Over duurzaamheid

Geld en Duurzaamheid

0 reacties

“Geld en Duurzaamheid” is de titel van een boek, geschreven door Bernard Lietaer e.a. en uitgegeven door Jan van Arkel, dat een nieuw licht werpt op het begrip duurzaamheid.

 Volgens Bernard Lietaer speelt het geldsysteem dat we dagelijks gebruiken en waar zowat de hele economie op draait, een belangrijke rol in het probleem van de onduurzame economie.

Dennis Meadows, één van de uitvinders van de ecologische voetafdruk volgt hem daarin.
In het voorwoord schrijft hij: “In het huidige financiële systeem komt het nooit tot duurzaamheid”, en verderop: “het produceert kortetermijndenken; het vereist eindeloze groei; het concentreert rijkdom; het vernietigd sociaal kapitaal.”. 

Iedereen die met duurzaamheid bezig is zou het boek moeten lezen. Het legt uit waarom het grote geldsysteem dat we gebruiken onduurzaam handelen bevorderd en zelfs oplegt, maar het geeft ook aan hoe we die problemen kunnen oplossen. Een diversiteit van geldsystemen met verschillende eigenschappen maakt dat we geld ook voor sociale en duurzame doeleinden kunnen gaan gebruiken en dat we elke financiële crisis kunnen opvangen met een alternatief geldsysteem.

 Kapitalisme of socialisme

 Dat het geldsysteem centraal komt te staan bij het zoeken naar oplossingen voor een onduurzame economie is op zich opmerkelijk. Maar ook opmerkelijk is de visie van de schrijvers op de tegenstelling kapitalisme/communisme. Het woord communisme wordt tegenwoordig niet vaak meer gebruikt, maar misschien valt er voor socialisten ook iets te leren uit dit hoofdstuk. Ik citeer:

 “Tijdens het grootste deel van de 20e eeuw werd over de hele wereld een intense ideologische oorlog gevoerd tussen communisme en kapitalisme. Dit werkte door in alle sociale en politieke wetenschappen, met inbegrip van de economische wetenschap met zijn verschillende stromingen …”

“Wat al deze ideologieën gemeen hebben, wordt echter bijna volledig over het hoofd gezien: ze vinden het monopolie van een centrale munt allemaal vanzelfsprekend.”

 Als ik socialisten hoor zeggen dat het kapitalisme de oorzaak is van alle duurzaamheids-problemen en dat de economie alleen duurzaam kan zijn in een socialistische staat, dan denk ik dat ze last hebben van dezelfde blinde vlek die in het boek wordt beschreven. Als een socialistische economie aangedreven wordt door hetzelfde monetaire systeem, zal de groeidwang blijven bestaan. Wanneer echter binnen het kapitalistische systeem, nieuwe monetaire systemen gecreëerd worden, dan worden allerlei sociale doelen en alternatieve economieën mogelijk.

Mensen zullen dan zelf kunnen kiezen van welk economisch systeem ze gebruik willen maken. In plaats van kapitalisme, socialisme of de derde weg, zullen er diverse wegen zijn om de nieuwe maatschappij vorm te geven.

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.