Berken allergie in Oostburg

Welkom op mijn weblog

Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu

0 reacties
Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu

22 september

Het rijksinstituut voor volksgezond heid en milieu (RIVM) geeft de volgende informatie.

(Er is dus zeer veel bekend over berken en ASTMA bij de overheid en dus

des te beschamender om te zien hoe arrogant de gemeente sluis met de

gezondheid van mensen omgaat.)

Astma bij kinderen is voornamelijk allergische ziekte

Astma bij kinderen is voornamelijk een allergische ziekte: 80% van de kinderen met astma is allergisch.  Waarschijnlijk worden deze kinderen al vroeg in het leven overgevoelig voor allergenen,  mogelijk omdat het immuunsysteem van kinderen nog niet voldoende ontwikkeld is.

De belangrijkste allergenen in Nederland zijn huisstofmijt, huidschilfers van katten en honden,  berken- en graspollen (die hooikoorts veroorzaken) .

Allergie tegen binnenallergenen, zoals huisstofmijt, kat en hond, ontstaat vaak bij kinderen tussen twee en vijf jaar oud.  Daarna treden de allergenen die buiten voorkomen, zoals berken- en graspollen, meer op de voorgrond

Kinderen hebben al op jonge leeftijd klachten

Astma ontstaat vaak al in de eerste levensjaren. Bij kinderen is astma de meest voorkomende chronische ziekte.  Veel kinderen die op latere leeftijd astma ontwikkelen, hebben al recidiverende luchtwegklachten voordat ze vier jaar zijn.Sommigen vertonen al symptomen van astma gedurende het eerste levensjaar. Maar het is niet zo dat kinderen die als peuter of kleuter luchtwegklachten hebben,  nog steeds symptomen of astma hebben als ze ouder zijn. De meeste kinderen hebben voorbijgaande klachten.  Luchtwegklachten kunnen verdwijnen en later weer terugkomen

Volwassen astmapatiënten zijn in overgrote meerderheid mensen die ook als kind al astma hadden. Gedurende het leven kunnen zich perioden voordoen met meer en met minder klachten en zelfs perioden  (vaak gedurende de adolescentie) zonder klachten .

De behandeling van astma is erop gericht om klachten en exacerbaties te beperken en  verslechtering van de longfunctie te voorkomen.

Astma is echter niet te genezen.

Bij een deel van de astmapatiënten kan ook irreversibele luchtwegobstructie optreden,  met name als geen of pas laat na de diagnose ontstekingsremmende medicatie wordt gebruikt .  Complicaties verergeren het ziektebeeld

Veel voorkomende complicaties zijn bacterie en/of virale luchtweginfecties en bijwerkingen van medicijnen. Een complicatie die weinig voorkomt, maar wel ernstig is, is ernstig zuurstoftekort en onvoldoende uitademing van koolzuur (respiratoire insufficiëntie).

ICD-classificatie

Astma valt onder de chronische obstructieve longziekten en aanverwante aandoeningen .  astma  valt onder de chronische aandoeningen van onderste luchtwegen .

Kwaliteit van leven

Astmapatiënten voornamelijk beperkt in het lichamelijk functioneren

Astmapatiënten voelen zich vaak moe en uitgeput door de aanvallen van langdurig hoesten,  kortademigheid en een moeilijke ademhaling (ook 's nachts). Daardoor zijn ze beperkt in het lichamelijk functioneren en het uitvoeren van de dagelijkse bezigheden.

Ouderen met astma ervaren vooral hun gezondheid als minder goed dan leeftijdsgenoten zonder astma (tabel 1) . Bij volwassenen met astma zijn de beperkingen in het fysiek, emotioneel en sociaal functioneren  sterker voor vrouwen, ouderen en laagopgeleiden. Oudere kinderen met astma sterker beperkt dan jongere kinderen

Bij kinderen met astma zijn de beperkingen in het fysiek, emotioneel en sociaal functioneren  sterker voor 10-13-jarigen dan voor 7-9-jarigen, sterker voor kinderen van laagopgeleide ouders  dan voor kinderen van hoogopgeleide ouders, en sterker voor meisjes dan voor jongens .

Astma leidt soms tot psychische problemen

Astma beïnvloedt niet alleen het lichamelijk maar ook het psychisch en het sociaal functioneren.

Patiënten voelen zich nogal eens angstig, depressief en eenzaam

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.