{literal} {/literal}

Gerwi's weblog

PAS op

0 reacties

De PAS. “Waar gaat dit over?” verzucht je nu misschien, vervolgd door: “Vast niet over mijn paspoort, want daar ga jij niet over. De bergpas waar ik wel of niet overtrek zal je evenmin interesseren en over de Zeelandpas is al genoeg gezegd. Daar merken weinig van. Niet dan?” Klopt allemaal. En toch wil ik het hebben over de PAS: het Programma Aanpak Stikstof om precies te zijn. Waarom?

 

Voorheen maakten wij ons daar niet zo druk om. Boeren kenden zo hun bedrijfskringloop: mest strooiden ze uit over het eigen land en voor hun vee verbouwden ze vaak zelf veevoer. En anders namen ze dat wel af bij hun buurman of landgenoot. Het verkeer en de industrie produceerden weliswaar steeds meer uitstoot, maar dat dit tot een reëel gevaar voor (de gezondheid van) mens en dier kon leiden werd niet onderkend.

 

De verdergaande industrialisatie, de toenemende verkeersstromen, de overwaaiende rookwolken vanuit het buitenland en niet in het minst de enorme schaalvergroting in de landbouw – zowel bij de akkerbouw als in de veehouderij – zorgen voor alsmaar meer uitstoot. O.a. CO2 (kooldioxide voor de niet-scheikundigen onder ons) en N2 (stikstof). Gecombineerd met het stijgende gebruik van stikstof als kunstmest – alles moe(s)t immers telkens  leiden tot meer productie - en de mestproblematiek zorgt dat met name die stikstof werkt als een verstikkende deken.

 

Die is tegenwoordig te dik voor grote delen van het land. Met name Natura2000 gebieden worden bedreigd. De vogel- en habitatrichtlijn maakt dat overduidelijk: de achteruitgang in biodiversiteit is schrikbarend. Daarom is er in samenwerking met het Rijk de PAS ontwikkeld. De PAS kent 2 fasen: de eerste van 2015-2021, de tweede van 2022-2030. Elke provincie is verantwoordelijk voor de uitvoering op haar grondgebied, maar moet hiervoor wel in overleg blijven met buurprovincies (en ook met buurlanden), want milieukwesties stoppen nu eenmaal niet netjes bij een gemeente-, provincie- of landsgrens.

 

Afgelopen vrijdag werden de politici uit de provincie bijgepraat over de stand van zaken in Zeeland. Over waar die stikstof vandaan komt, hoe we weten te voorkomen dat er in onze Natura2000 gebieden teveel van dat goedje terechtkomt en hoe we kans zien elders - voor met name de industrie en die boeren, die zich toch blijvend genoodzaakt voelen door te moeten in de ratrace van alsmaar groter – nog enige ruimte (b)lijken te kunnen vinden voor die gewenste uitbreiding. Zeeland zit nog niet op slot.

 

Robuuste ingrepen worden niet geschuwd. Iedereen kan bijvoorbeeld zien hoe kranen hun werk doen in natuurgebieden rond Burgh-Haamstede. Allemaal noodzakelijk om te voorkomen dat er teveel stikstof neerdaalt zoals bij onze buren in delen van De Brabantse Wal. En die problematische wal vormt dan weer letterlijk een barrière voor agrariërs uit het oostelijke deel van onze provincie met uitbreidingsplannen. Dat mag niet. Want tja, die wind he, die kan voor nog meer overlast zorgen in Brabant. Zoals onze zuiderburen net over de grens dat bij ons doen.

 

Enfin, we werden goed en deskundig bijgepraat. Over wat de PAS inhield, dat de koek opraakte (ook voor onze provincie), hoe het er elders voor staat en wat we zelf de komende tijd wel/niet kunnen gaan doen. Best belangrijk nu zowel provincie als de Zeeuwse gemeenten zich volop bezig (gaan) houden met de nieuwe Omgevingswet.

 

Stuk voor stuk kwamen de veroorzakers van die groeiende stikstofdeken aan bod: de industrie, het verkeer/transport in al haar varianten, de huishoudens, het buitenland en de grootste vervuiler (landelijk gezien): de landbouw. Hoewel het geen politieke bijeenkomst was viel het me op dat een paar collega’s voor met name die laatste sector toch wel een Zeeuwse lans trachten te breken, want dat wat ze als een goede maatregel zagen om ruimte te vinden voor hun eigen achterban daar werd zo’n zelfde maatregel voor de buren als niet gewenst beschouwd.

 

Prima dat er gepleit werd door diezelfde collega’s om de problematiek breed te bekijken. Er vlogen suggesties in het rond die barsten van de ambities waar het gaat om de vergroening van de industrie, het verkeer – overal op snelwegen niet harder dan 100 en dat niet alleen in de grote stad, maar ook op het platteland.. opties die ik niet gelijk uit die hoek verwachtte, maar die wel bewijzen dat GroenLinks niet meer de enige partij is die oproept tot verduurzaming – en de huishoudens. Mooi om te constateren. Het politieke debat zal ongetwijfeld volgen.

 

Ik heb niet al te veel gezegd afgelopen vrijdag. Hoewel geboren op de boerderij moet ik me nader oriënteren in de hedendaagse agrarische wereld – meer werkbezoeken houden met de fractie is daar een voorbeeld van – om straks goede afwegingen te kunnen maken rond de PAS. Moeten agrarische bedrijven wel steeds groter worden? Moeten veestapels zoveel bijgevoerd krijgen opdat consumenten hun dagelijkse (kiloknallende?) vleeshap kunnen blijven nuttigen? Moet dat extra voer vanuit bijvoorbeeld Brazilië komen? De vragen stellen, is ze beantwoorden. Gelukkig ziet de sector dat zelf ook in, want van de week las ik dat boeren weer meer over willen gaan op zelf zorgen voor je veevoer. Of het anders halen bij je buurman. Toch heb ik vrijdag 1 kritische noot geplaatst.

 

Pas op met de PAS! Marjan Minnesma van Urgenda waarschuwt eveneens voor de grootste veroorzaker, de klimaatverandering: wanneer wij niet voor het eind van de tweede PAS-fase (2030) de klimaatdoelen gehaald hebben, is een stijging van 1,5 tot 2 graden niet meer tegen te houden. En leidt de opwarming van de Noordpool tot ontdooiing van de Permafrost – de uitgestrekte bevroren vlaktes in o.a. Siberië en Canada – waardoor er zoveel CO2 en methaan (ammoniak) vrijkomt dat de stikstofdeken wereldwijd compleet verstikkend kan gaan werken. Onderzoek bevestigt dit.

 

Pas dus op met de PAS! En doe zelf ook wat je kunt. Het is nog niet te laat. Een gewaarschuwd mens telt voor twee..

 

 

 

Hartelijke roodgroene groet,

Gerwi.

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.