Gerwi's weblog

Hoogspanning

0 reacties

Hoogspanning. Voel jij ook wel eens die spanning? Dat je zo’n week hebt waar je zoveel te doen hebt dat je eigenlijk niet weet waar je beginnen moet? Laat staan dat alles op tijd af is? Mijn oma zei dan altijd: “Jongen, als de druk het hoogst is, is de redding nabij”. Maar of dat ook geldt voor al mijn activiteiten uit alweer de zesde week van dit jaar?

Er stond van alles op de rol. Ook zonder privé-afspraken puilde de agenda uit. Allemaal zaken die “even tussendoor” van je verwacht worden. “Wat dan zoal?” vraag jij je af? Een stukje schrijven voor de nieuwsbrief, burgers aanhoren die hun ei kwijt willen na een (rechts)zitting, campagneactiviteiten voorbereiden, de financiële verantwoording van het fractiebudget van GroenLinks over 2017 in orde maken en laten checken voordat het naar de accountant van de provincie kan. Dit moet transparant zijn en kloppen, het gaat immers om gemeenschapsgeld. Zomaar enkele voorbeelden van achter de schermen.

Daarnaast waren er de nodige bijeenkomsten. Hoe het rapport van ZB planbureau over de Staat van Zeeland zou vallen in de vergadering van de commissie Economie? Zorgde dat voor die hoogspanning? In de fractie hadden we het van te voren wel goed doorgenomen. Het onderwerp en de reacties doen de nodige stof opwaaien. Een ongelukkige planning zorgde er echter voor dat dit helemaal niet aan de orde kwam! Een groot deel van de agenda moest namelijk weer doorgeschoven worden omdat er ineens een andere vergadering tussendoor kwam. Ja, op die planning staat de nodige spanning.. Hoe ik als lid van de adviesgroep agenda ook probeer om die planning voor de Statenleden wat beter gespreid te krijgen.

Die ingelaste vergadering – vertrouwelijk, al stond het thema in de krant (we moeten als Zeeuwen toch 3 jaar lang een iets hogere motorrijtuigenbelasting gaan betalen, willen we van de andere provincies een compensatie van 20 miljoen euro krijgen voor een weeffout uit het provinciefonds) – kan het niet zijn. Dat geld hebben we hard nodig. GroenLinks heeft al vaker aangegeven dat een gedegen financiële huishouding een prioriteit voor onze provincie moet zijn en dat de MRB één van de weinige sleutels vormt om de balans in evenwicht te houden. Bovendien wordt er genoeg aan de Zeeuwse (vaar)wegen gedaan. Dat vereist sowieso al meer geld hoorde ik.

Kreeg ik misschien vrijdagmorgen hoofdpijn van de bijeenkomst waar gepraat werd over hoe we richting 2021 gezamenlijk aan een gedegen – en gedragen – omgevingsvisie kunnen werken als onderlegger van de nieuwe Omgevingswet? Elke politieke partij mocht een balletje opgooien voor dit proces. Na het felle debat van vorige week over het omgevingsplan zou je dat van die hoofdpijn misschien verwachten. Maar nee, iedereen was nu opvallend eensgezind: juist aan de voorkant van zo’n proces zou heel helder moeten zijn waarom zoiets nodig is. En vooral ook wie dan waarover gaat. Tja, waar heb ik dat eerder gehoord..?

Bij een ander thema van afgelopen vrijdag voelde ik dat de druk wel werd opgevoerd. Voor een onderzoek waar het onafhankelijke bestuur van de Rekenkamer Zeeland onlangs toe besloten heeft. “De Rekenkamer van Zeeland? Wat is dat?” hoor ik je vragen terwijl je je misschien stilletjes afvraagt – de Zeeuwse financiële tegenvallers van de afgelopen jaren in ogenschouw nemend – of de provincie niet genoeg rekenmeesters in dienst heeft. Een logische gedachtegang. Ik kan je echter geruststellen zonder te willen beweren dat het financieel allemaal goed is verlopen de laatste jaren. Als GroenLinks zaten en zitten wij daar bovenop. En wij niet alleen. De hele begroting is herzien en de planning en control wordt steeds verder aangescherpt.

Maar wettelijk blijft er een onafhankelijke Rekenkamer nodig. Die werkt voor PS. Zij kunnen bepaalde onderwerpen nog eens grondig onderzoeken. Hoofddoel is dat PS met de conclusies en aanbevelingen uit zo’n rapport iets kan (leren) voor de toekomst. Zo wil men in 2018 onderzoeken of en hoe wij als PS doeltreffender hadden kunnen optreden bij een kwestie die tot op vandaag actueel is. Namelijk de 380 kV hoogspanningskabels. Noodzakelijk om o.a. de stroom van de windparken op zee via Borsele te transporteren naar Brabant en andere regio’s waar ze veel elektriciteit verbruiken.

Je kan je inderdaad afvragen of GS en PS tijdig – ook in voorgaande periodes – het belang en de gevolgen goed genoeg onder de aandacht hebben gebracht van burgers, bedrijven, organisaties, gemeenten en andere belanghebbenden. Maar m.i. speelt ook de vraag hoe beperkt je daarbij in je mogelijkheden gehouden werd door Tennet en het Rijk. Die wilden immers geen andere opties bespreken dan wat zij in gedachten hadden. Niks onderzees, eerst ook niks ondergronds. Zijn die andere opties voldoende onderzocht? Komt Zeeuws-Vlaanderen er niet bekaaid vanaf? En is de gekozen oplossing wel echt veilig en zeker? Zo breng je wat vragen in en wachten we de resultaten met spanning af.

Ware hoogspanning voel je pas wanneer je op campagne gaat. Ik wel tenminste. Gevraagd en ongevraagd hoor je wat er speelt in de wijk. Of langs de kust: “Geen Brouwerseiland hoor, echt niet!”. Soms word je verrast. Bijvoorbeeld wanneer er boven uit een geopend raam opeens geroepen wordt: “moet ik eens even naar beneden komen?” Wat je dan kunt verwachten? Nou een hele tirade over wat er allemaal niet deugd aan de gemeente. En de politiek. En waarom mevrouw nooit meer gaat stemmen. En na een paar minuten praten volgt de verrassing: “Ja, dan ga ik toch maar stemmen. Op jou. Kan dat?” Tja, voor haar begint de verandering bij de voordeur.

Misschien voor jou allemaal geen hoogspanning. Maar ik vind het wel spannend of ze echt gaat. En voor ons als politici is het ook best spannend hoeveel er haar voorbeeld zullen volgen om in elk geval toch te gaan stemmen. Ga jij? Wat vind jij belangrijk? Wat verwacht je van GroenLinks? Vol spanning kijk ik uit naar je reactie.

 

 

Hartelijke roodgroene groet,

Gerwi.

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.