Berken allergie in Oostburg

Welkom op mijn weblog

W E T E N S W A A R D I G H E D E N

0 reacties
W E T E N S W A A R D I G H E D E N In de Provinciale courant van  7 september 2006 schrijft Commissaris van de koningin dhr. Van Gelder het volgende:   Zeeuwse gemeenten stellen goederen boven het redden van mensenlevens!!   ***** Citaat uit de Informatiekrant van de gemeente sluis nr 2 september 2006: "De gemeente sluis werkt op allerlei manieren aan een aangenaam woon-, werk en recreatieklimaat". en: "De gemeente probeert ook voor individuele burgers optimale voorwaarden te creren om fijn te kunnen wonen en leven in West Zeeuws-Vlaanderen."   ***** Via BNdeStem laat wethouder Rosendaal weten niet onder de indruk te zijn van mijn "ferme taal", dit komt nog wel! Hij heeft nog geen idee wat er nog allemaal gaat gebeuren, helaas vraagt de houding van de gemeente zelf om deze aanpak. Rosendaal constateert dat Sluis niet de enige gemeente is die berken plant. Dat klopt in veel andere gemeenten hebben de mensen ook veel overlast van berken, zoals te zien is op honderden sites op het internet. Rosendaal heeft geen medische redenen gevonden om berken te kappen. Dit lijkt mij niet zo onlogisch. Als je enkel een keer langs die bomen loopt en daarmee je "medische"onderzoek afsluit. De site van de Universiteit van Wageningen meldt een percentage berken allergie van 12 % onder de nederlandse bevolking. Elders wordt vermeld dat allergie in de komende jaren verdubbeld. Simpel sommetje leert dan dat je na verloop van tijd plusminus 25% van de bevolking allergisch hebt. In dat geval praten we in Oostburg over plm. 1250 mensen of meer die allergisch zijn of  worden voor berken. "slechts"  80 % daarvan krijgt ASTMA, met dank aan de gemeente sluis! Tot nu toe was de gemeente Sluis onwrikbaar in hun mening over de berken. Na n telefoontje van de pers lees ik tot mijn grote verbazing: Mocht blijken dat de allergie toch alleen aan de berken ligt dan zijn wij bereid om te kijken naar een oplossing.   ***** Europees Sociaal Handvest Turijn, 18 oktober 1961Tractatenblad 1963, 90Artikel 11 - Recht op bescherming van de gezondheid    Ten einde de onbelemmerde uitoefening van het recht op bescherming van de gezondheid te waarborgen, verplichten de Overeenkomstsluitende Partijen zich, hetzij rechtstreeks, hetzij in samenwerking met openbare of particuliere organisaties, passende maatregelen te nemen o.a. met het oogmerk: 1. de oorzaken van een  slechte gezondheid zoveel mogelijk  weg te nemen; 2. ter bevordering van de volksgezondheid en de persoonlijke verantwoordelijkheid op het gebied van de gezondheid voorzieningen te treffen op het terrein van voorlichting en onderwijs; 3. epidemische, endemische en andere ziekten zoveel mogelijk te voorkomen.     *****   De zeeuwse gemeenten hebben hun "eigen"ombudsman en betalen deze dus ook zelf. Omdat de zeeuwse gemeenten te weinig geld beschikbaar stelden om zijn werk goed te kunnen doen, nam de eerste zeeuwse ombudsman vrijwel onmiddellijk ontslag (mr. Fernhout)   *****   Klacht bij de Nationale Ombudsman, ( voorzover wel geloofwaardig??) kan dus niet.   ***** Klacht bij de vereniging van nederlandse gemeenten (VNG) kan dus niet.   ***** Klacht bij bureau BING (Bewust Integer Nederlandse Gemeenten, kan dus niet.   *****   Gezondheids diensten en inspecties doen traditioneel getrouw helemaal niets, zoals ook de GGD Zeeland.   ***** Binnen de gemeente is men dus geheel afhankelijk van normen en waarden van de bestuurders en hun goed fatsoen, voorzover aanwezig. Verder kan "iedere" burger naar de rechter stappen. Bijstandsgerechtigden geven hun gezin dan bijv. een half blik eten uit hun pakket van de voedselbank om zodoende te bezuinigen, en geld over te houden om te procederen.   *****   Stelling: Prins Willem Alexander koopt een villa  Oostburg, en blijkt allergisch voor Berkenbomen. Hoe lang duurt het vooraleer alle berken uit Oostburg verdwenen zijn??   *****   Wist u dat er nog zeer veel mogelijkheden zijn om bestuurders een spiegel voor te houden??   . . . . . . wordt vervolgd   *****   Wethouder Rosendaal stapt eindelijk op !! http://www.pzc.nl/zeeland/zeeuws-vlaanderen/article820490.ece     *****   Veel wetenswaardigheden betreffende uw gezondheid: http://www.fonteine.com/index.html   *****   In tegenstelling tot de bestuurders van de gemeente SLUIS, zijn ouders wl verontrust over de gezondheid van hun kinderen.   http://www.ouders.nl/mgez2003-astma.htm   *****   Hoe zou dat voelen????        23.11.2006   Burgemeester Sala van de gemeente Sluis stond afgelopen zaterdag vrolijk sinterklaasliedjes te zingen met honderden kinderen uit Oostburg en omgeving....   *****   Luchtweg aandoeningen nemen de volgende 20 jaar met 40% toe Allergie en astmatische aandoeningen sites rijzen als paddestoelen uit de grond. Kennelijk is er niets aan de hand volgens: Gemeente Sluis GGD Zeeland Minister Hoogervorst  zie: http://www.astmafonds.nl/content.jsp?objectid=9108   http://www.astma-copd.nl/   ***** De Gemeente sluis heeft prachtige mooie bomenrijen door heel west zeeuws vlaanderen gekapt in verband met het project duurzaam(on) veilig en daar asfalt overheen gegoten. Dat ze van bomen houden gelooft dus niemand. Alleen bomen waar mensen ziek van worden, di moeten natuurlijk blijven staan, volgens het gemeentebestuur.   *****   Het dorp Oostburg is z verkeersveilig geworden na het miljoenenverslindende project "duurzaam veilig", dat men bejaarden, gehandicapten en kinderen, niet meer alleen over straat durft te sturen.   *****   Nadat de nieuwe minister van volksgezondheid bekend is wordt deze door mij aangeschreven, met de vraag of hij het wanbeleid van Hoogervorst in deze kwestie, op dezefde manier wenst voort te zetten.   *****   Wethouder Rosendaal (inmiddels uitkerings trekker??) was voorstander van het drukken van personeelskosten. In de gemeente sluis regent het wethouders die allemaal recht hebben op dikke uitkeringen. (helaas  voor hun geen voedselbank nodig)   *****   Politiek in de Gemeente Sluis een zootje??Welnee... slechts enige dissonantie. http://www.pzc.nl/zeeland/zeeuws-vlaanderen/article899430.ece http://www.pzc.nl/zeeland/zeeuws-vlaanderen/article906941.ece ***** Citaat informatiekrant nummer 3 december 2006: Het gemeentebestuur van Sluis wenst u prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 2007 toe..... Zouden ze dit nu cht menen??? ***** De overheid gaat (al jaren) bter luisteren naar de burgers. Maar wat te doen met de horend doven?? Aan de wens van hele bevolkingsgroepen wordt simpelweg voorbij gegaan, omdat de gemeente sluis bang is een claim aan hun broek te krijgen van de molen eigenaar in Hoofdplaat. Toegeven dat ze ook hier foute besluiten genomen hebben is beneden hun waardigheid, dus blijft de bevolking met de door de gemeente veroorzaakte  overlast zitten, met vriendelijke dank aan de gemeente SLUIS. http://www.bndestem.nl/zeeland/article1017205.ece  ***** 05.02.2007 In de gemeente Sluis is zoals gewoonlijk niets aan de hand met de gezondheid van mensen. In de rest van de wereld wl. http://www.nu.nl/news/966270/83/%27Astma_meest_problematische_kinderziekte%27.html Provinciale staten over de gemeente sluis: http://www.pzc.nl/zeeland/zeeuws-vlaanderen/article1061528.ece bevolking over de gemeente sluis; http://www.pzc.nl/zeeland/zeeuws-vlaanderen/article1069038.ece als u gezond wilt worden, kom dan vooral naar OOSTBURG!! http://www.pzc.nl/zeeland/zeeuws-vlaanderen/article1035625.ece ***** 11.07.2007 De gemeente Sluis zorgt goed voor de inwoners van de gemeente, al kan ik mij echter niet herinneren wanneer zij nog eens iets voor de zeeuws vlamingen gedaan hebben de afgelopen 30 jaar. Vaak zijn ze bezig met projectontwikkelaars, grote projecten als euregiotuinen, waterdunen en sluis aan zee en de toeristen. De zeeuws vlamingen kunnen  dankzij het toerisme, overal op lange wachttijden rekenen aan kassa's bij supermarkten, bij banken, parkeren in de dorpen etc. Ook parkeren aan de kust, wat vroeger gratis was, is tegenwoordig voor ook de Zeeuws Vlamingen duur. De huizenprijzen zijn  opgedreven waardoor  de dorpen leeggelopen zijn omdat veel jongeren de huizen niet meer kunnen betalen. De gemeente is zo blij , dat bij mooi weer, alle parkeerplaatsen aan de kust bezet zijn! (citaat wethouder Wille/Socialist) Blij voor de Zeeuws Vlamingen? Of voor de kassa van de gemeente? In de maanden buiten het toeristenseizoen kan men alleen terrugvallen op caf's voor amusement voor de jeugd. Wonder dat er door de jeugd veel gedronken wordt als er verder 8 maanden per jaar niets te beleven valt? Het juli/augustus 2007 nummer van de vereniging Eigen Huis meldt dat de woonlasten in de gemeente Sluis de laatste jaren met 90% gestegen zijn. (lees negentig procent!) Goed voor de zeeuws vlamingen? Burgemeester Sala vindt het wonen in Zeeuws Vlaanderen z goed, dat deden alle vorige burgemeesters in zeeuws vlaanderen ook. Het aantal oud-burgemeesters van niet zeeuws vlaamse origine, dat nu echter nog in zeeuws vlaanderen woont is ongeveer 0 (lees N U L ).  03.07.2007 (De gemeente is erg integer, tenminste volgens het gemeentebestuur. Echter de gemeenteraad mag zelfs bepaalde informatie niet hebben over de wethouders, laat staan de betalende burgers. zie: http://www.bndestem.nl/zeeland/article1586342.ece Als bestuurders voor zichzelf zorgen,  (salon) socialistisch of niet,  denkt men kennelijk in heel andere termen dan betreffende het blikvoer van de voedselbank voor bijstandsgerechtigden (in hun ogen profiteurs?)  voor andere mensen in de samen-leving. ( of afzonderlijk-leving?)
28.08.2007 wethouder Wille stapt op: http://www.pzc.nl/zeeland/algemeen/article1789775.ece                     In zeeland is men niet zuinig p de burgers (jongeren) die massaal weglopen uit de provincie, maar zuinig ten kosten vn burgers. http://www.pzc.nl/zeeland/algemeen/article1886626.ece Wethouders in de gemeente Sluis trekken voor alle gelegenheden waarbij ze geld en mensenlevens  verknoeit hebben, even hun boetekleed aan en daarmee is alles binnen de Nederlandse democratie en rechtstaat  "opgelost". http://www.pzc.nl/zeeland/zeeuws-vlaanderen/article1749325.ece 

 Wordt vervolgd...    

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.