Gerwi's weblog

Het Ja-woord

0 reacties

Het Ja-woord. Voor velen een van de belangrijkste momenten uit hun leven. Voor sommigen zelfs het belangrijkste. Vind jij het ook zo ontroerend wanneer twee mensen elkaar eeuwige trouw beloven? Ik wel. Afgelopen vrijdag mocht ik zo’n fantastische gebeurtenis van zeer nabij meemaken. Prachtige herinneringen zitten voor altijd in ons geheugen. Aangezien ik echter geen blog schrijf om jullie deelgenoot te laten worden van allerlei privé-ervaringen, hou ik die mooie momenten maar daar waar ze nu zitten: in mijn hoofd (en hart).

 

Mijn politieke ervaringen van deze week staan ook wel in het teken van het ja-woord. “Ja, logisch” zal jij denken: “Jullie moeten toch altijd ja of nee zeggen tegen voorstellen die op tafel komen?” Dat is zo. Daar gaat echter het nodige aan vooraf en een enkele keer komt iets helemaal niet aan de orde. Soms omdat het nog te vroeg is of (nog) niet mag, soms ook omdat er gedaan wordt alsof het niet leeft, alsof het niet nodig is..

 

Zo overlegden we deze week met een andere partij over hoe we de energietransitie op Zeeuwse bodem meer handen en voeten kunnen geven. Wij zijn ongetwijfeld niet de enige partij die zich hiermee bezighouden, maar wel de partij die al heel lang de noodzaak van die transitie bepleit. We zullen daar ook echt het maximale uit moeten halen willen we de doelstellingen uit het energieakkoord van Parijs, maar ook de Zeeuwse vertaling daarvan, tijdig realiseren. Krachten bundelen roept de coalitie telkens: we dagen ze (binnenkort) graag uit wanneer het onderwerp op de energie-agenda komt.

 

Deze week was er ook (weer) een extra commissievergadering over de voorgenomen fusie tussen de havens van Zeeland en Gent. Uit alles blijkt dat zowel ZSP als HBG verwachten dat wij als politici in koor het ja-woord zullen geven. We krijgen nu de kans om nog wat bedenkingen en wensen te formuleren, maar de grote lijnen (b)lijken wel vast te staan. GroenLinks heeft haar visie op die havenfusie al eerder kenbaar gemaakt in het openbaar. Van diverse kanten wordt positief gereageerd op die insteek, maar ons ja-woord zal niet eerder klinken dan dat die maatschappelijke opgaven ook inderdaad de uitgangspunten worden voor het strategisch beleid van dat beoogde havenbedrijf.

 

“Ok, helder. Je hebt nu een voorbeeld van wat we binnenkort mogen verwachten en een met geheime onderdelen, maar wanneer kom je met iets dat niet op de agenda staat?” hoor ik je mompelen. En waar het eigenlijk wel hoogtijd voor is zou je daar aan toe moeten voegen. Dat komt nu. Want als volksvertegenwoordiger merkte ik deze week dat mijn doorgaans toch attente mede-volksvertegenwoordigers blijkbaar niet in de gaten hebben dat er in Zeeland wel extra aandacht gegeven moet worden aan LHBT(plus).

 

“LHBT-wat?” Stel jij je die vraag ook? Of weet je dat die letters staan voor Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuele personen en Transgenders? Over seksuele geaardheden dus. Net als overal zullen ook in onze provincie de meeste mensen heterogeen zijn. Voor wie andere gevoelens (er)kent biedt artikel 1 van de grondwet – geen discriminatie en vrijheid van o.a. je seksuele geaardheid – in principe alle ruimte om je vrij en veilig te voelen in Nederland. Dus ook in Zeeland.

 

En toch is daar LHBT-Netwerk-Zeeland. Als enige provincie in Nederland kennen wij een overkoepelend orgaan dat dient als vraagbaak en doorgeefstation voor iedereen die op een of andere manier te maken heeft of krijgt met LHBT (en je kan daar nog een plus achter denken omdat er tegenwoordig nog wel meerdere vormen bijkomen). “Hard nodig” stelden twee vertegenwoordigers van die club ons afgelopen donderdag. Om dat aan te tonen hadden ze alle politieke partijen uit de PS een uitnodiging gestuurd.

 

Van onze 39 provinciale Zeeuwse volksvertegenwoordigers ging alleen die van GroenLinks erop in. Ik kan me niet voorstellen dat al mijn collega’s het verder niet nodig vinden extra aandacht te vragen voor LHBT. Volgens de twee heren – het waren heren, maar bij het overkoepelende orgaan zijn ook dames actief of misschien kan ik in dit licht beter spreken over genderneutrale mensen – overheerst in Zeeland de gedachte: “dat komt hier niet voor” via “het is goed genoeg geregeld via artikel 1 van de grondwet” tot “het is als een ziekte, laat je helpen en keer terug naar het gewone mannetjes-vrouwtjes patroon”.

 

LHBT-Netwerk-Zeeland maakte ons duidelijk wat we als GroenLinksers wel weten: al die veronderstellingen zijn te gemakkelijk of kloppen gewoon niet. Ook niet in Zeeland. LHBT-Netwerk-Zeeland wordt momenteel nog op bescheiden schaal gesubsidieerd door de gemeenten Goes, Middelburg en Vlissingen. Onder voorwaarde dat er wel Zeeuws breed resultaten worden bereikt. Dat mensen zich vrij kunnen uiten over hun seksuele geaardheid. En bovendien: dat zij zich veilig voelen!

 

Speciale voorlichting op scholen is er, maar ook via huisartsen, GGD, welzijnsorganisaties, organisaties van werkgevers en werknemers en niet te vergeten gemeenten en provincie moeten we hiernaar streven. Het is gewoon niets anders dan gewoon (laten) doen wat er in artikel 1 van onze grondwet staat. Dat moet toch niet zo’n probleem zijn zou je denken. Nou als ik het zo hoor dan is dit voor lang niet elke inwoner van de provincie een vanzelfsprekendheid. Niet voor niets durven velen nog niet uit de kast te komen. En/of hebben zij te lijden onder pesterijen – fysiek, maar vooral ook digitaal – of geweld. Dat moet anno 2017 met de verkiezingen voor de gemeenteraden in maart 2018 in het verschiet toch anders. Vindt LHBT-Netwerk-Zeeland.

 

En GroenLinks. En met ons toch ook al die andere Zeeuwse politieke partijen. En jij. Tenminste dat is wat wij hopen. Opdat wij allen in elk geval het ja-woord geven wanneer het gaat om de erkenning van de noodzaak tot extra aandacht voor LHBT in Zeeland. Zo moeilijk is dat toch niet? Ik reken op mijn collega’s. En op jou. Mocht je met vragen zitten, iets willen doorgeven of gewoon meer willen weten, raadpleeg dan de website van LHBT-Netwerk-Zeeland of neem contact op met ze. Opdat ook LHBT-ers veilig en vrij het ja-woord kunnen geven aan hun seksuele geaardheid met respect vanuit hun omgeving.

 

  

Hartelijke roodgroene groet,

Gerwi.

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.