Gerwi's weblog

Yes we can!

0 reacties

Yes we can. De lijfspreuk uit de campagnetijd van Barack Obama, Amerika’s vorige president. Een motto dat ie waargemaakt heeft in mijn ogen. In elk geval realiseerde Obama veel veranderingen in de VS. Zomaar een paar voorbeelden: het homohuwelijk, de daling van de werkloosheid, een ziektekostenverzekering voor iedereen en niet te vergeten de stappen die hij zette om racisme en terrorisme te bestrijden. Volgens hem lukten deze zaken vooral dankzij gewone mensen. Door goed te luisteren naar wat hen beweegt. “Luister naar elkaar, kijk naar elkaar, dan overwin je verschillen. En respecteer je democratische beginselen!”

 

Aan zijn “Yes we can” wil ik mij allesbehalve meten, maar die woorden sluiten naadloos aan op mijn politieke activiteiten van deze week. Regelmatig verneem ik dat GroenLinks onder boeren geen aanhang zou hebben. “Het gaat bij jullie altijd over natuur en milieu, maar over landbouw anno 2017 horen we jullie amper. En als je het er al over hebt dan vaak in biologische zin”, of woordenstromen met dergelijke strekkingen vliegen op mij af ter bekrachtiging van dat idee. Herkenbaar? Toch klopt dit beeld niet.

 

Iemand die dit verkondigt heeft waarschijnlijk onze vertegenwoordiger in het Europees Parlement, Bas Eickhout, nog nooit gehoord. Of Rik Grashoff in de Tweede Kamer. GroenLinks stelt inderdaad dat biologisch boeren of telen meer verantwoord is, zowel voor zuivel, groente, fruit als vlees. En dat niet iedere boer zomaar kan omschakelen beseffen we best. Maar is het nodig dat er nog altijd meer dan de helft van de Europese subsidies naar de landbouw gaat? Voor nog meer schaalvergroting, bestrijdingsmiddelen en/of dieronvriendelijke maatregelen?

 

“Ja, we moeten immers steeds meer mensen, miljarden meer mensen, voeden, dan moet je toch wel? Zeker als je je zoon (of dochter) ook nog een toekomst op het land gunt,” krijg ik vaak te horen wanneer je probeert aan te tonen dat landbouw veel duurzamer kan en moet. Minder kiloknallers, meer plantaardig voedsel bv. Soms heb je als GroenLinkser het gevoel alsof je tegen dovemans oren praat. Misschien wordt dat omgekeerd ook wel gedacht. Tijd dus om te handelen naar Obama’s credo: luister naar elkaar, kijk bij elkaar en ga het gesprek aan.

 

Zijn woorden bewezen deze week hun hoge waarheidsgehalte want juist door de dialoog aan te gaan werden de inzichten van zowel de fractie als een aantal boeren vergroot. Een moderne melkveehouder in Nieuwerkerk - met een vrijloopstal en een sterke samenwerking met zijn akkerbouwbuurman – blijkt al een stuk duurzamer te werken dan zijn reguliere voorgangers. Zie hier ons verslag mocht je daar meer van willen weten.

 

’s Morgens hadden we al een prachtig voorbeeld gezien van boeren voor akkervogels, ook op Schouwen-Duiveland rond de Plompe Toren nabij Burghsluis. Onder inspiratie van een puur biologische boer en een geduldige natuurorganisatie hebben inmiddels 8 van de 12 reguliere boeren uit die omgeving toegezegd hun manier van akkergebruik aan te passen in een richting die akkervogels en andere dieren meer ruimte geeft. Daar liggen jaarcontracten onder, maar het feitelijke succes is gebaseerd op vertrouwen. Na 4 jaar loont dat (meer) dan de moeite. Levensvatbaar voor boer en natuur. “ Yes we can!” mogen zij roepen. In de hoop dat dit model op nog 10 passende locaties in Zeeland van de grond komt. Meer willen weten? Zelf kijken? Zie ons verslag.

 

Je kunt het geloven of niet, maar vrijdag kwam daar nog eens een dubbele bevestiging bovenop dat wij als politici mogen zeggen dat we iets kunnen. Ja echt waar, de vergadering van de commissie voor bestuurlijke aangelegenheden duurde slechts een half uurtje! Zo snel hebben we nog nooit vergaderd geloof ik. Er werd niet meer gezegd dan nodig was. Kort en krachtig. Al hoorde ik een enkeling daarna zeggen dat het een nietszeggende vergadering was.. Tja, een kritisch geluid moet er altijd klinken he?

 

Die houding bespeurde ik eveneens bij de daaropvolgende informatiebijeenkomst. De Rekenkamer heeft - op verzoek van Provinciale Staten – onderzocht waar PS tegen aan lopen met een fenomeen waar de politiek – en de maatschappij – steeds vaker mee te maken hebben: het netwerk. Voorheen was het “simpel”. De gemeenteraad of PS hebben taken waar alleen zij een besluit over mogen/moeten nemen. Zo’n democratisch genomen besluit geeft de colleges dan de ruimte een en ander uit te werken in de gewenste richting.

 

Heden ten dage zijn er echter tal van projecten en/of maatschappelijke opgaven waar meerdere instanties, organisaties, gemeenten, het waterschap en de provincie (soms ook nog de buren) mee te maken hebben, over mee beslissen en aan mee betalen. Een netwerk dus. Kunnen wij als PS dan nog wel onze kaderstellende-, controlerende- en volksvertegenwoordigende rol goed uitvoeren was/is de grote vraag? “Yes we can”, denk ik (als we onze werkwijze  eveneens veranderen), maar daarover is het laatste woord nog niet gezegd schat ik in.

 

Dat geldt ook voor de inspirerende afsluiting van mijn week. Samen met honderden andere fractievoorzitters, campagneleiders en/of toekomstige lijsttrekkers voor de naderende gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 zetten wij de eerste stappen in de richting van opnieuw een wervelende campagne. “Hoe kun je daar nu al zeker van zijn? Je laat de kans om te regeren immers glippen?” roepen critici van jullie kant onmiddellijk in koor. Ja, die voorzet snap ik. Er moet ook weer veel werk verzet worden. Maar ik heb de plannen gehoord en gezien. “Wat die dan zijn en hoe we dat willen gaan doen?” Tja, daar moet je nog even op wachten. Niet voor niets stelde ik dat hier nog wel de nodige woorden aan besteed moeten worden. En daden.

 

Je mag van mij echter nu al wel weten dat ik er alle vertrouwen in heb. Het “Yes we can” op zijn GroenLinks zal regelmatig te horen zijn tijdens onze campagnes in diverse Zeeuwse gemeenten. En dat dit zal leiden tot betere resultaten dan 4 jaar geleden. Daar geloof ik in. Daar gaan wij voor. Of jij daar aan mee kunt doen? Yes, you can!

 

 

 

Hartelijke roodgroene groet,

Gerwi.

 

PS. Ben jij benieuwd naar wat de energietransitie betekent voor Zeeland? En voor jou?  PS nodigen jou van harte uit op vrijdagmorgen 30 juni a.s. in Zierikzee; meld je aan! Meer weten? Bekijk het filmpje op de facebookpagina en twitter van de provincie Zeeland (23 juni jl.; link valt momenteel niet te plaatsen helaas) of vraag het gewoon.

 

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.