Gerwi's weblog

Dtv

1 reactie

Dtv. Dtwat? Dtv is een gebruikelijke afkorting. Voor de niet actieve sociale mediagebruikers onder ons: #dtv staat voor “durf-te-vragen” en het hekje ervoor, een hashtag voor de wel actieve gebruiker, dient als zoekfunctie. In een woordenboek of encyclopedie zoek je op alfabet. Tegenwoordig tik je zo’n hashtag in op je computer, laptop – o pardon, te ouderwets – iPhone, Smartphone of iPad en hupsakee, daar zie je alles dat rond dat onderwerp is gepubliceerd. Deze weken is bv. #tdf erg in trek vanwege een groot sportevenement in Frankrijk.

 

Voor mij vereiste de actualiteit van de afgelopen week niet zoveel fietswerk – of het zou moeten zijn dat ik eerst veel dossiers en stukken moest doorfietsen om te komen tot een goed betoog met prikkelende vragen en stellingen in de Staten – maar toch voelde ik mijn benen goed. Ik had meer een ren-je-rot-gevoel. Van vraag naar vraag. De ene keer stel je die zelf, de andere keer worden ze gesteld. Door fractiegenoten, collega-statenleden, maar ook door vrienden, burgers en buren. Allemaal om politieke redenen. Ja, je gelooft het misschien niet maar mensen weten een volksvertegenwoordiger echt wel te vinden.

 

Zo maar een greep in willekeurige volgorde:

 

“Wil je nog even naar de teksten kijken van de aanbesteding voor een nieuwe accountant, die de komende jaren de financiën van de provincie moet gaan controleren?” Ja zal ik doen, beloof ik, maar praktijk leert dat de vraag blijft liggen tot de laatste dag van de week.

Vanuit diverse afdelingen hoor ik GroenLinksers dezelfde vraag stellen als een van mijn buren: “Wat is dat nou voor een soapserie bij de VRZ?”. Tja, wie de berichtgeving in de krant begin deze week volgde kon best het idee krijgen dat GTST een Zeeuwse vervanger had gekregen. Maar veiligheid en handhaving in Zeeland zijn te belangrijk om het zo af te doen: dus maar schriftelijke vragen gesteld aan het College en de Commissaris van de Koning.

“Hey, CampusZeeland! staat vrijdag op de agenda van de Staten; je legt toch wel een link tussen de kansen die Zeeland biedt voor het onderwijs en nieuwe banen?” Nee, dit was niet dhr. Balkenende – al zou hij het zo geweest kunnen zijn – maar een fractievolger. We overleggen in de fractie en dat leidt tot de suggestie vooral in te zetten op Zeeuwse kansen met duurzame energie. Opwekking, maar ook kennisoverdracht en besparing bieden ruim baan, letterlijk en figuurlijk, aan jongeren. Zeker wanneer pilots samen met HBO/MBO en het bedrijfsleven worden opgezet. “Goed idee” zegt de gedeputeerde. Niet alleen voor de economie, maar ook voor de ecologie en het milieu. Wordt vervolgd.

Diezelfde gedeputeerde mag uitleggen op mijn vraag waarom er ineens twee varianten voor de aansluiting van de Sloeweg op de Bernhardweg van tafel zijn gehaald omdat ze niet zouden voldoen aan de voorwaarden. GroenLinks vindt dat dit aan PS is. Na de nodige commotie wordt duidelijk dat dit nooit de bedoeling is geweest. Alle varianten zullen na de zomer aan de orde komen. Dat is politieke winst waar ik blij mee ben.

Ineens verschijnt er een artikel in de NRC over het Natuur- en Recreatieschap Grevelingen. Eigenlijk het voormalig Natuur- en Recratieschap Grevelingen. Het is inmiddels opgegaan in het ZW-Deltaschap. “Hier moet je toch echt wel vragen over stellen” tipt een oudgediende mij. En ja, daar heeft ie een punt. Want hoe kan het dat er vorig jaar in het geheim besloten is dat er nog 134.000 euro nodig bleek voor een onderzoek t.b.v. een eco-hotel dat toch al gebouwd is/zou worden? Best veel geld. Dus maar gauw weer een paar schriftelijke vragen gesteld aan GS.

Ah, de Tweede Kamerfractie meldt zich tussendoor. Hoe het zit met bepaalde Zeeuwse aangelegenheden. Mijn altijd nauw betrokken fractiemedewerkster pakt dit op en zet de vragen uit. Fijn dat zij altijd zo actief meewerkt.

“Hoe zit het eigenlijk met de fractiebezetting in de vakantieperiode?” Op die vraag vinden we in de fractievergadering al snel een antwoord. Wanneer ondergetekende straks met zijn partner even een paar weken van de Italiaanse zon – en culturele bezienswaardigheden – hoopt te genieten, nemen burgercommissieleden de eerste honneurs waar. Fijn als je zo op je fractiegenoten kunt rekenen. Want de politiek gaat altijd door, ook al vraag jij je misschien wel eens af wat “die lui daar nou eigenlijk zitten te doen?”

Heel vaak hebben we het over Delta N.V. Afgelopen vrijdag opnieuw. Het ging over het splitsingsplan. GroenLinks ziet veel onzekerheden. Met name rond de kerncentrale en is bang dat Zeeland zelfs haar tafelzilver – het netwerk – straks moet inleveren zonder er nog iets over te zeggen te hebben. ’s Ochtends was er een nieuw protocol vastgesteld over uitwisseling van geheime informatie. Niet meer hele stukken achterhouden, hooguit passages. Dus ’s middags gelijk dtv toegepast met het verzoek gedeelten van de inhoud openbaar te mogen maken. Helaas: GroenLinks was weer eens de roepende in de woestijn.

Gelukkig adviseerde een andere oudgediende mij in een van de pauzes tussendoor. Ongevraagde raadgevingen, maar juist daar heb je veel aan. Dank daarvoor. En ook Delta wordt vervolgd, daar kan je van op aan. Lees mijn bijdragen maar via https://zeeland.groenlinks.nl.

Net voor die vergadering was er de vraag vanuit het veld of GroenLinks niet in wilde haken op landelijk actuele vragen rond het (niet meer mogen) gebruik(en) van bijengif. Dus nogmaals een paar schriftelijke vragen de deur uit voor het College.

Op een netwerkbijeenkomst stelde een oud-collega voor, “als GroenLinks tenminste een echte OV-partij is”, eens haast te maken met het herstel van een echte intercity. Nog voordat ik de vraag kon doorspelen lees ik dat hier aan gewerkt wordt. Er komt misschien ieder uur een extra trein tussendoor. Of dat genoeg is? Kan altijd meer natuurlijk.

Tot slot een vraag van een burger uit Zeeuws-Vlaanderen. Ja, die weten GroenLinks ook wel te vinden hoor. Prima. Net als de vraag overigens. “Wanneer komen er nu eindelijk ook eens nieuwe, blauwe ANWB-borden voor de afslag Gent/Terneuzen/tunnel langs de A5i als je vanuit Middelburg komt?” Ik stelde die vraag afgelopen vrijdag. Duurt nog tot november. Maar medewerking is er, want de gedeputeerde zegde toe dat de gele borden naar voren gehaald zullen worden.

 

Zomaar een weekje vol vragen. Eigenlijk gaat het elke week zo. Dat zal menig collega-statenlid kunnen bevestigen. En dat is goed. Kan ook altijd nog beter. Heb jij geen vragen, die met de provincie hebben te maken? Aarzel niet. Dtv!

 

 

Hartelijke, roodgroene groet,

Gerwi

1 reactie

Als lid van de partij is het logisch dat ik mijn volksvertegenwoordiger in de PS om hulp vraag als Zeeuws-Vlaanderen weer eens over het hoofd gezien wordt. Echt duidelijk waarom juist die bestelling is blijven liggen is het niet. Ik hoop in elk geval dat het tijdens het toeristenseizoen wel wat veiliger wordt. Bedankt voor je inspanning.

JannieTr

10 July 2016 om 07:58

Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.