Gerwi's weblog

Succes als oppositie?!

1 reactie

Oppositie. In een democratie zoals de onze bestaat de oppositie doorgaans uit politieke partijen die gekant zijn tegen de uitvoerende macht. Landelijk gezien is dat tegen de regering, gemeentelijk tegen het college van B&W en provinciaal dus tegen het college van Gedeputeerde Staten (vaak afgekort als GS). Coalitiepartijen steunen landelijk het kabinet en lokaal of provinciaal het college. Iedereen die daar niet in zit wordt dus gerekend tot de oppositie. Doorgaans. Want je kan de uitvoerende macht ook gedogen. Denk maar aan de PVV in Rutte I, het eerste kabinet onder leiding van Rutte. Of je daar garen mee spint? Dat laat ik aan jouw oordeel over.

 

Je vraagt je misschien af “Hoe voer je oppositie?” of “Heeft oppositie voeren wel zin? Die coalities zijn vaak dichtgetimmerde bolwerken waar je toch niet doorheen komt.” Goeie vragen. Je kan als oppositie zo veel mogelijk op de barricades springen, actie voeren en overal consequent tegenstemmen. Je kan je ook constructief opstellen, d.w.z. elk voorstel op zijn merites beoordelen. Als een voorstel dan in jouw programma past ga je mee. Dat zorgt ervoor dat (een of meerdere) coalitiepartijen een volgende keer wellicht wat sneller genegen zijn een voorstel van jou te steunen. Sommigen noemen dat de gunfactor. Voor GroenLinks gaat het om de inhoud. Constructief oppositie voeren is daarbij onze insteek. Bij principiële kwesties zullen we echter geen millimeter schuiven. Zo weet iedereen over het algemeen goed wat je aan elkaar hebt op het politieke speelveld.

 

En kun je als oppositie successen boeken. Afgelopen vrijdag nog. Vanaf dat ik voor GroenLinks in de PS zit (maart 2015) heb ik erop gehamerd hoe hard het nodig is dat er ook een verbod komt op varend ontgassen in Zeeland. “Varend ontgassen?” Ja, de finishing touch bij het schoonmaken van tanks uit binnenschepen. Waarbij benzeen en benzeenhoudende dampen vrijkomen in de lucht boven het open water van bv. de Ooster- en Westerschelde. Omdat dit in omringende provincies en Antwerpen niet mag, tierde dat “ontgassingstoerisme” welig op de Zeeuwse wateren. Niet goed voor mens, dier en milieu. Na jaren van aandringen is er nu dus steun van alle partijen en komt dat verbod er ook in Zeeland! Net als in West-Brabant, Zuid- en Noord-Holland, Utrecht en binnenkort ook in Gelderland. Een (inter)nationale regeling is de volgende stap, opdat het handhaven ook administratief gedaan kan worden. Kijk, zo wordt je inzet als oppositie beloond!

 

Vanuit de maatschappij hoor je eveneens meer en meer vormen van oppositie. Over de zorg bijvoorbeeld, het onderwijs, de klimaatverandering, de groeiende ongelijkheid, vluchtelingen en/of hoe landen geleid worden. “Ga je nu speculeren op de vraag of GroenLinks – die hier immers het nodige over te zeggen heeft – (niet) mee moet gaan doen in het nieuw te vormen kabinet?” Daar waag ik me in dit stadium van de formatie niet aan. Dat laat ik aan onze Haagse deskundigen in de hoop/zekerheid dat zij weinig of geen water bij de wijn zullen doen als het gaat om principiële kwesties voor GroenLinks. Zoals de aanpak van de klimaatverandering, de ongelijkheid, het vluchtelingenvraagstuk (en ook kansrijk onderwijs en goede zorg/voorzieningen).

 

Nee, ik hou het dichter bij huis deze reis. Protesten tegen hoe we met elkaar omgaan, al of niet via internet, zijn aan de orde van de dag. Ook de Zeeuwse maatschappij is verhard. Maar gelukkig komen netjes-geuite-oppositie-signalen goed door bij coalitiepartijen. In Vlissingen bijvoorbeeld. Daar hoorde ik deze week dat het Nollebos gewoon het Nollebos blijft. Er zou definitief geen vakantiepark komen. Succes als oppositie dus!

 

Volgens mij wordt er rekening gehouden door coalities met opposities. Zeker als politiek en maatschappij eensgezind kritische geluiden laten horen. Neem het verzet tegen de Zeeuwse Lagune. Of nog beter: Brouwerseiland. Of de plannen voor een Ibiza in de Grevelingen nu de keringsveiligheid van de dam wel of niet aan zouden tasten, minister Schulz van Infrastructuur & Milieu kwam daar maar niet uit. De verkiezingen zijn nog niet voorbij of ze weet het. Brouwerseiland zou aan de binnenkant van de dam komen en vormt dus geen gevaar voor de veiligheid. Ja, he, he, dat was een maand geleden niet anders hoor. Waarom zo lang gewacht? Vanwege de verkiezingen? Het verzoek van de gemeente Schouwen-Duiveland om ontheffing van de Barro (Besluit algemene regels ruimtelijke ordening) wordt nu dus opeens gehonoreerd waardoor deze gemeente de voorbereidingen verder kan starten richting een nieuw bestemmingsplan met ruimte voor Brouwerseiland.

 

“Gaat dat plan dan definitief door?” hoor ik menigeen vertwijfeld vragen. Nou zover is het nog niet. De gemeenteraad moet nog een aantal essentiële besluiten nemen, waaronder de goedkeuring van dat bestemmingsplan. En voordien krijg je als burger, organisatie, maatschappelijke instelling en/of bedrijf eerst de gelegenheid jouw zienswijze op deze voornemens in te dienen.

 

Kansen genoeg nog om partijen in de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland in te laten zien dat meer en meer mensen tegen Brouwerseiland zijn. De teller van de petitie tegen dit plan staat al op 16607 en kan nog altijd ondertekend worden. Bijna waren de tegenkrachten vanuit de oppositie in de Tweede Kamer al sterk genoeg om het plan te blokkeren, maar een motie van die strekking haalde het net niet (72 voor, 78 tegen). Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat de aanhouder kan winnen. Wat zou het mooi zijn als we straks in juni 2017 opnieuw zouden kunnen zeggen: succes als oppositie! Ik ga ervoor. Jij ook?

 

 

Hartelijke roodgroene groet,

Gerwi.

 

1 reactie

Het zou mooi zijn als GroenLinks en D66 bij de formatiebesprekingen het voor elkaar krijgen dat zowel Brouwerseiland als de Zeeuwse Lagune gestopt worden. Mee regeren is mede verantwoordelijkheid dragen.

Jan Kollaart

26 March 2017 om 12:46

Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.