Gerwi's weblog

Visserslatijn

3 reacties

Visserslatijn. Je weet wel: van de afdeling sterke verhalen. Vaak zo onwaarschijnlijk dat je zo’n verhaal direct onder de noemer “kan-niet-waar-zijn” schaart. Ken jij ook niet een oom of een buurman die een vis gevangen heeft zooo groooot – demonstratief zijn armen wijd uiteen spreidend – terwijl er nergens bewijs is of hij sowieso wel iets gevangen heeft? Dan denk ik altijd maar: “Goed dat hij die vangst in elk geval teruggezet heeft” en ga over tot de orde van de dag.

 

Alleen die orde van de dag bestaat voor mij de laatste weken nogal uit visserijzaken. En daaraan gelieerde vragen met als strekking: “Hoe kan het nou dat GroenLinks als enige partij geen steun geeft aan een motie in de Provinciale Staten van Zeeland die de Nederlandse overheid oproept om de Zeeuwse pulskorvisserij blijvend onder de aandacht te brengen van het Europees Parlement en de Europese Commissie?”

 

Het is toch geen visserslatijn dat er duidelijk duurzame voordelen zijn geconstateerd dankzij het vissen met elektrische stroomstootjes? “Is jouw partij niet blij dan met minder brandstofverbruik, minder CO2-uitstoot, minder beroering van de zeebodem?”. O ja, zeker. Laat ik hier helder zwart op wit zetten wat mijn partijgenoten in het Europese Parlement en de Tweede Kamer – en ook in de Zeeuwse gemeenten die met de kwestie te maken hebben – verkondigen: GroenLinks is niet tegen de pulskorvisserij. We hebben altijd ingestemd met de ruimte die de Nederlandse vloot kreeg om te experimenteren met deze nieuwe vorm van platvis vangen. Ook met de verdubbeling voor Nederland: van 5% naar 10% van de vloot (zo’n 28 boten).

 

Dat de vissers – en de Nederlands regering – overal verkondigden dat de afspraken rond die pilots straks door de EU vanzelf omgezet zouden worden in permanente goedkeuring voor de gehele vloot is een doelbewust genomen risico door de sector en het kabinet! Reken maar dat die vissers en de regering moeite genoeg doen om in Brussel aandacht te vragen voor de forse investeringen voor maar liefst 30% van de vloot (84 boten). Want tja, stel je voor dat de Europese Commissie en de Europese Raad het advies van het Europese Parlement overneemt en er na 2019 niet meer met die (extra?) pulskorkotters doorgevaren mag worden. Wie betaalt dan de strop? Niet de burger als het aan GroenLinks ligt.

 

Omdat de voorman van de kleinschalige Zeeuwse visserij zich eveneens bij alle 12 partijen in de Staten met een noodkreet meldde, wilde ik weleens het neusje van de zalm weten in deze materie. Waarom riepen niet alleen die Franse (en Engelse) kleinschalige vissers, maar dus ook hun Nederlandse collega’s, dat die pulskorvissers in troebel water vissen? Dat klopte toch niet met het verhaal dat zij juist de bodem sparen? En diervriendelijker zouden zijn?

 

Afgelopen maandag deed hun voorman zijn verhaal. Helaas heeft alleen GroenLinks de moeite genomen te luisteren naar hun belangen. Zelf vist ie nog met de hengel vanaf zijn boot. Net als nog zo’n 40 collega’s. De werkgelegenheid is verhoudingsgewijs 5x zo groot als die op de pulskorboten. De vangst is puur. Maar er gebeurt iets opvallends. Sinds het toestaan van de pulskorvisserij lijkt het erop of er steeds meer platvissen verdwijnen. Niet alleen omdat er met zwaardere stroomstoten gewerkt wordt dan de geadviseerde 12 volt pulsen – waardoor kleinere vissen ook opschrikken en in de kleinmazige binnennetten verzeild raken – maar ook omdat grotere exemplaren verkrampen dan wel aanvoelen van verre: “Wegwezen van hier” en hun heil zoeken buiten de Noordzee.

 

Aangezien de pulskorvloot letterlijk en figuurlijk veel groter en sterker is geworden varen ze tot voor de Engelse en Franse kust praktisch alle platvis op. Met de nodige bijvangst. Was het zo dat de kleine visserman, nou vooruit zo klein was ie niet, tot voor een jaar of 4 geleden nog zo’n 300 tot 400 kg kabeljauw per week kon vangen, nu komt ie niet verder dan 30 kg per jaar!! Noodgedwongen zetten ze nu in op zeebaars. Ook op de slappe ondergrond - blubberige zeebodemgedeelten - valt niets meer te halen nu de pulskor ook daar alles leegvist. Voorheen kwam de zware, metalen boomkor (ijzeren balk met kettingen) niet in deze gebieden omdat hij zich daarin vasttrok. Hadden de vissen echt rust. Allemaal visserslatijn?

 

Hoe graag de voorman zijn Zeeuwse familiebedrijf – net als zijn 39 collega’s (enkele jaren geleden waren dat er nog 200) – zou willen voortzetten vanuit onze provincie, hij en zijn collega’s vissen letterlijk achter het net. Niemand hoort hun noodkreet. Ook niet van rijkswege. Alle subsidies en innovaties zijn gericht op grootschaliger. Meer en meer. Ook aan bijvangst. Hij is daarom inmiddels, net als 5 van zijn collega’s, verhuisd naar Nieuwpoort (B), tegen de Franse grens aan. Anderen varen alleen nog parttime.

 

En hoe zit het met de overige afspraken die gemaakt zijn rond de experimenten met de pulskorvisserij? Worden al die 84 boten ingezet om pilots te onderzoeken? Met gerichte onderzoeksvragen en rapporten per boot? Of is het enthousiasme de laatste jaren alleen maar toegenomen vanwege de halvering van de brandstofkosten? En de vergrote hoeveelheid vis in de ruimen? Onderzoeksresultaten kunnen (nog) niet worden opgehoest. Evenmin de effecten op vissen, schaaldieren en ander bodemleven op langere termijn. Het (b)lijkt dat in elk geval de (jongere) kabeljauwen spastische reacties vertonen en daar soms in blijven steken. Dat de sector – en het Nederlandse kabinet – niet wilden/konden wachten op al deze antwoorden, is voor GroenLinks het bewijs dat zij hun hand flink overspeeld hebben.

 

Om dan nu opeens extra aandacht te gaan vragen voor de Nederlandse belangen van de pulskorvisserij gaat GroenLinks te ver. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. En vanuit Brussel is vaak genoeg gewaarschuwd. Niet alleen door Franse vissers. Ook LIFE, de organisatie van kleinschalige visserij, plus Nederlandse volksvertegenwoordigers in Den Haag en Brussel. En niet te vergeten die voorman van de Zeeuwse kleinschalige visserij!

 

Hij heeft niet voor niets een visje uitgegooid om de zaak breder te bekijken. En subsidies anders in te zetten. Schaar jij zijn verhaal in de categorie visserslatijn? Of juist de verhalen van de pulskorvisserij? Of ben je niet zo van de sterke verhalen en geloof je meer in de Zeeuws Latijnse spreuk bij uitstek: “Luctor et Emergo”? Worstelen doen we allemaal met bovenstaande vraagstukken. Maar de grote vraag is natuurlijk of er straks überhaupt nog wel een vis boven water te halen valt..

 

 

Hartelijke roodgroene groet,

Gerwi.

3 reacties

Beste Gerwi,

Bedankt nogmaals voor de helpende hand en het verwoorden van de realiteits zin.

 

Groet,

Ger

Ruiter Visserij

18 February 2018 om 12:30

Ik dacht altijd dat er gewoon visquota waren opgesteld door de EU. Als deze worden nageleefd en desnoods aangepast is er toch niks aan de hand?

Gijs1999

18 February 2018 om 16:15

Vraag blijft of die quota dan voornamelijk alleen maar voor de Ned platvissers bestemd moet zijn (nu al 75% van alles wat gevangen mag worden). Zij hebben zo met subsidies veel meer grotere boten en kansen gekregen dan afgesproken. En dan heb ik het nog niet over de bijvangsten. GroenLinks wil problematiek graag van alle kanten bekijken. Dat vereist sowieso volledige informatie voor iedereen.

Gerwi Temmink

18 February 2018 om 16:31

Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.