Gerwi's weblog

Grote (Schelde)mond

0 reacties

De Scheldemond. De monding van de Schelde. Je weet wel, de rivier die ontspringt in Noord-Frankrijk en dwars door België stroomt om via onze Westerschelde in de Noordzee uit te komen. De Romeinen hadden al vroeg in de gaten dat hier levendige handel mogelijk was, aan beide zijden van het water. Toen België in 1839 zich definitief afsplitste van het Koninkrijk der Nederlanden, werd in het Scheldeverdrag niet voor niets geregeld dat Zeeuws-Vlaanderen bij Nederland zou horen. Om te voorkomen dat de Belgen zeggenschap kregen over de monding van die rivier.

 

Onze zuiderburen gingen akkoord op voorwaarde dat Antwerpen vrij toegankelijk moest blijven voor de scheepvaart. Deze afspraak geldt tot op de dag van vandaag. En gevaren wordt er. Zeker ook door het Kanaal van Gent naar Terneuzen, dat Willem I – toen nog koning van België en Nederland – liet graven omdat hij het nut en de noodzaak van deze vorm van transport inzag. De oprichting van de Universiteit van Gent ging in één moeite door, omdat hij het noodzakelijk achtte dat er meer staaltjes van (water)bouwkunde en andere wetenschap zouden moeten floreren in ons kikkerlandje.

 

Dat ie dat goed gezien had bleek afgelopen woensdag nog maar weer eens. Als vertegenwoordiger vanuit de Zeeuwse Provinciale Staten had ik het voorrecht het bezoek van Staatssecretaris Knops aan Gent te mogen bijwonen. Niet als een bobo op de voorste rij hoor. Netjes achterin de zaal met een collega Statenlid hoorden wij waar ik hier al vaker over gesproken heb: de problematiek rond grensarbeid. Elk land stelt zijn eigen wetten en regels vast. Diplomatiek verwoord maakte De Scheldemondraad meer dan eens duidelijk dat die juist belemmerend kunnen werken als je over de grens aan de slag wilt.

 

Want werkgelegenheid is er volop. Het nieuwe havenbedrijf North Sea Port – voortgekomen uit de fusie van ZSP met het havenbedrijf Gent, eind 2017 – wist te melden dat er alleen dit jaar al een groei van 2000 banen te verwachten valt. En ook in de zorg zit men te springen om personeel. Ook de grote (chemische) bedrijven zijn op zoek naar technisch geschoolde medewerkers. Aan beide zijden van de grens. Echter verschillende regelingen rond pensioen, verzekering, belasting, scholing en diploma-erkenning zorgen voor belemmeringen.

 

Gelukkig leidt dat praten in de Scheldemondraad – en de daaruit voortvloeiende werkgroepen – (eindelijk) tot concrete stappen. Zo was de staatssecretaris getuige van een verdergaande samenwerkingsovereenkomst tussen Zorgsaam en de UZGent (UniversteitsZiekenhuis Gent). Meer specialisaties daar – waarbij zo’n specialist wekelijks ook een keer in Terneuzen kan komen – en vrije stageplekken over en weer opdat de basiszorg sowieso in Zeeuws-Vlaanderen mogelijk blijft. Want hoe goed de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland ook bepleit heeft dat er samenwerking tussen ADRZ en Zorgsaam gewenst is, de praktijk leert dat samenwerking met die zuiderburen eveneens hard nodig is.

 

Een bezoek aan het GRIP – Grens Info Punt – in Terneuzen liet zien dat er aan meer belemmeringen gewerkt wordt. Daar hoef je overigens niet voor naar Terneuzen. Digitaal word je eveneens wegwijs gemaakt mocht je overwegen arbeid aan de andere kant van de Scheldemond te willen gaan zoeken. De staatssecretaris kreeg overigens wel wat huiswerk mee, want feit is dat er meer pilots mogelijk zouden moeten worden zonder belemmeringen van landelijke wet- en regelgeving. In nationale parlementen worden die vaak te vuur en te zwaard verdedigd, met name door politieke partijen die niet zoveel zien in (meer) Europese samenwerking. In zowel België als Nederland. Helaas.

 

Woensdag jl. zag ik gelukkig dat eerdere pogingen om aan de bel te trekken als samenwerkende provincies (naast Zeeland zijn dat Oost- en West-Vlaanderen) in de Scheldemondraad richting Vlaamse en Nederlandse regering, niet alleen geleid hebben tot een tweejaarlijkse Belgisch – Nederlandse Topontmoeting tussen de premiers Michel en Rutte, maar dus ook tot concrete resultaten.

 

Over resultaten gesproken. Afgelopen vrijdag trokken veel partijen in de Commissie Economie hun mond open om de resultaten van het onderzoek door ZB Planbureau over de Staat van Zeeland in twijfel te trekken. Sommige Statenleden vroegen zich af of het onderzoeksbureau nog wel geloofwaardig is en volgens een aantal mag het wel opgeheven worden. Natuurlijk, ook GroenLinks erkent – net als het ZB Planbureau zelf – dat er omtrent de trek van het platteland naar de steden een onjuist beeld is geschetst door het te laten overkomen alsof ineens 28000 Zeeuwen naar de stad zijn verhuisd.

 

In de voetnoten van het rapport stond overigens wel netjes vermeld dat er een andere berekeningswijze is toegepast door het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Wetenschappelijk onderbouwd. Maar ja, wie leest dat zo gedetailleerd? Dat GS nu besloten heeft tot een onafhankelijk onderzoek door deskundigen kan GroenLinks billijken, al was het maar om alle kou uit de lucht te nemen. Want hoe vaak heeft het ZB Planbureau ons niet voorzien van deugdelijke, bruikbare informatie?

 

Onlangs nog over het VO-onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen bijvoorbeeld, waarop wij allen besloten dat (financiële) steun noodzakelijk is. En ook de tussenevaluatie door bureau KWINK over het functioneren van het ZB Planbureau is positief. Bovendien hebben we enkele jaren geleden als PS besloten dat een fusie tussen de ZB en het Planbureau Scoop goed zou zijn.

 

Terecht. We hebben immers behoefte aan gedegen onderzoek(sresultaten) – ook als die niet bevallen – om onze politieke besluiten op te (kunnen) baseren. Om dan nu om het hardst te gaan roeptoeteren dat onderzoeksresultaten en zelfs het bestaansrecht van het ZB Planbureau in het geding zouden zijn, dat gaat GroenLinks veel te ver.

 

Voor mij klinkt het als een grote mond. Een hele grote.

 

 

 

Hartelijke roodgroene groet,

Gerwi.

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.