaamse evenknieën – de gouverneurs – schuiven aan, alsook gedeputeerden, burgemeesters, wethouders (schepenen) en een afvaardiging van de drie Provinciale Staten. Op de agenda staan altijd grensoverschrijdende belangen.

Toen mij 3 jaar geleden de eer te beurt viel om PS Zeeland te mogen vertegenwoordigen in die Scheldemondraad, werd me voorgehouden dat deze gezamenlijke mond zich vooral lijkt te roeren als praatclub. Hoog tijd om dat beeld bij te stellen. Want er gebeurt ondertussen heel veel waardoor o.a. de problematiek rond grensarbeid (verschil in erkenning diploma’s, pensioen, verzekeringen etc.) niet alleen in het Nederlandse regeerakkoord is gekomen – en de staatssecretaris onlangs hier is geweest om die problemen te aanschouwen – maar ook vertaald is naar concrete GRIP’s (Grens Informatie Punten, zowel fysiek als digitaal te bezoeken) aan beide zijden van de grens. Want er is behoefte over en weer aan arbeidskrachten. Zo biedt de havenfusie tussen Gent en ZSP volgens PS van Zeeland alle kansen op pilots voor uitwisseling van arbeid(skrachten). Om die mogelijk te maken zonder belemmeringen van wet- en regelgeving hebben we pleidooien gehouden in de Scheldemondraad, bij de staatssecretaris en diverse instanties. Ja, we roeren ons mondje echt wel. En woensdag jl. pleitten we voor wellicht de kortste wet ooit: “Maak uitzonderingen op landelijke wet- en regelgeving mogelijk in de grensstreek.”

Helder is in elk geval voor ons als (volks)vertegenwoordigende politici dat we dit soort politieke werk vanuit de achtergrond veel duidelijker naar voren moeten brengen. Idem dito voor de vele dwarsverbanden. Bijvoorbeeld straks in november bij een van de grootste verdiensten die vanuit de Scheldemondraad tot stand is gekomen: de tweejaarlijkse Vlaams-Nederlandse Top waar premier Mark Rutte en zijn Vlaamse ambtsgenoot Geert Bourgeois die grensproblematieken bespreken (en hopelijk met groenlicht komen voor meer experimenten). Aan ons – lokale, regionale en provinciale – politici de taak om te laten zien dat er tal van dwarsverbanden liggen tussen het belang van bijvoorbeeld de ferry, NSP, Campus Zeeland! en de balans tussen economische en ecologische ontwikkelingen aan beide zijden van de Schelde. “Waar doel je op?” roep je nu misschien. Wel, naast de werkgelegenheid denk ik aan de rol die water, energie en het hergebruik van (natuurlijke) stoffen bij al deze thema’s spelen.

Mocht zo’n samenvatting te kort zijn om al die dwarsverbanden gelijk te doorzien, geen nood, want je gaat hier nog meer over horen. Dat is zeker. Maar eerst ga ik me gedegen voorbereiden op komende week. Dan wil, nee dan moet ik mijn mondje roeren – samen met mijn partijgenoten uit de raad van Vlissingen - bij een overleg met ons Tweede Kamerlid en een hoorzitting in Den Haag. Om “het oproer” over de marinierskazerne tot de juiste proporties terug te brengen. Ook al ben je er misschien niet altijd blij mee, afspraak is afspraak. Ja toch? Daar mag je mij aan houden.  

 

 

Hartelijke roodgroene groet,

Gerwi.

3 reacties

Beste Gerwi,

In het verslag over het overleg met de top van het korps mariniers gisteren in de Tweede Kamer over de verhuizing naar Vlissingen van de kazerne en het korps mariniers viel mij op dat GroenLinks de initiatiefnemer was voor het overleg. Bovendien werd vermeld, dat de fractie van GroenLinks in de Tweede Kamer al z'n standpunt had bepaald n.l. : afblazen die verhuizing.

Dit gegeven riep bij mij de vraag op in hoeverre de GroenLinks fractie in Vlissingen en in provinciale Staten van Zeeland hier bij betrokken zijn. Voorts ben ik benieuwd wat het standpunt van deze Zeeuwse fracties is. 

Tenslotte zou ik willen weten op welke wijze de fractie van GroenLinks in de Tweede Kamer denkt Vlissingen te kunnen compenseren voor de schade mocht onverhoopt de verhuizing worden afgeblazen.

AgeZeeuw

18 May 2018 om 09:44

Beste Age,

Gisteren zijn de raadsleden van GroenLinks Vlissingen en ik als Statenlid GroenLinks Zeeland bij de hoorzitting geweest in de Tweede Kamer. En hebben we ook een overleg gehad met ons Tweede Kamerlid Isabelle Diks.

Zij heeft inderdaad het initiatief genomen. Alz volksvertevenwoordiger heeft ze geluisterd naar signalen uit de samenleving. En gevraagd om meer duidelijkheid. Want dure uitgaven met averechts effect heeft geen zin.

Er zijn geen andere besluiten genomen dan tot nu toe. Ze heeft inmiddels wel serie extra vragen gesteld. In afwachting op antwoorden zoekend naar mogelijkheden die voor iedereen een win win situatie kunnen opleveden. Ze is doordrongen van de Zeeuwse belangen, afspraken en reeds in gang gezette maatregelen. Wees daar van overtuigd. 

Wij doen ons best, ook vanuit onze Doornsefractie (daar wil ds gem.raad unaniem vd kazerne af). 

 

 

 

 

Gerwi Temmink

18 May 2018 om 22:04

Beste Age,

Gisteren zijn de raadsleden van GroenLinks Vlissingen en ik als Statenlid GroenLinks Zeeland bij de hoorzitting geweest in de Tweede Kamer. En hebben we ook een overleg gehad met ons Tweede Kamerlid Isabelle Diks.

Zij heeft inderdaad het initiatief genomen. Alz volksvertevenwoordiger heeft ze geluisterd naar signalen uit de samenleving. En gevraagd om meer duidelijkheid. Want dure uitgaven met averechts effect heeft geen zin.

Er zijn geen andere besluiten genomen dan tot nu toe. Ze heeft inmiddels wel serie extra vragen gesteld. In afwachting op antwoorden zoekend naar mogelijkheden die voor iedereen een win win situatie kunnen opleveden. Ze is doordrongen van de Zeeuwse belangen, afspraken en reeds in gang gezette maatregelen. Wees daar van overtuigd. 

Wij doen ons best, ook vanuit onze Doornsefractie (daar wil ds gem.raad unaniem vd kazerne af). 

 

 

 

 

Gerwi Temmink

18 May 2018 om 22:04

Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.