Berken allergie in Oostburg

Welkom op mijn weblog

Hoogervorst laat het afweten

0 reacties
Hoogervorst laat het afweten Letterlijke text van de  brief als antwoord van Hoogervorst aan mij dd. 24 oktober 2006  In uw brief van 28 augustus jl. geeft u aan dat u zich ongerust maakt over allergenen van berkenbomen. U vraagt mij:- of ik het behoud en nieuwe aanplant van Berkenbomen rond bebouwing ondersteun- of ik het gedane allergenen onderzoek in Sluis goed vind- of ik iets onderneem tegen het ziek worden van mensen door allergenen door berkenbomen De aanplant van bomen in de bebouwde omgeving is een gemeentelijke aangelegenheid. De gemeente heeft de verantwoorderlijkheid om een weloverwogen beslissing te nemen over de in te richten open ruimten met medeneming van volksgezondheidsaspecten. Op basis van de laatste wetenschappelijke kennis en onderzoeken en meldingen van de bevolking, adviseert de GGD de gemeente over gezondheidsaspecten in het lokale beleid. Voor vragen omtrent de directe gevolgen op uw gezondheid door allergenen uit berkenbomen en voor onderzoek, kunt u zich het beste wenden tot uw plaatselijke GGD, medische milieukunde. In uw  buurt is dat GGD Zeeland, bezoekadres. Westwal 37, 4461 CM Goes, tel: 0113-249400 Hopelijk heb ik u hiermee voldoende geïnformeerd. Met vriendelijke groet, De Minister van Volksgezondheid,Welzijn en sportnamens deze,de Directeur Publieke Gezondheid. dr. D. Ruwaard einde brief = = = = = =  Op deze manier communiceert de minister van volksgezondheid  dus met de burgers in nederland, hij láát antwoorden, en geeft daarbij eigenlijk op geen enkele vraag antwoord. Bovendien verwijst hij naar de GGD zeeland, die in een eerder stadium reeds aangaf dat het hun worst zal wezen, wat er met de gezondheid van de burgers gebeurt. (altijd leuk bij calamiteiten, de geloofwaardigheid van deze lieden) Op 27 augustus reeds kreeg ik antwoord van de GGD Zeeland:(stond dus ook al op mijn weblog) In antwoord op uw mail van 27 augustus het volgende.De GGD is op de hoogte van het voorkomen van berkenallergie maar wij hebbenmet dit soort zaken geen bemoeienis.Wij verwijzen u daarom toch naar de gemeente Sluis. met vriendelijke groet, GGD Zeeland. einde e-mail GGD ==== 

Noemt men dit niet van het kastje naar de muur????

*****

Ik heb de FNV gewezen op het massaal ziek maken van mensen in Nederland door de aanplant van allergene bomen, middels mijn weblog. Als voorbeeld geef ik de houding aan van de gemeente Sluis.

Ik geef aan dat het onderwerp gaat over miljoenen mensen in Nederland en over miljarden euro's.

Reactie FNV: (Letterlijke tekst van de e-mail;)

Vriendelijk dank voor uw mail die we met interesse hebben gelezen. Ons is niets bekend over een berkenallergie.Het type probleem waarvoor u zich inzet, heeft vooral te maken met inrichting  van de gemeente Sluis. U zult ons hopelijk niet kwalijk nemen dat wij vinden dat de FNV hierover geen oordeel hoeft te vellen noch een financiële bijdrage hoeft te leveren. Wij wensen u veel succes  met uw inspanningen.

einde e-mail FNV (Bureau Beroepsziekten)

Mijn reactie:

De reactie van de FNV overtreft wat mij betreft de reactie van minister Hoogervorst.Ongeveer een kwart van de bevolking in Nederland wordt (of is reeds) ziek van Berkenbomen.Simpel gezegd wordt een kwart van de FNV leden en/of hun gezinsleden dus ziek gemaakt.

Een kwart van de FNV leden, zou beter bij zichzelf te rade gaan, of ze van een dergelijke Organisatie lid willen blijven.

zie ook: http://www.pzc.nl/internationaal/economie/article902923.ece

http://www.abvakabofnv.nl/meedoen/bericht/nieuw_fnv_lokaal/

*****

 

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.