Het andere geluid ......

Zorgbusiness

1 reactie

In de gemeenteraad van Goes werd recentelijk een voorstel behandeld om een woon- en werkvoorziening te bouwen voor mensen met een verstandelijke beperking aan de rand van de gemeente. Om precies te zijn tussen een crematotium, een autosnelweg, een food-boulevard en een woonwijk.

Opdrachtgever is ‘s-Heeren Loo, een landelijke zorgorganisatie die het bijna failliete Zeeuwse Arduin overnam. Die laatste organisatie werd vele jaren geleid door Piet van der Beemt, die de organisatie had omgebouwd naar kleinschalige woonvoorzieningen in de woonwjk en dagbesteding op een andere lokatie.

De nieuwe eigenaar kiest nu weer voor grootschaligheid waarbij wonen en dagbesteding weer bij elkaar komen. Dat scheelt reistijd en is goedkoper. Belangenorganisaties roepen al dat dit een schending van het VN-verdrag van de Rechten van de Mens is. Hierin staat dat de toegankelijkheid, persoonlijke autonomie en volledige participatie van mensen met een beperking moet worden gewaarborgd.

In de Goese gemeenteraad ontstond een discussie tussen SGP/CU-fractievoorzitter Johnny Lukasse, fractievoorzitter en PvdA-fractievoorzitter Marco Eestermans. Lukasse verweet zijn collega negativiteit, want is het geen mooie locatie voor bewoners met een verstandelijke beperking, vlak bij de snelweg en dicht bij het ziekenhuis? Dat deze bewoners ook graag naar het stadscentrum gaan ontgaat hem. Hij sprak op persoonlijke titel. Hopelijk denkt zijn fractie er iets anders over.

Enkele dagen eerder stond er in de PZC een artikel over een nieuwe voorziening voor dementerenden in de Goese binnenstad. Het gebied tussen ‘s-Heer Hendrikskinderenstraat en Nieuwstraat wordt zo een compleet dorp voor deze doelgroep.

Zorg is business en met de vergrijzing is dementie boomingbusiness. De voorzieningen voor dementerenden schieten als paddestoelen uit de grond. Vaak wat duurder dan het reguliere verpleeghuis, maar dan heb je ook wat. Een prachtige locatie in de binnenstad verkoopt tenslotte beter dan een voorziening naast een snelweg en een crematorium.

Vaak zijn het familieleden die een mooie locatie voor pa of ma uitzoeken, en dan is een mooie ligging in het stadscentrum prachtig. Of de dementerende bewoners zelf het verschil merken is de vraag omdat ze niet zoveel meer kunnen genieten van die buitenwereld.

Anders is het met mensen met een verstandelijke of fysieke beperking. Zij kunnen nog wel genieten van het bruisende leven in een binnenstad. Met een scootmobiel of ander rollend materieel wordt die binnenstad nu haast onbereikbaar. Het is dan ook logischer om de voorziening van ‘s-Heeren Loo dichter bij of in het stadscentrum te bouwen in plaats van deze - zoals vroeger - te verbannen naar de rand van de samenleving.

De mogelijkheden van een gemeenteraad zijn wat beperkt, maar men kan wel iets meer sturend zijn bij de vaststelling van planuitwerking. Dat doet het Goese college tenslotte ook bij de ontwikkeling van het winkelbestand in de binnenstad.

 

1 reactie

Zoek eens een locatie voor mensen met Down en Dementie,die zijn op één hand te tellen in Zeeland.

wijari

21 February 2021 om 23:32

Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.