Het andere geluid ......

Loyaliteit

0 reacties

In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent dat politieke partijen met een ledenstructuur  ledenvergaderingen houden om hun kandidatenlijsten vast te stellen. Daar zijn procedures voor die vast liggen in statuten en reglementen. Persoonlijke ambities zijn soms groot. Wat te doen met een kandidaat die zelf vindt  dat hij of zij uitstekend functioneert maar waar een bestuur of ledenvergadering net iets anders over denkt? Of de kandidaat die al heel lang zitting heeft in een gemeenteraad terwijl leden vinden dat het wel eens tijd wordt voor een nieuw gezicht. Spannend maar vaak ook een hoop gedoe.

Ook ik ben weer kandidaat voor mijn partij en sta in mijn gemeente op een onverkiesbare negende plaats op de kandidatenlijst. Ik heb geen ambitie om raadslid te worden. Het is meer om blijk te geven van mijn steun. Al weer een aantal jaren ben ik gestopt met mijn politieke werk. Na 20 jaar gemeenteraadslid vond ik het tijd voor andere actviteiten. Eigenlijk zat ik al te lang op die raadszetel. Terecht dat mijn partij, maar ook andere partijen, nu een maximum van 12 jaar hebben ingesteld. Je zorgt dan voor doorstroming en vernieuwng van mensen, en dat zorgt voor nieuwe ideeën.
 
Ook dit jaar zijn er weer mensen die uit onvrede opstappen, de politiek verlaten, een eigen partij oprichten of actief worden bij een andere partij. Vaak met het argument dat ze zich niet meer kunnen vinden in de landelijke of plaatselijke partijlijn. Vreemd dat zo iets dan altijd speelt als het er naar uitziet dan men niet meer kan terug keren op de zo fel begeerde raadszetel.
 
Ik begrijp dat niet. Vaak zijn het mensen die zich soms tientallen jaren hebben ingezet voor zo’n partij. Vaak is er ook waardering voor die inzet. Maar tijden veranderen, er komen nieuwe mensen, en dan krijgt je te horen dat je niet meer op die hoge plaats op de kandidatenlijst komt. Dat is natuurlijk een teleurstelling. Wat zou het mooi zijn als die mensen hun kennis en ervaring zouden inzetten om jonge mensen in de politiek te begeleiden en te coachen.
 
Ook ik ben al heel lang lid en actief geweest van een partij. Daarnaast was ik heel lang actief in de vakbeweging. Door deze twee organisaties heb ik mij kunnen ontwikkelen. Natuurlijk mag zo’n partij jou dankbaar zijn voor het vele werk dat je gedaan hebt. Maar het is ook de partij die je de kans gegeven hebt om raadslid, wethouder of een andere bestuurspost te vervullen. Ik heb al een aantal jaren geen functie meer in de politiek of vakbeweging. Er zijn standpunten waar ik me soms niet in kan vinden. En als je lang je gezicht niet laat zien dan vervreemd je ook een beetje van zo’n organisatie. Toch zal ik het lidmaatschap van mijn partij en vakbond niet opzeggen. Dat heeft te maken met loyaliteit, maar ook met mijn wereldbeeld. Natuurlijk zijn aan die loyaliteit ook grenzen. Als er bijvoorbeeld situaties zijn waar je je principiëel niet in kunt vinden. Dan wacht je niet of je misschien toch nog die fel begeerde zetel kunt blijven bezetten maar vertrek je direct.

 

 

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.