Gerwi's weblog

Tunnelvisie

0 reacties

Tunnelvisie. We hebben er allemaal wel eens last van. Ik ook, zeker als ik de reacties afgelopen vrijdag hoorde – en zag – op mijn inbreng in de commissievergadering over (de tarieven van) de Westerscheldetunnel. Ik zou zo overtuigd zijn van mijn eigen opvatting dat ik niet meer opensta voor andere meningen en argumenten. Tja, het is maar hoe je dat bekijkt. “Wat doet erop?” vraag je je af als Zeeuw. Of “Wat is er aan de hand?” wanneer je niet in onze provincie geboren en getogen bent, maar wel belangstellend.

 

Op de agenda stond de aandelenstrategie van de NV Westerschelde – je weet wel de NV die opgericht is in 2003 om dertig jaar lang de tunnel te exploiteren – en waar de provincie Zeeland de enige aandeelhouder van is. De “winsten” worden als dividend uitgekeerd, maar komen niet in de algemene pot van de provincie. Dit omdat deze gelden nodig zijn voor het onderhoud van de Sluiskiltunnel en het terugverdienen van de aandelen die van het rijk zijn overgenomen. Allemaal logisch. En vastgelegd, dus geen punt van discussie. Ook niet voor GroenLinks.

 

Dit zijn wel de redenen dat er tol moet worden geheven. In principe 30 jaar lang, dus nog tot augustus 2033. De directie bepaalt de tarieven, maar raadpleegt natuurlijk haar aandeelhouder vooraf om steun te krijgen voor haar koers. Er zijn 4 opties, of eigenlijk 3. Al anderhalf jaar geleden is gevraagd naar de eerste mogelijkheid: kunnen we dat hele beheer en onderhoud niet in eigen hand nemen? Dus alles onder de vlag van de provincie. Dit blijkt niet zo een, twee, drie te gaan. O.a. omdat dan de Tunnelwet door de Tweede Kamer veranderd moet worden. Deze optie valt nu af, maar er is toegezegd dat het onderzoek doorloopt en t.z.t op de agenda terugkomt.

 

Daar wilde men – terecht denk ik – niet jarenlang op wachten. Daarom hebben wij nu voor vier jaar de keuze uit de volgende strategische opties:

  1. Zeeland blijft deelnemer, lees enig aandeelhouder, en we streven naar zo laag mogelijke tarieven

  2. Zeeland blijft deelnemer en we streven naar zo snel mogelijk tolvrij

  3. Verkoop van (een deel van) de aandelen.

 

Tegelijkertijd stond er nog een ander punt op de agenda, nl. een verwacht extra positief resultaat van 9,2 miljoen euro t/m 2032 wanneer de NV Westerscheldetunnel  enig aandeelhouder zou worden van haar “dochtermaatschappij” Movenience. Voor wie het niet weet: deze dochter zorgt voor alles wat te maken heeft met administratie en inning van de gelden op het tolplein. Zeg maar de wijze waarop je je tol betaalt. De Portugezen hebben aangegeven wel van hun 40% aandelen af te willen, nu er niet een internationaal systeem (b)lijkt te komen. Het is handig wanneer die dan in handen van de NV Westerscheldetunnel zouden komen. Dat vindt GroenLinks ook.

 

Mijn oogkleppen zouden opgezet zijn zodra het gaat om de besteding van die beoogde 9,2 miljoen winst bij overname van die Portugese aandelen. In het eerste voorstel – streven naar een zo laag mogelijk tarief, in dit geval vasthouden aan het huidige tarief voor 4 jaar – hebben de rekenmeesters al gelijk die winst doorgerekend in de tabellen over de tarieven. Daar zouden we niet zonder die 9,2 miljoen kunnen, er moet immers genoeg dividend binnenkomen om het onderhoud van de Sluiskiltunnel te kunnen betalen zegt de gedeputeerde.

 

Allemaal waar heb ik gezegd, maar waarom niet een genuanceerdere keuze voorgelegd aan ons als aandeelhouder van de NV? Deze inkomsten – als ze daadwerkelijk zo groot blijken in de loop der jaren – zijn onverwacht en extra! Waarom dan niet netjes vooraf de vraag: “Gaan we die gebruiken voor de exploitatie?” of “Gaan we die gebruiken voor het eerder tolvrij maken?” Dat had volgens mij best gekund. Immers: als die Portugezen niet van hun aandelen hadden afgezien was het dividend over hun 40% direct richting Portugal gegaan en zeker niet in Zeeuwse handen gekomen.

 

Ook zonder die 40% komt er genoeg geld binnen voor het onderhoud van de Sluiskiltunnel via de inkomsten van de tol voor de Westerscheldetunnel tonen alle tabellen aan: immers het aantal passages groeit. Economisch gezien is dat pretttig ja, milieutechnisch gezien zou dat ook zo zijn als we allemaal elektrisch gaan rijden, maar dat terzijde.. Optie 1 kan dus ook zonder die 9,2 miljoen euro volgens mij. Nog steeds zeg ik dat bovenstaand idee – vooraf vragen aan de aandeelhouders of deze onverwachte meevaller in de exploitatie moet of niet – heel reëel zou zijn geweest. Maar dat zie ik dus helemaal verkeerd volgens alle andere partijen. En GS.

 

Wel vaker heeft GroenLinks het idee dat het volgens de meerderheid goed zou zijn om maar zoveel mogelijk geld in asfalt te stoppen. Vorige week bleek dat ook al. Er is nog bijna 1 miljoen euro over van de eerste Sloewegfase . “Hou dat maar vast voor het vervolg van de Sloeweg en Tractaatweg, we verzinnen er later nog wel een opdracht bij” is de algemene tendens. Tegen alle afspraken in over hoe je met meevallers omgaat, want die horen naar algemene middelen te gaan (waar je ze altijd weer uit kunt halen door een besluit van PS als er ergens extra geld voor nodig is). Er zijn nu nog geen besluiten genomen over dat vervolg. Als vertegenwoordiger van GroenLinks zal ik wel weer aan een tunnelvisie lijden in de ogen van anderen, maar ik kom hier in de Staten op terug. Zo zijn de afspraken niet, eveneens onderkend door al die andere partijen..

 

Niet alleen in de provincie kampen (of Kampen?) we met tunnelvisies. Ook het rijk kan er wat van. Wat te denken van minister Kamp die doodleuk stelt dat de kerncentrale geen verlies lijdt en dat wij als Zeeuwen de problemen bij Delta – waar nou juist die destijds door een landelijke meerderheid gewenste kerncentrale het grote struikelblok is – maar zelf moeten oplossen? Het EPZ jaarverslag laat toch een heel ander beeld zien.. Als ambassadeur heb ik afgelopen week bij de opening van het Prinsjesfestival daarom toch maar getracht een aantal Tweede Kamerleden (nogmaals) te overtuigen het kabinet op andere gedachten te brengen. Jan Peter Balkenende heeft dat ook al gedaan.

 

Heb ik last van een tunnelvisie? Of bekijk ik iets in bredere verbanden, in samenhang? Zeg jij het maar. Ik blijf er voor gaan licht te vinden aan het eind van elke Zeeuwse tunnel!

 

 

 

Hartelijke, roodgroene groet,

Gerwi

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.